Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada (0)
        Skład rady (1)
        Komisje (5)
        Przewodniczący rady (1)
    Burmistrz (1)

Gmina
    Statut (1)
    Dane statystyczne (6)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Przetargi (31)
    Zamówienia publiczne poniżej 30000 Euro (18)
    Zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności (1)
    Sołectwa (1)
    Oświata (2)
    Jednostki organizacyjne (15)
    Konkursy (6)
    Gospodarka odpadami (1)

Urząd Miejski
    Numery rachunków bankowych (1)
    Obwieszczenia, ogłoszenia (135)
        archiwum (347)
    Rozkład czasu pracy (1)
    Stanowiska (12)
        Referat Planowania i Finansów (RF) (6)
        Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (IN) (7)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” (2)
    Oferty Pracy (0)
        Aktualne (1)
        Rozstrzygnięte (2)
    Przetwarzanie Danych Osobowych (1)

Prawo lokalne
    Budżet (22)
    Uchwały (0)
        Rok 2002 (0)
            I sesja (3)
            II sesja (12)
            III sesja (11)
            IV sesja (7)
        Rok 2003 (0)
            V sesja (11)
            VI sesja (10)
            VII sesja (5)
            VIII sesja (8)
            IX sesja (11)
            X sesja (6)
            XI sesja (7)
            XII sesja (9)
            XIII sesja (6)
            XIV sesja (6)
        Rok 2004 (0)
            XV sesja (4)
            XVI sesja (0)
            XVII sesja (7)
            XVIII sesja (3)
            XIX sesja (7)
            XX sesja (1)
            XXI sesja (12)
            XXII sesja (2)
            XXIII sesja (8)
            XXIV sesja (10)
            XXV sesja (9)
        Rok 2005 (0)
            XXVI sesja (3)
            XXVII sesja (13)
            XXVIII sesja (12)
            XXIX sesja (14)
            XXX sesja (8)
            XXXI sesja (9)
            XXXII sesja (6)
            XXXIII sesja (11)
        Rok 2006 (0)
            XXXIV sesja (6)
            XXXV sesja (14)
            XXXVI sesja (11)
            XXXVII sesja (8)
            XXXVIII sesja (5)
            XXXIX sesja (2)
            I sesja (5)
            II sesja (9)
        Rok 2007 (0)
            III sesja (27)
            IV sesja (3)
            V sesja (8)
            VI sesja (7)
            VII sesja (6)
            VIII sesja (6)
            IX sesja (9)
        Rok 2008 (0)
            X sesja (6)
            XI sesja (15)
            XII sesja (8)
            XIII sesja (11)
            XIV sesja (3)
            XV sesja (8)
            XVI sesja (3)
            XVII sesja (13)
        Rok 2009 (0)
            XVIII sesja (9)
            XIXsesja (11)
            XX sesja (8)
            XXI sesja (5)
            XXIIsesja (2)
            XXIII sesja (5)
            XXIV sesja (4)
            XXV sesja (7)
            XXVI sesja (5)
        Rok 2010 (0)
            I sesja (3)
            III sesja (6)
            IV sesja (11)
            XXVII sesja (7)
            XXVIII sesja (2)
            XXIX sesja (4)
            XXX sesja (2)
            XXXI sesja (6)
            XXXII sesja (8)
        Rok 2011 (0)
            V sesja (25)
            VI sesja (1)
            VII sesja (10)
            VIII sesja (2)
            IX sesja (8)
            X sesja (10)
            XI sesja (9)
            XII sesja (9)
            XIII sesja (8)
        Rok 2012 (0)
            XIV Sesja (10)
            XV Sesja (13)
            XVI Sesja (8)
            XVII Sesja (5)
            XVIII Sesja (9)
            XIX Sesja (2)
            XX Sesja (13)
            XXI Sesja (14)
        Rok 2013 (0)
            XXII Sesja (6)
            XXIII Sesja (13)
            XXIV Sesja (10)
            XXV Sesja (14)
            XXVI Sesja (6)
            XXVII Sesja (16)
            XXVIII Sesja (7)
        Rok 2014 (0)
            XXIX Sesja (9)
            XXX Sesja (7)
            XXXI Sesja (22)
            XXXII Sesja (4)
            XXXIII Sesja (8)
            XXXIV Sesja (3)
            I Sesja (3)
            II Sesja (4)
            III Sesja (7)
        Rok 2015 (0)
            IV Sesja (29)
            V Sesja (5)
            VI Sesja (7)
            VII Sesja (12)
            VIII Sesja (15)
            IX Sesja (12)
        Rok 2016 (0)
            X Sesja (8)
            XI Sesja (8)
            XII sesja (16)
            XIII sesja (5)
            XIV sesja (16)
            XV sesja (12)
        Rok 2017 (0)
            XVI sesja (3)
            XVII sesja (4)
            XVIII sesja (15)
            XIX sesja (6)
            XX sesja (3)
            XXI sesja (2)
            XXII sesja (8)
            XXIII sesja (14)
        Rok 2018 (0)
            XXIV sesja (11)
            XXV sesja (9)
            XXVI sesja (6)
            XXVII sesja (9)
            XXVIII sesja (5)
            I sesja (2)
            II sesja (22)
        Imienne wyniki głosowania radnych (1)
    Strategia rozwoju (1)
    Plan zagospodarowania przestrzennego (2)
    Plan Gospodarki Odpadami (4)
    Podatki i opłaty (3)
    Zarządzenia (0)
        ARCHIWUM (0)
            Rok 2017 (22)
            Rok 2016 (58)
            Rok 2015 (69)
            Rok 2014 (76)
            Rok 2013 (58)
            Rok 2012 (56)
            Rok 2011 (55)
            Rok 2010 (50)
            Rok 2009 (71)
            Rok 2008 (0)
                Zarządzenia 76-100 (23)
                Zarządzenia 101-127 (27)
            Rok 2007 (0)
                Zarządzenia 11 - 40 (30)
                Zarządzenia 41 - 75 (35)
            Rok 2006 (10)
            Rok 2006 (41)
            Rok 2005 (79)
            Rok 2004 (53)
            Rok 2003 (26)
            Rok 2018 (11)
        Rok 2018 (5)
        Rok 2019 (13)

Informacje
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Rok 2014 - na początek kadencji (3)
        Rok 2015 - za rok 2014 (5)
        Rok 2016 - za rok 2015 (5)
        Rok 2017 - za rok 2016 (4)
        Rok 2018 - za rok 2017 (2)
    Statystyka (0)
    Redakcja (2)
    Wniosek o udostępnienie informacji publiczej (1)

Wybory
    Wybory samorządowe - 21 października 2018 (36)

Referendum
    Referendum 06 września 2015 r. (5)

Archiwum
    Załatwianie spraw (2)
        Akta stanu cywilnego (10)
        Ewidencja ludności (8)
        Gospodarka przetrzenna (10)
        Gospodarka mieniem komunalnym (7)
        Działalność gospodarcza (4)
        Obrona cywilna (3)
        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7)
        Podatki i opłaty lokalne (3)
        Sprawy organizacyjne (2)
        Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym (1)
    Wybory (0)
        Wybory Parlamentarne 25.10.2015 (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 (7)
        Składy komisji (0)
        Wybory Samorządowe 2014 (20)
        Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. (11)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Rok 2006 - za rok 2005 (0)
            BURMISTRZ MYSZYŃCA - Bogdan Glinka (5)
            Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy (0)
                Adam Andrzejczyk - Przewodniczący Rady (5)
                Sławomir Świtaj (5)
                Stanisław Kolimaga (1)
                Jan Prusaczyk (1)
                Jerzy Cymek (1)
                Bogdan Ropiak (1)
                Mieczysław Kulas (1)
                Urszula Danuta Wiśniewska (1)
                Stanisław Kiernozek (1)
                Stanisław Grudziądz (1)
                Józef Dąbrowski (1)
                Stanisław Bednarczyk (1)
                Edward Żywica (1)
                Stanisław Ceberek (1)
                Jerzy Cymek (1)
                Stanisław Jachimczyk (5)
            Sławomir Kamiński - Sekretarz Gminy (1)
            Tadeusz Mierzejewski - Skarbnik Gminy (1)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych (17)
        Rok 2005 - za rok 2004 (0)
            Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy (0)
                Adam Andrzejczyk - Przewodniczący Rady (5)
                Sławomir Świtaj (5)
                Stanisław Kolimaga (5)
                Jan Prusaczyk (5)
                Jerzy Cymek (5)
                Bogdan Ropiak (5)
                Mieczysław Kulas (5)
                Urszula Danuta Wiśniewska (5)
                Stanisław Kiernozek (5)
                Stanisław Grudziądz (5)
                Józef Dąbrowski (5)
                Stanisław Bednarczyk (5)
                Edward Żywica (5)
                Stanisław Ceberek (5)
                Jerzy Cymek (0)
                Stanisław Jachimczyk (5)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych (0)
                Wiesława Skrodzka - dyrektor PSP w Olszynach (5)
                Teresa Stanisława Wierzbicka - dyrektor PSP w Białusnym Lasku (5)
                Wojciech Szymański - dyrektor MOKSiR (5)
                Sławomir Drózd - dyrektor Zespołu Szkół w Wolkowych (5)
                Sławomir Ceberek - kierownik ZGKiM w Myszyńcu (5)
                Alicja Cicha - dyrektor Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu (5)
                Mirosław Aptacy - dyrektor Zespołu Szkół w Myszyńcu (5)
            Sławomir Kamiński - Sekretarz Gminy (5)
            Tadeusz Mierzejewski - Skarbnik Gminy (5)
            Oświadczenie majątkowe Burmistrza Myszyńca (5)
        Rok 2006 - kadencja 2006/2010 (3)
        Rok 2004 - za rok 2003 (0)
            Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy (0)
                Adam Andrzejczyk (5)
                Edward Żywica (5)
                Stanisław Jachimczyk (5)
                Janusz Grzegorczyk (5)
                Stanisław Kolimaga (5)
                Sławomir Świtaj (5)
                Józef Dąbrowski (5)
                Stanisław Bednarczyk (5)
                Stanisław Grudziądz (5)
                Stanisław Kiernozek (5)
                Jan Stanisław Prusaczyk (5)
                Bogdan Ropiak (5)
                Jerzy Cymek (5)
                Urszula Danuta Wiśniewska (5)
                Stanisław Ceberek (5)
            Sławomir Kamiński - Sekretarz Gminy (5)
            Tadeusz Mierzejewski - Skarbnik Gminy (5)
            Oświadczenie majątkowe Burmistrza Myszyńca (5)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych (0)
                Sławomir Ceberek (5)
                Zdzisław Ścibek (5)
                Krzysztof Tadeusz Kozon (5)
                Marek Bogdan Petkiewicz (5)
                Mirosława Grzegorczyk (5)
                Danuta Zapadka (5)
                Mirosław Aptacy (5)
                Weronika Bakuła (5)
                Barbara Gieryk (5)
                Wiesława Skrodzka (5)
                Alicja Cicha (5)
                Halina Brzóska (5)
                Małgorzata Żarnoch (5)
                Bożena Barbara Faderewska (5)
                Teresa Stanisława Wierzbicka (5)
        Rok 2007 - za rok 2006 (5)
        Rok 2003 - za rok 2002 (0)
            Oświadczenia majątkowe członków Rady Gminy (0)
                Adam Andrzejczyk (4)
                Bogdan Marian Ropiak (4)
                Cymek Jerzy (4)
                Edward Żywica (4)
                Jan Grzegorczyk (4)
                Jan Stanisław Prusaczyk (4)
                Józef Dąbrowski (4)
                Kiernozek Stanisław (4)
                Staniław Bednarczyk (4)
                Stanisław Ceberek (4)
                Stanisław Grudziądz (4)
                Stanisław Jachimczyk (4)
                Stanisław Kiernozek (4)
                Urszula Danuta Wiśniewska (4)
                Sławomir Świtaj (0)
            Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych (0)
                Barbara Gieryk - Dyrektor MGBP (0)
                Weronika Apel (0)
                Krzysztof Kozon - Dyrektor MOKSiR (5)
                Anna Pyszny (5)
                Ździsław Ścibek (5)
                Małgorzata Pyszny (5)
                Dorota Mysiorska (5)
            Sławomir Kamiński - Sekretarz Gminy (0)
            Tadeusz Mierzejewski - Skarbnik Gminy (0)
        Rok 2008 - za rok 2007 (5)
        Rok 2009 - za rok 2008 (5)
        Rok 2010 - za rok 2009 (5)
        Rok 2010 - na koniec kadencji (3)
        Rok 2010 - kadencja 2010/2014 (3)
        Rok 2011 - za rok 2010 (5)
        Rok 2012- za rok 2011 (5)
        Rok 2013 - za rok 2012 (5)
        Rok 2014 - za rok 2013 (5)
        Rok 2014 - na koniec kadencji (3)
    Przetargi (0)
        Rok 2016 (0)
            Ogłoszenia o przetargach (25)
            Informacje o wyborze nowe (26)
        Rok 2015 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2015 rok (9)
            Informacja o wyborze - 2015 rok (9)
        Rok 2014 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2014 rok (17)
            Informacja o wyborze - 2014 rok (15)
        Rok 2013 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2013 rok (21)
            Informacja o wyborze - 2013 rok (20)
        Rok 2012 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2012 rok (22)
            Informacje o wyborze - 2012 rok (17)
        Rok 2011 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2011 rok (30)
            Informacje o wyborze - 2011 rok (21)
        Rok 2010 (1)
            Ogłoszenia o przetargu - 2010 rok (14)
            Informacje o wyborze - 2010 rok (10)
        Rok 2009 (0)
            Ogłoszenia o przetargu - 2009 rok (14)
            Informacje o wyborze - 2009 rok (16)
        Rok 2008 (34)
        Rok 2007 (23)
        Rok 2006 (8)
    Zamówienia publiczne poniżej 30000 € (0)
        Rok 2016 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (9)
            Informacje o wyborze (9)
        Rok 2015 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (25)
            Informacje o wyborze (21)
        Rok 2014 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (14)
            Informacje o wyborze (17)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij