Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst łatwy do czytania ETR
Piktogram ETR - tekstu łatwego do czytania i rozumienia


Urząd Miejski w Myszyńcu
Urząd Miejski w Myszyńcu znajduje się na Placu Wolności 60 w Myszyńcu.

Główne wejście do budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu

To jest główny budynek Urzędu.
W tym budynku pracują burmistrz i urzędnicy.

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu.
Burmistrzem Myszyńca jest Pan Sławomir Ceberek.

Pan Sławomir Ceberek - Burmistrz Myszyńca

Burmistrzowi w pracy pomagają Sekretarz, Skarbnik, Kierownicy i inni pracownicy urzędu.

W Urzędzie możesz:
• wyrobić dowód osobisty,
• zameldować się,
• zgłosić urodzenie się dziecka,
• wziąć ślub cywilny,
• otrzymać akt urodzenia lub akt zgonu,
• zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej,
• uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew.

Urząd ma też inne zadania:
• ustala wysokość opłat i podatków lokalnych,
• zajmuje się wywożeniem śmieci,
• zajmuje się budżetem,
• buduje i naprawia drogi, oświetlenie
• obsługuje wybory np. na Prezydenta Polski,
• pilnuje i dba o porządek w mieście,
• dba o zabytki,
• współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
• planuje remonty i buduje nowe potrzebne budynki,
• dba o przyrodę i zieleń w mieście,
• opiekuje się bezdomnymi zwierzętami.


Kontakt z pracownikami Urzędu:
Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.


Tak możesz załatwić sprawy w Urzędzie

 • Możesz napisać pismo i wysłać pocztą na adres:
  Urząd Miejski w Myszyńcu
  Plac Wolności 60
  07-430 Myszyniec

 

 • Możesz napisać pismo i przynieść do Punktu Obsługi Mieszkańców.
  Biuro znajduje się na parterze w holu budynku, naprzeciwko wejścia głównego.

Punkt Obsługi Mieszkańców


 • Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: urzad@myszyniec.pl.
  Musisz mieć internet i konto na poczcie elektronicznej.
  Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać w komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym.

Osoba pisząca na laptopie e-maila


 • Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP.
  ePUAP to skrót nazwy: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.
  Musisz mieć internet i konto na platformie ePUAP.
  Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl
  Adres skrzynki Urzędu Miejskiego na platformie ePUAP to: /UMMyszyniec/skrytka

Osoba pisząca na laptopie do platformy e-puap


 • Możesz wysłać faks pod numer 29 77 21 141 wew. 10

Telefon z faxem

 


 • Możesz zadzwonić pod numer 29 77 21 141

Pan rozmawiający przez telefon


 • Możesz przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem

Dwie osoby witające się, podające sobie dłonie


Tak dostaniesz się do Urzędu

 • Do Urzędu możesz przyjść pieszo lub przyjechać samochodem.
  Przed Urzędem jest bezpłatny parking.
  Znajduje się tu jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Parking przed Urzędem Miejskim w Myszyńcu, z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami


 • Google maps
  Tu znajdziesz Urząd. Zeskanuj kod a automatycznie wyznaczy Ci dojazd do Urzędu.

Kod QR do zeskanowania i automatycznego wyznaczenia drogi do UrzęduCzy Urząd jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami?
Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu jest częściowo dostępny.
Opis dostępności budynku znajdziesz w deklaracji dostępności:

https://myszyniec.nowoczesnagmina.pl/?p=dostepnosc


Sporządziła: Anna Ślubecka
Konsultacja tekstu: Piotr Mierzejek