Emilia Nicewicz 
Podinsp. ds. gospodarki nieruchomościami
Telefon (+48 29) 7721 141 wew. 35