Krystyna Pawłowska
Telefon (+48 29) 7721 106 wew. 13
email: usc@myszyniec.pl


Do zakresu działania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1/ prowadzenie spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego określonych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.