Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych Anna Ślubecka
Telefon (+48 29)7721 141 wew. 32
email: sekretariat@myszyniec.pl

Do zakresu działania stanowiska do spraw kancelaryjno - technicznych należy:

1/ prowadzenie sekretariatu Burmistrza,

2/ obsługa kancelaryjna Urzędu,

3/ zaopatrzenie Urzędu w niezbędny sprzęt i materiały biurowe.