GMINA MYSZYNIEC


RODZAJ: GMW - Gmina miejsko-wiejska

WOJEWÓDZTWO: mazowieckie
POWIAT: ostrołęckiBURMISTRZ: Sławomir Ceberek, burmistrz@myszyniec.pl

SEKRETARZ: Daniel Walijewski, urzad@myszyniec.pl

SKARBNIK: Agata Anna Kobus, skarbnik@myszyniec.pl

ZASTĘPCA SKARBNIKA: Justyna Anna Golon


 ADRES:


Pl. Wolności 60
07-430
Myszyniec

 KONTAKT:


TEL:  (+48 29) 77 21 141
FAX:  (+48 29) 649 90 50

EMAIL: sekretariat@myszyniec.pl

WWW: www.myszyniec.pl

ePUAP: /UMMyszyniec/SkrytkaESP