Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada (6)
    Burmistrz (1)

Gmina
    Statut (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Sołectwa (1)
    Oświata (10)
    Jednostki organizacyjne (16)
    Konkursy (0)
        ARCHIWUM (0)
    Gospodarka odpadami (3)
    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy Myszyniec (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec (1)
    RAPORT O STANIE GMINY (0)
        RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2018 ROK (1)
        RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2019 ROK (1)
        RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2020 ROK (1)
        RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2021 ROK (2)
        RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2022 ROK (1)
    Zgromadzenia (4)

Zamówienia publiczne i przetargi
    Przetargi (0)
        Rok 2024 (7)
        Rok 2023 (18)
        ARCHIWUM (0)
            POZ (19)
            Rok 2021 (17)
            Rok 2020 (30)
            Rok 2019 (27)
            Lata 2010-2018 (0)
                Rok 2017 (12)
                Rok 2016 (27)
                Rok 2015 (9)
                Rok 2014 (41)
                Rok 2013 (41)
                Rok 2012 (39)
                Rok 2011 (36)
                Rok 2010 (13)
                Rok 2018 (19)
    Zamówienia publiczne poniżej 130 tys (0)
        Rok 2024 (0)
        ARCHIWUM (13)
    Zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności (0)
        ARCHIWUM (9)
    Zamówienia z wolnej ręki (10)
    Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości (0)
        ARCHIWUM (0)
            Rok 2022 (3)
            Rok 2021 (10)
            Rok 2020 (17)
            Rok 2023 (7)
        Rok 2024 (1)
    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (0)
        Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2024 rok (1)
        Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 rok (1)
        Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2022 rok (1)

Urząd Miejski
    Rozkład czasu pracy (1)
    Numery rachunków bankowych (1)
    Obwieszczenia, ogłoszenia (0)
        Rok 2024 (47)
        Rok 2023 (95)
        Rok 2022 (137)
        Rok 2021 (116)
        ARCHIWUM (0)
            Rok 2020 (157)
            Rok 2019 (25)
            Rok 2018 (59)
            Rok 2017 (29)
            Rok 2016 (41)
            Rok 2015 (6)
            Rok 2014 (0)
            Lata 2010-2013 (0)
            archiwum (347)
    Zawiadomienia Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (3)
        Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1)
        Postępowania w sprawie decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji w celu publicznego (25)
    Regulamin organizacyjny (1)
        Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (5)
            Referat Planowania i Finansów (RF) (6)
            Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (IN) (8)
            Referat Organizacji, Nadzoru i Informatyki ( ON ) (8)
    Oferty Pracy (0)
        Aktualne (2)
        Rozstrzygnięte (5)
    Pytania, interpelacje i petycje (27)
    Przetwarzanie Danych Osobowych (1)

Prawo lokalne
    Strategia rozwoju (1)
    Uchwały (0)
        Rok 2023 (0)
            XXXVI sesja - 30 stycznia 2023 r. w (9)
            XXXVII sesja - 6 marca 2023 r. w (10)
            XXXVIII sesja - 10 maja 2023 r. (14)
            XXXIX sesja - 22 czerwca 2022 r. (15)
            XL sesja - 22 września 2023 r. (7)
            XLI sesja - 28 września 2023 r. (2)
            XLII sesja - 16 listopada 2023 r. (9)
            XLIII sesja - 7 grudnia 2023 (5)
            XLIV sesja - 28 grudnia 2023 r. (11)
        Rok 2022 (0)
            XXXV sesja - 28 grudnia 2022 r. (13)
            XXXIV sesja - 28 listopada 2022 r. (8)
            XXXIII sesja - 3 listopada 2022 r. (9)
            XXXII sesja - 9 września 2022 r. (7)
            XXXI sesja - 5 lipca 2022 r. (5)
            XXX sesja - 22 czerwca 2022 r. (21)
            XXIX sesja - 25 kwietnia 2022 r. (5)
            XXVIII sesja - 30 marzec 2022 r. (12)
            XXVII sesja - 23 luty 2022 r. (18)
        Rok 2021 (0)
            XIX sesja (8)
            XX sesja (12)
            XXI sesja (6)
            XXII sesja (12)
            XXIII sesja (5)
            XXIV sesja (6)
            XXV sesja (13)
            XXVI sesja (15)
        Rok 2020 (0)
            XI sesja (11)
            XII sesja (0)
            XIII sesja (10)
            XIV sesja (17)
            XV sesja (12)
            XVI sesja (6)
            XVII sesja (13)
            XVIII sesja (18)
        Rok 2019 (0)
            III sesja (22)
            IV sesja (14)
            V sesja (15)
            VI sesja (7)
            VII sesja (12)
            VIII sesja (10)
            IX sesja (6)
            X sesja (5)
        Rok 2018 (0)
            XXIV sesja (11)
            XXV sesja (9)
            XXVI sesja (6)
            XXVII sesja (9)
            XXVIII sesja (5)
            I sesja (2)
            II sesja (23)
        Rok 2017 (0)
            XVI sesja (3)
            XVII sesja (4)
            XVIII sesja (15)
            XIX sesja (6)
            XX sesja (3)
            XXI sesja (2)
            XXII sesja (8)
            XXIII sesja (14)
        Rok 2016 (0)
            X Sesja (8)
            XI Sesja (8)
            XII sesja (16)
            XIII sesja (5)
            XIV sesja (16)
            XV sesja (12)
        Rok 2024 (0)
            XLV sesja - 31 stycznia 2024 r. (7)
            XLVI sesja - 12 marca 2024 r. (8)
        Uchwały lata 2002-2015 (0)
            Rok 2004 (0)
                XV sesja (4)
                XVI sesja (0)
                XVII sesja (7)
                XVIII sesja (3)
                XIX sesja (7)
                XX sesja (1)
                XXI sesja (12)
                XXII sesja (2)
                XXIII sesja (8)
                XXIV sesja (10)
                XXV sesja (9)
            Rok 2003 (0)
                V sesja (11)
                VI sesja (10)
                VII sesja (5)
                VIII sesja (8)
                IX sesja (11)
                X sesja (6)
                XI sesja (7)
                XII sesja (9)
                XIII sesja (6)
                XIV sesja (6)
            Rok 2002 (0)
                I sesja (3)
                II sesja (12)
                III sesja (11)
                IV sesja (7)
            Rok 2005 (0)
                XXVI sesja (3)
                XXVII sesja (13)
                XXVIII sesja (12)
                XXIX sesja (14)
                XXX sesja (8)
                XXXI sesja (9)
                XXXII sesja (6)
                XXXIII sesja (11)
            Rok 2006 (0)
                XXXIV sesja (6)
                XXXV sesja (14)
                XXXVI sesja (11)
                XXXVII sesja (8)
                XXXVIII sesja (5)
                XXXIX sesja (2)
                I sesja (5)
                II sesja (9)
            Rok 2007 (0)
                III sesja (27)
                IV sesja (3)
                V sesja (8)
                VI sesja (7)
                VII sesja (6)
                VIII sesja (6)
                IX sesja (9)
            Rok 2008 (0)
                X sesja (6)
                XI sesja (15)
                XII sesja (8)
                XIII sesja (11)
                XIV sesja (3)
                XV sesja (8)
                XVI sesja (3)
                XVII sesja (13)
            Rok 2009 (0)
                XVIII sesja (9)
                XIXsesja (11)
                XX sesja (8)
                XXI sesja (5)
                XXIIsesja (2)
                XXIII sesja (5)
                XXIV sesja (4)
                XXV sesja (7)
                XXVI sesja (5)
            Rok 2010 (0)
                I sesja (3)
                III sesja (6)
                IV sesja (11)
                XXVII sesja (7)
                XXVIII sesja (2)
                XXIX sesja (4)
                XXX sesja (2)
                XXXI sesja (6)
                XXXII sesja (8)
            Rok 2011 (0)
                V sesja (25)
                VI sesja (1)
                VII sesja (10)
                VIII sesja (2)
                IX sesja (8)
                X sesja (10)
                XI sesja (9)
                XII sesja (9)
                XIII sesja (8)
            Rok 2012 (0)
                XIV Sesja (10)
                XV Sesja (13)
                XVI Sesja (8)
                XVII Sesja (5)
                XVIII Sesja (9)
                XIX Sesja (2)
                XX Sesja (13)
                XXI Sesja (14)
            Rok 2013 (0)
                XXII Sesja (6)
                XXIII Sesja (13)
                XXIV Sesja (10)
                XXV Sesja (14)
                XXVI Sesja (6)
                XXVII Sesja (16)
                XXVIII Sesja (7)
            Rok 2014 (0)
                XXIX Sesja (9)
                XXX Sesja (7)
                XXXI Sesja (22)
                XXXII Sesja (4)
                XXXIII Sesja (8)
                XXXIV Sesja (3)
                I Sesja (3)
                II Sesja (4)
                III Sesja (7)
            Rok 2015 (0)
                IV Sesja (29)
                V Sesja (5)
                VI Sesja (7)
                VII Sesja (12)
                VIII Sesja (15)
                IX Sesja (12)
    Zarządzenia (0)
        Rok 2024 (39)
        Rok 2023 (113)
        Rok 2022 (110)
        Rok 2021 (103)
        Rok 2020 (80)
        Rok 2019 (81)
        Rok 2018 (7)
        ARCHIWUM (0)
            Rok 2017 (22)
            Rok 2016 (59)
            Rok 2015 (69)
            Rok 2014 (76)
            Rok 2013 (58)
            Rok 2012 (56)
            Rok 2011 (55)
            Rok 2010 (50)
            Rok 2009 (71)
            Rok 2008 (0)
                Zarządzenia 76-100 (23)
                Zarządzenia 101-127 (27)
            Rok 2007 (0)
                Zarządzenia 11 - 40 (30)
                Zarządzenia 41 - 75 (35)
            Rok 2006 (10)
            Rok 2006 (41)
            Rok 2005 (79)
            Rok 2004 (53)
            Rok 2003 (26)
            Rok 2018 (11)
    Sesje Rady Miejskiej (1)
    Imienne wyniki głosowania radnych (2)
    Podatki i opłaty (3)

Informacje
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Rok 2024 - złożone dwa miesiące przed upływem kadencji (2)
        Rok 2023 - za rok 2022 (4)
        Rok 2022 - za rok 2021 (4)
        Rok 2021 - za rok 2020 (4)
        Rok 2020 - za rok 2019 (4)
        Rok 2019 - za rok 2018 (4)
        Rok 2018 - na początek kadencji (4)
        Rok 2018 - za rok 2017 (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (2)
    Wniosek o udostępnienie informacji publiczej (1)
    Sprawozdania finansowe jednostek gminy (0)
        2022 (4)
        2021 (3)
        2020 (5)
        2019 (15)
        2018 (17)
    Kontrole i Audyty (0)
        Protokoły kontroli (18)
        Audyt wewnętrzny (0)
        Kontrola zarządcza (3)
    WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW W PUNKTACH PRZEZNACZONYCH NA UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (1)

Wybory
    Wybory Samorządowe 2024 (43)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09 czerwca 2024 r. (7)

Archiwum
    Budżet (0)
    Wybory (0)
        Wybory samorządowe - 21 października 2018 (37)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. (8)
        Wybory ławników (0)
        Wybory do Parlamentu RP - 13 października 2019 r. (12)
        Wybory Prezydenckie - 10 maja 2020 r. (9)
        Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020 r. (12)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r. (16)
    Zamówienia publiczne poniżej 30000 € (0)
        Rok 2016 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (9)
            Informacje o wyborze (9)
        Rok 2015 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (25)
            Informacje o wyborze (21)
        Rok 2014 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (14)
            Informacje o wyborze (17)
        Zakończone (44)
    Narodowy Spis Powszechny 2021 (22)
    Archiwum artykułów (1)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Myszyńcu (4)

I sesja

Dostępność
    Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (3)
    Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - OSP (3)
    Informacja o zakresie działalności Urzędu - tekst łatwy do czytania ETR (1)
    Wniosek o zapewnienie dostępności (1)
    Urząd Miejski w Myszyńcu Działalność - nagranie w Polskim Języku Migowym (1)
    PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI UM W MYSZYŃCU (2)
    Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij