Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadominienie o wszczęciu postępowania - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki, gm. Myszyniec"

Myszyniec, dnia 18.11.2015 r.

IN.GP.6220.5.2015.LK                                                                               

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie  z  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)


z a w i a d a m i a m

            że na  wniosek Gminy Myszyniec, z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Krysiaki, gm. Myszyniec”

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod. :

- obręb ewidencyjny Krysiaki: 580/1, 12, 2/2, 579/1, 5/2, 8/3, 7/1, 8/1, 10/4, 11/1, 10/3, 14/1, 86/1, 87/1, 15/1, 16, 17/1, 18/1, 89/1, 20/1, 92/1, 19/1, 93/1, 21/2, 95/1, 21/1, 22/5, 97/1, 22/3, 23/1, 98/1, 24/1, 99/1, 25/1, 100/1, 26/1,101/1, 102/1, 103/1, 27/1, 105/1, 108/1, 28/1, 29/1, 127/1, 85/3, 459/1, 156/1, 128/1, 129/1, 157/1, 135/1, 158/1, 140/3, 159/1, 160/1, 162/1, 163/1, 141/1, 142/1, 167/1, 166/1, 165/1, 216.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć  mogących oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sie  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Burmistrz Myszyńca

/-/ Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2015-11-23 13:15:08
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2015-11-23 13:18:30
Ostatnia zmiana:2015-11-23 13:18:42
Ilość wyświetleń:429

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij