W Urzędzie Miejskim w Myszyńcu został powołany Zespół ds. dostępności  architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej oraz wyznaczony Koordynator ds. dostępności  w składzie:

  1. Anna Ślubecka – inspektor ds. kancelaryjno- technicznych – Koordynator ds. dostępności – (Przewodnicząca Zespołu)
  2. Dariusz Kobus – Informatyk – (Członek Zespołu)
  3. Daniel Walijewski – Sekretarz Gminy – (Członek Zespołu)
  4. Edyta Chmielewska – Drężek – Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – (Członek Zespołu)

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miejski w Myszyńcu

Plac Wolności 60

07-430 Myszyniec

e-mail: pom@myszyniec.pl

Tel. 29 7721141 wew. 32 (Anna Ślubecka – inspektor ds. kancelaryjno – technicznych)

Punkt Obsługi Mieszkańców – hol budynku na parterze

 

Do zadań zespołu ds. dostępności należy w szczególności:

1)      wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Myszyńcu,

2)      przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w artykule 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3)      monitorowanie działalności Urzędu Miejskiego w Myszyńcu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4)      sporządzanie raportów o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

5)      przedstawienie Burmistrzowi Myszyńca bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.