W gminie jest 18 sołectw. Kadencja sołtysa odpowiada kadencjin Rady Miejskiej. Sołtysa wybierają w wyborach bezpośrednich i tajnych osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa. Sołtys jest przedstawicielem i reprezentantem swojej wioski. Może w jej imieniu występować do organów władzy. Ma prawo zabierania głosu i zgłaszania wniosków na sesjach rady gminy.

 

Miejscowość

Sołtys

Białusny Lasek

Rydel Robert

Cięćk

Sławomir Tobojka

Charciabałda

Ruszczyk Mieczysław

Drężek

Drężek Kazimierz

Gadomskie

Kwiatkowski Ryszard

Myszyniec-Koryta

Soliwoda Edward

Krysiaki

Żołądź Wiktor

Myszyniec Stary

Suchecki Andrzej

Niedźwiedź

Bastek Krzysztof

Olszyny

Kołodziejczyk Krzysztof

Pełty

Piepióra Stefan

Świdwiborek

Domian Bożena

Wolkowe I

 Jachimczyk Stanisław

Wokowe II

 Turek Marcin

Wydmusy

Drężek Bogumił

Wykrot

Grudziądz Stanisław

Zalesie

Ejdys Sebastian

Zdunek

Brzóska Paweł