OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Myszyńca

z dnia 17 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Myszyńcu w wyborach do Rady Miejskiej w Myszyńcu zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu

12

Sołectwa: Wolkowe II, Niedźwiedź

1

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd  Miejski w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

 

                                                                                                  

BURMISTRZ MYSZYŃCA

-/ Elżbieta Abramczyk