Podinspektor ds. obronnych,  przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień  Mirosława Gruszewska
Telefon (+48 29) 7721 106 wew. 15
email: obr.c@myszyniec.pl

Do zakresu działania stanowiska do spraw obronnych, obrony cywilej, zarządzania krysysowego, spraw wojkowych, przeciwpożarowych, profilaktyki i uzależnień należy:

1/ prowadzenie spraw wojskowych, obronnych oraz w zakresie obrony cywilnej,

2/ prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymania w stanie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

3/ przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4/ wydawanie zezwoleń na alkohol,