Inspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi rady Mariola Banach
Telefon (+48 29) 7721 141 wew. 25
email: kadry@myszyniec.pl

Do zakresu działania stanowiska do spraw organizacyjnych, kadrowych   i obsługi rady należy:

1/ obsługa kancelaryjno-techniczna rady gminy i jej organów oraz jednostek pomocniczych gminy,

2/ wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów powszechnych, referendów oraz wyborów organów jednostek pomocniczych,

3/ prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.