W sprawie:
zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miejscowości Wydmusy - obszar "Zachód"

Data uchwały:
2002-12-05

Numer uchwały:
II/10/2002

Podjęta przez:
Radę Gminy Myszyniec

Uchwała wchodzi w życie:
2002-12-19