Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy
    Rada (0)
        Skład rady (1)
        Komisje (5)
        Przewodniczący rady (1)
    Burmistrz (1)

Gmina
    Statut (1)
    Dane statystyczne (6)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (1)
    Sołectwa (1)
    Oświata (5)
    Jednostki organizacyjne (16)
    Konkursy (8)
    Gospodarka odpadami (1)
    Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego gminy Myszyniec (1)
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec (1)
    RAPORT O STANIE GMINY (0)
        RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2018 ROK (1)
        RAPORT O STANIE GMINY MYSZYNIEC ZA 2019 ROK (1)

Zamówienia publiczne i przetargi
    Przetargi (24)
        Zakończone (60)
    Zamówienia publiczne poniżej 30000 Euro (8)
        Zakończone (35)
    Zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności (1)
        Zakończone (5)
    Informacje o zamiarze zawarcia umowy (3)
        Zakończone (0)
    Zamówienia z wolnej ręki (2)
    Sprzedaż, dzierżawa nieruchomości (12)
        Zakończone (0)
    Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (1)

Urząd Miejski
    Numery rachunków bankowych (1)
    Obwieszczenia, ogłoszenia (100)
        archiwum (347)
            Rok 2018 (59)
            Rok 2015 (6)
            Rok 2016 (41)
            Rok 2017 (29)
            Rok 2014 (0)
            Lata 2010-2013 (0)
            Rok 2019 (25)
        Rok 2020 (12)
    Rozkład czasu pracy (1)
    Stanowiska (11)
        Referat Planowania i Finansów (RF) (6)
        Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej (IN) (7)
    Regulamin organizacyjny (2)
    Oferty Pracy (1)
        Aktualne (22)
        Rozstrzygnięte (3)
    Pytania, interpelacje i odpowiedzi (7)
    Przetwarzanie Danych Osobowych (1)

Prawo lokalne
    Sesje Rady Miejskiej (1)
    Uchwały (0)
        Rok 2002 (0)
            I sesja (3)
            II sesja (12)
            III sesja (11)
            IV sesja (7)
        Rok 2003 (0)
            V sesja (11)
            VI sesja (10)
            VII sesja (5)
            VIII sesja (8)
            IX sesja (11)
            X sesja (6)
            XI sesja (7)
            XII sesja (9)
            XIII sesja (6)
            XIV sesja (6)
        Rok 2004 (0)
            XV sesja (4)
            XVI sesja (0)
            XVII sesja (7)
            XVIII sesja (3)
            XIX sesja (7)
            XX sesja (1)
            XXI sesja (12)
            XXII sesja (2)
            XXIII sesja (8)
            XXIV sesja (10)
            XXV sesja (9)
        Rok 2005 (0)
            XXVI sesja (3)
            XXVII sesja (13)
            XXVIII sesja (12)
            XXIX sesja (14)
            XXX sesja (8)
            XXXI sesja (9)
            XXXII sesja (6)
            XXXIII sesja (11)
        Rok 2006 (0)
            XXXIV sesja (6)
            XXXV sesja (14)
            XXXVI sesja (11)
            XXXVII sesja (8)
            XXXVIII sesja (5)
            XXXIX sesja (2)
            I sesja (5)
            II sesja (9)
        Rok 2007 (0)
            III sesja (27)
            IV sesja (3)
            V sesja (8)
            VI sesja (7)
            VII sesja (6)
            VIII sesja (6)
            IX sesja (9)
        Rok 2008 (0)
            X sesja (6)
            XI sesja (15)
            XII sesja (8)
            XIII sesja (11)
            XIV sesja (3)
            XV sesja (8)
            XVI sesja (3)
            XVII sesja (13)
        Rok 2009 (0)
            XVIII sesja (9)
            XIXsesja (11)
            XX sesja (8)
            XXI sesja (5)
            XXIIsesja (2)
            XXIII sesja (5)
            XXIV sesja (4)
            XXV sesja (7)
            XXVI sesja (5)
        Rok 2010 (0)
            I sesja (3)
            III sesja (6)
            IV sesja (11)
            XXVII sesja (7)
            XXVIII sesja (2)
            XXIX sesja (4)
            XXX sesja (2)
            XXXI sesja (6)
            XXXII sesja (8)
        Rok 2011 (0)
            V sesja (25)
            VI sesja (1)
            VII sesja (10)
            VIII sesja (2)
            IX sesja (8)
            X sesja (10)
            XI sesja (9)
            XII sesja (9)
            XIII sesja (8)
        Rok 2012 (0)
            XIV Sesja (10)
            XV Sesja (13)
            XVI Sesja (8)
            XVII Sesja (5)
            XVIII Sesja (9)
            XIX Sesja (2)
            XX Sesja (13)
            XXI Sesja (14)
        Rok 2013 (0)
            XXII Sesja (6)
            XXIII Sesja (13)
            XXIV Sesja (10)
            XXV Sesja (14)
            XXVI Sesja (6)
            XXVII Sesja (16)
            XXVIII Sesja (7)
        Rok 2014 (0)
            XXIX Sesja (9)
            XXX Sesja (7)
            XXXI Sesja (22)
            XXXII Sesja (4)
            XXXIII Sesja (8)
            XXXIV Sesja (3)
            I Sesja (3)
            II Sesja (4)
            III Sesja (7)
        Rok 2015 (0)
            IV Sesja (29)
            V Sesja (5)
            VI Sesja (7)
            VII Sesja (12)
            VIII Sesja (15)
            IX Sesja (12)
        Rok 2016 (0)
            X Sesja (8)
            XI Sesja (8)
            XII sesja (16)
            XIII sesja (5)
            XIV sesja (16)
            XV sesja (12)
        Rok 2017 (0)
            XVI sesja (3)
            XVII sesja (4)
            XVIII sesja (15)
            XIX sesja (6)
            XX sesja (3)
            XXI sesja (2)
            XXII sesja (8)
            XXIII sesja (14)
        Rok 2018 (0)
            XXIV sesja (11)
            XXV sesja (9)
            XXVI sesja (6)
            XXVII sesja (9)
            XXVIII sesja (5)
            I sesja (2)
            II sesja (23)
        Rok 2019 (0)
            III sesja (22)
            IV sesja (14)
            V sesja (15)
            VI sesja (7)
            VII sesja (12)
            VIII sesja (9)
            IX sesja (6)
            X sesja (5)
        Rok 2020 (0)
            XI sesja (10)
            XII sesja (0)
            XIII sesja (9)
            XIV sesja (16)
            XV sesja (11)
    Strategia rozwoju (1)
    Plan Gospodarki Odpadami (4)
    Podatki i opłaty (3)
    Zarządzenia (0)
        ARCHIWUM (0)
            Rok 2017 (22)
            Rok 2016 (59)
            Rok 2015 (69)
            Rok 2014 (76)
            Rok 2013 (58)
            Rok 2012 (56)
            Rok 2011 (55)
            Rok 2010 (50)
            Rok 2009 (71)
            Rok 2008 (0)
                Zarządzenia 76-100 (23)
                Zarządzenia 101-127 (27)
            Rok 2007 (0)
                Zarządzenia 11 - 40 (30)
                Zarządzenia 41 - 75 (35)
            Rok 2006 (10)
            Rok 2006 (41)
            Rok 2005 (79)
            Rok 2004 (53)
            Rok 2003 (26)
            Rok 2018 (11)
        Rok 2018 (5)
        Rok 2019 (62)
        Rok 2020 (22)
    Imienne wyniki głosowania radnych (2)

Informacje
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Rok 2018 - na początek kadencji (4)
        Rok 2019 - za rok 2018 (4)
        Rok 2020 - za rok 2019 (4)
    Statystyka (0)
    Redakcja (2)
    Wniosek o udostępnienie informacji publiczej (1)
    Sprawozdania finansowe jednostek gminy (0)
        2018 (17)
        2019 (15)
    Powszechny Spis Rolny w 2020 r. (1)

Wybory
    Wybory do Parlamentu RP - 13 października 2019 r. (12)
    Wybory Prezydenckie - 10 maja 2020 r. (9)
    Wybory Prezydenckie - 28 czerwca 2020 r. (12)

Archiwum
    Budżet (24)
    Załatwianie spraw (2)
        Akta stanu cywilnego (10)
        Ewidencja ludności (8)
        Gospodarka przetrzenna (10)
        Gospodarka mieniem komunalnym (7)
        Działalność gospodarcza (4)
        Obrona cywilna (3)
        Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7)
        Podatki i opłaty lokalne (3)
        Sprawy organizacyjne (2)
        Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym (1)
    Wybory (0)
        Wybory Parlamentarne 25.10.2015 (0)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 25.05.2014 (7)
        Wybory Prezydenta RP 10.05.2015 r. (11)
        Referendum 06 września 2015 r. (5)
        Wybory samorządowe - 21 października 2018 (37)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r. (8)
        Wybory ławników (0)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Rok 2017 - za rok 2016 (4)
        Rok 2018 - za rok 2017 (2)
    Przetargi (0)
        Rok 2016 (0)
            Ogłoszenia o przetargach (25)
            Informacje o wyborze nowe (26)
        Rok 2015 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2015 rok (9)
            Informacja o wyborze - 2015 rok (9)
        Rok 2014 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2014 rok (17)
            Informacja o wyborze - 2014 rok (15)
        Rok 2013 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2013 rok (21)
            Informacja o wyborze - 2013 rok (20)
        Rok 2012 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2012 rok (22)
            Informacje o wyborze - 2012 rok (17)
        Rok 2011 (0)
            Ogłoszenie o przetargu - 2011 rok (20)
            Informacje o wyborze - 2011 rok (16)
        Rok 2010 (1)
            Ogłoszenia o przetargu - 2010 rok (6)
            Informacje o wyborze - 2010 rok (6)
    Zamówienia publiczne poniżej 30000 € (0)
        Rok 2016 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (9)
            Informacje o wyborze (9)
        Rok 2015 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (25)
            Informacje o wyborze (21)
        Rok 2014 (0)
            Ogłoszenia o zamówieniach (14)
            Informacje o wyborze (17)
    Akcja społeczna „Przejrzysta Polska” (2)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij