W gminie jest 18 sołectw, którymi kierują wybierani na 4 letnią kadencję sołtysi. Sołtysa wybierają w wyborach bezpośrednich i tajnych osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa. Sołtys jest przedstawicielem i reprezentantem swojej wioski. Może w jej imieniu występować do organów władzy. Ma prawo zabierania głosu i zgłaszania wniosków na sesjach rady gminy. Pełni swoją funkcję społecznie, nie otrzymuje wynagrodzenia.

 

Miejscowość

Sołtys

Białusny Lasek

Rydel Robert

Cięćk

Sławomir Tobojka

Charciabałda

Ruszczyk Mieczysław

Drężek

Drężek Kazimierz

Gadomskie

Kwiatkowski Ryszard

Myszyniec-Koryta

Soliwoda Edward

Krysiaki

Żołądź Wiktor

Myszyniec Stary

Suchecki Andrzej

Niedźwiedź

Bastek Krzysztof

Olszyny

Kołodziejczyk Krzysztof

Pełty

Piepióra Stefan

Świdwiborek

Domian Bożena

Wolkowe I

 Jachimczyk Stanisław

Wokowe II

 Turek Marcin

Wydmusy

Drężek Bogumił

Wykrot

Grudziądz Stanisław

Zalesie

Ejdys Sebastian

Zdunek

Brzóska Paweł