Inspektor. ds. wydawania dowodów osobistych (Z-ca Kierownika USC)  Monika Ropiak
Telefon (+48 29) 77 21 106 wew. 14
email: dowody@myszyniec.pl

Do zakresu działania stanowiska do spraw społecznych należy:

1/ wydawanie dowodów osobistych,

2/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych oraz ustawy o organizacji imprez masowych,

3/ prowadzenie spraw z zakresu kultury i ochrony zdrowia.