Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2014 rok

Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2014 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Myszyniec za 2014 rok:

I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Myszyniec za 2014 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

DOCHODY

42 148 732,85

42 329 228,93

1.1

Dochody bieżące

34 767 246,41

34 706 922,04

1.2

Dochody majątkowe

7 381 486,44

7 622 306,89

2

WYDATKI

47 664 859,61

45 240 387,97

2.1

Wydatki bieżące

29 893 835,07

27 969 276,36

2.2

Wydatki majątkowe

17 771 024,54

17 271 111,61

3

NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)

-5 516 126,76

-2 911 159,04

II. Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej – 4.516.551,73 zł

III. Stan wymagalnych zobowiązań – 3.456.453,35 zł.

IV. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100.000,00 zł

V. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 3.152.380,28 zł

VI. Udzielone poręczenia i gwarancje – 0,00 zł

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł:

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa firmy

Wysokość umorzonych kwot

Wysokość odroczeń

Wysokość kwot rozłożonych na raty

Przyczyny zastosowania ulgi

1.

Transport Krajowy i Międzynarodowy, Usługi Motoryzacyjne

-

20.517,14

-

1

2.

Sokołowska Justyna

-

16.116,00

-

1

3.

Taradejna Dariusz

-

-

3.105,00

1

 

1-ważny interes podatnika

2-ważny interes społeczny


VIII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

a) w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych:        

Lp.

Nazwisko i imię

1

EJDYS MARIA

2

CEBEREK JÓZEF

3

CEBEREK TADEUSZ

4

DOMIAN TADEUSZ

5

TOBOJKA JÓZEF

6

DRĘŻEK MIECZYSŁAW

7

BRODZIK MIROSŁAW

8

ŚCIBEK KAZIMIERZ

9

JĘDRZEJCZYK BEATA

10

GOLON MARIUSZ

11

FLOREK MAREK

12

KOBUS MAREK

13

PAWELCZYK MAREK

14

LIPKA MARCIN

15

GODZINA KRZYSZTOF

16

MURZYN STANISŁAW

17

WIŚNIEWSKI MAREK

18

KRAJZA BOGUSŁAWA

19

BRZÓSKA RAFAŁ

20

BAŁDYGA MARIUSZ

21

WASYK JÓZEF

22

GACIOCH KRZYSZTOF

23

PLISZKA STANISŁAW

24

BĄCZEK LESZEK

25

ZAPADKA STANISŁAW

26

REJMENTOWSKI WIESŁAW

27

ROPIAK STANISŁAW

28

DRĘŻEK ANDRZEJ

29

DOMIAN STANISŁAW

30

GRZESZCZYK CZESŁAW

31

ZIELIŃSKI JERZY

32

GADOMSKI DARIUSZ

33

DĄBROWSKA MAŁGORZATA

34

LEMAŃSKI JERZY

35

DOMIAN STEFAN

36

PAWELCZYK JAROSŁAW

37

NASIADKA CECYLIA

38

DRĘŻEK STANISŁAW

39

ŚLUBECKA WERONIKA

40

TUREK STANISŁAW

41

GOŁAŚ STANISŁAW

42

ŚCIBEK DARIUSZ

43

MURZYN STEFAN

44

POPIELARZ WIESŁAW

45

KIERZEK MIROSŁAW

46

DEPTUŁA MAREK

47

SZEWCZYK JAROSŁAW

48

PUŁAWSKI HENRYK

49

DRZĄSZCZ EUGENIUSZ

50

LIS WŁADYSŁAW 

51

KACZMARCZYK KAZIMIERZ

52

DĄBKOWSKI BOGDAN

53

DĘBOWSKA MARIA

54

BAŁDYGA DARIUSZ

55

DRĘŻEK MIECZYSŁAW

56

SAMSEL STANISŁAW

57

PLAGA JÓZEF

58

KULIŚ STANISŁAW

59

GOLON MARIUSZ

60

KOBUS CZESŁAW

61

JĘDRZEJCZYK LESZEK

62

PAC TADEUSZ

63

DĄBKOWSKA ANNA

64

WRÓBEL MARIUSZ

65

BYSTRY ANDRZEJ

66

GOLON LESZEK

67

TRZCIŃSKI TADEUSZ

68

SAMSEL JANUSZ

69

GADOMSKI EDWARD

70

WIŚNIEWSKI WIESŁAW

71

EJDYS JANUSZ

72

BRZÓZKA TADEUSZ

73

DEPTUŁA STANISŁAW

74

BORS ZOFIA

75

KOSIEWSKI TADEUSZ

76

BEDNARCZYK STANISŁAW

77

DZIEKOŃSKA IRENA

78

FABECKI STANISŁAW

79

PAWŁOWSKA BOŻENA

80

MURZYN DARIUSZ

81

DĄBKOWSKI STANISŁAW

82

KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF

83

ŚCIBEK TADEUSZ

84

ZYŚK MAREK

85

ŚMIGIEL MIROSŁAW

86

DROZD WIESŁAW

87

DRZĄSZCZ EDWARD

88

KORDEK RYSZARD

89

BRZOSTEK KRYSTYNA

90

GRZEGORCZYK DARIUSZ

91

DUDA DANIEL

92

DRZĄSZCZ TADEUSZ

93

BUBROWIECKI MIROSŁAW

94

ŚWIDER DANUTA

95

NADROWSKA ELŻBIETA

96

MALON SŁAWOMIR

97

TRZCIŃSKI WALDEMAR

98

ARCHACKI TADEUSZ

99

MRÓZ ANDRZEJ

100

TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW

101

LIPKA LESZEK

102

ZAWROTNY KRZYSZTOF

103

LIPKA TERESA

104

DYKTY KRZYSZTOF

105

SZOK SŁAWOMIR

106

KULIŚ KAZIMIERZ

107

GOLAN STANISŁAW

108

DĘBOWSKI DANIEL

109

ZYŚK FRANCISZEK

110

ZYŚK HENRYK

111

GRĄDZIK CZESŁAW

112

KOWALCZYK STANISŁAW

113

GIERS WIESŁAW

114

PIÓRKOWSKI MAREK

115

DYKTY STANISŁAW

116

KRAWCZYK WŁADYSŁAW

117

ŁACHACZ MIECZYSŁAW

118

GUT STANISŁAW

119

KULAS STANISŁAW

120

SZYDLIK MIROSŁAW

121

GÓRSKI KAZIMIERZ

122

PAC KRZYSZTOF

123

KRAJZA MAREK

124

MIERZEJEK ZDZISŁAW

125

PARZYCH SŁAWOMIR

126

ZYŚK MIROSŁAW

127

BAŁDYGA DANIEL

128

DRĘŻEK JANUSZ

129

DĄBKOWSKA HALINA

130

SZULNICKI STANISŁAW

131

BRZÓSKA RYSZARD

132

LIS MARIUSZ

133

WARYCH KRZYSZTOF

134

ZIELIŃSKA MAŁGORZATA

135

GNATKOWSKI DARIUSZ

136

TAŃSKI MAREK

137

DZICZEK KRZYSZTOF

138

SADŁOWSKI JAN

139

KOSIŃSKI ARKADIUSZ

140

OLENDER MIECZYSŁAW

141

SAMORAJCZYK SŁAWOMIR

142

ROPIAK TADEUSZ

143

DĄBKOWSKI TOMASZ

144

PARZYCH DANUTA

145

KOWALCZYK CZESŁAW

146

SKIBA STANISŁAW

147

ŚWIDER WITOLD

148

KLIMEK SŁAWOMIR MIROSŁAW

149

KOBUS JADWIGA

150

MIKOŁAJCZYK ELŻBIETA

151

KOSIŃSKI CZESŁAW

152

JACHIMCZYK ELŻBIETA

153

CYMEK JERZY

154

ŚNIADACH WIESŁAW

155

KOŁODZIEJCZYK JANUSZ

156

DRĘŻEK LESZEK

157

STANKIEWICZ JANUSZ

158

KŁOS TADEUSZ

159

SAKOWSKI JÓZEF

160

CHORĄŻEWICZ STANISŁAW

161

GNOZA STANISŁAW

162

DĄBROWSKI TADEUSZ

163

BAŁDYGA JÓZEF

164

DZICZEK JADWIGA

165

KALINOWSKA BOGUSŁAWA

166

ŚCIBEK REGINA

167

PISAREK MIECZYSŁAW

168

DAWIDCZYK MARIANNA

169

KOLIMAGA JANUSZ

170

DZICZEK KAZIMIERZ

171

SAMSEL STANISŁAW

172

SAMSEL ANNA

173

ABRAMCZYK KAZIMIERZ

174

KAMIŃSKI ZDZISŁAW

175

LASKA ZDZISŁAW

176

TOPA IRENEUSZ

177

ROLKA AGNIESZKA

178

ŚCIBEK PAWEŁ

179

CICHY DARIUSZ

180

OSOWIECKA BARBARA

181

GOLON STANISŁAW

182

KALINOWSKI WACŁAW

183

ŚNIADACH WIESŁAW

184

WIECZOREK CZESŁAW 

185

ZAWROTNY JANUSZ

186

JAKSINA MARCIN

187

JĘDRZEJCZYK KRZYSZTOF

188

GRZEGORCZYK WIESŁAW

189

BORS STANISŁAW

190

OLBRYŚ ROMAN

191

KOZŁOWSKI STANISŁAW

192

PLISZKA JANUSZ

193

RUSZCZYK JERZY

194

PUPECKI ANDRZEJ

195

SAMSEL ANDRZEJ

196

MOŚKIEWICZ KAROL

197

ŚCIBEK DARIUSZ

198

JĘDRZEJCZYK ZDZISŁAW

199

ŚCIBEK MIROSŁAW

200

JĘDRZEJCZYK BOGDAN

201

JURCZYK JAN

202

GWIAZDA JÓZEF

203

POPIELARCZYK JÓZEF

204

DOMIAN WŁADYSŁAW

205

GRZESZCZYK JACEK

206

ŚNIADACH SŁAWOMIR

207

CEBEREK ZOFIA

208

DRZĄSZCZ KRZYSZTOF

209

ROLKA STANISŁAW

210

DĄBKOWSKI JERZY

211

MAJEWSKI MIROSŁAW

212

PARZYCH CZESŁAW

213

GRZESZCZYK MIECZYSŁAW

214

DĄBKOWSKI KRZYSZTOF

215

TUREK CECYLIA

216

DOMIAN STANISŁAW

217

GORCZYCA DANUTA

218

JAKÓBCZYK JADWIGA

219

KACZEŃSKI STANISŁAW

220

DRĘŻEK JAROSŁAW

221

ZAPERT KRZYSZTOF

222

MIERZEJEK HENRYK

223

GRZEGORCZYK WIESŁAW

224

KUR WŁADYSŁAW

225

ŁACHACZ STANISŁAW

226

KACZMARCZYK JANUSZ

227

SZYDŁOWSKI ZDZISŁAW

228

SADEK DOROTA

229

PIJANOWSKI JERZY

230

SAMSEL RAFAŁ

231

SZYSZKA MAREK

232

BANACH MARTA

233

DRĘŻEK KRZYSZTOF

234

ZAPERT PIOTR

235

BARBARSKI WŁADYSŁAW

236

GOŁAŚ STANISŁAW

237

BAŁDYGA STANISŁAW

238

JĘDRZEJCZYK TADEUSZ

239

SENDER SŁAWOMIR

240

WRÓBLEWSKI MIROSŁAW

241

ABRAMCZYK SŁAWOMIR

242

SIERUTA JÓZEF

243

WÓJCIK MIECZYSŁAW

244

MURZYN SŁAWOMIR

245

SOBOTKA ROMAN

246

KULAS TADEUSZ

247

DRĘŻEK TADEUSZ

248

ROLKA JÓZEF

249

SUCHECKI LESZEK

250

RYDEL JERZY

251

KULAS ZDZISŁAW

252

KWIATKOWSKI MIROSŁAW

253

POKORA ANATOL

254

KULESZA STANISŁAW

255

KOLIMAGA WALDEMAR

256

KUZIA TADEUSZ

257

PAWELCZYK STANISŁAW

258

MURZYN TADEUSZ

259

KOWALCZYK HENRYK

260

FLORKOWSKI TADEUSZ

261

DRÓZD EUGENIUSZ

262

CICHOWSKI MARIUSZ

263

ARCHACKI DARIUSZ

264

SZYDŁOWSKI ANDRZEJ

265

GOŁAŚ WŁADYSŁAW

266

TARADEJNA HENRYK

267

DRĘŻEK MAREK

268

KLIMEK JAROSŁAW

269

DYGAS WACŁAW

270

DAWIDCZYK KAZIMIERZ

271

TARADEJNA STEFAN

272

GOLON SŁAWOMIR

273

BEDNARCZYK BOGDAN

274

KULAS MATEUSZ

275

NIKSA EDWARD

276

CHARAMUT DOROTA

277

BANACH KAZIMIERZ

278

WARYCH STANISŁAW

279

SUCHECKI ZDZISŁAW

280

KOZIATEK DARIUSZ

281

LIPKA HENRYK

282

KALINOWSKI WŁADYSŁAW

283

JĘDRZEJCZYK WIESŁAW

284

DOMIAN WITOLD

285

TYC ZDZISŁAW

286

DZICZEK JAN

287

GWARA RYSZARD

288

FRYDRYCH SŁAWOMIR

289

REJMENTOWSKA MARIANNA

290

JĘDRZEJCZYK CZESŁAW

291

CHOJNOWSKI KRZYSZTOF

292

PLISZKA MIROSŁAW

293

KLIMEK WŁADYSŁAW

294

MURZYN JAROSŁAW

295

JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW

296

NIKSA JÓZEF

297

ANDRZEJCZYK TADEUSZ

298

EJDYS STANISŁAW

299

DRĘŻEK SŁAWOMIR

300

SIERUTA JOANNA

301

WRÓBLEWSKI ALBERT

302

CHOJNOWSKI STANISŁAW

303

ZERA MARIUSZ

304

DĄBROWSKI JÓZEF

305

GRZEGORCZYK STANISŁAW

306

TRZCIŃSKI DARIUSZ

307

DZICZEK JÓZEF

308

BUTLER WIESŁAW

309

TRZCIŃSKI MARIAN

310

DZICZEK SŁAWOMIR

311

DĄBKOWSKI MARIUSZ

312

DUSZAK HENRYK

313

WIŚNIEWSKI STANISŁAW

314

SĘK REMIGIUSZ

315

DRĘŻEK TOMASZ

316

ŚCIBEK ALINA

317

MIERZEJEWSKI MIROSŁAW

318

SAMSEL GRZEGORZ

319

KOWALCZYK STANISŁAW

320

KUCIŃSKA ELŻBIETA

321

KULAS STANISŁAW

322

ŁYSIAK RYSZARD

323

LIS WIESŁAW

324

RYDEL ZDZISŁAW

325

GUT LESZEK

326

TOBOJKA WŁADYSŁAW

327

DRĘŻEK LIDIA

328

KOWALSKA EWA

329

DUDA BOGUSŁAWA

330

PIÓRKOWSKI JANUSZ

331

GOŁAŚ MIROSŁAW

332

KOWALCZYK KAZIMIERZ

333

SOBOTKA ZOFIA

334

PIEPIÓRA LEOKADIA

335

POPIELARCZYK JAN

336

TRZCIŃSKI WIESŁAW

337

ŚWITAJ KRZYSZTOF SŁAWOMIR

338

SZOK KRZYSZTOF

339

KIERZEK KAZIMIERZ

340

DRĘŻEK MIROSŁAW

341

OLBRYŚ MIECZYSŁAW

342

KAMIŃSKI MIROSŁAW

343

ZAWROTNY WŁADYSŁAW

344

DRZEWOSKI SEBASTIAN

345

DEPTUŁA WIESŁAW

346

CHORĄŻEWICZ STANISŁAW

347

ZAWROTNY STANISŁAW

348

GUT ZDZISŁAW

349

PUPECKI MAREK

350

SENDER EUGENIUSZ

351

CIS MARTA

352

ROGÓZ RENATA

353

MYSIORSKI JAN

354

CYMEK EDWARD

355

GUT STANISŁAW

356

ŻYWICA CZESŁAW

357

MYSIORSKI STANISŁAW

358

MIKOŁAJCZYK TADEUSZ

359

BLOCH WIESŁAW

360

JABŁONKA DARIUSZ

361

PIEPIÓRA ADAM

362

DĘBOWSKI KRYSTIAN

363

TARADEJNA TOMASZ

364

SZMYT JERZY

365

SAMSEL RYSZARD

366

MURZYN MAREK

367

DOMIAN STANISŁAW

368

PIÓRKOWSKI HENRYK

369

KACZMARCZYK KAMIL

370

MICHALAK MONIKA

371

DRĘŻEK WŁADYSŁAW

372

KULAS ADAM

373

MIELNICKA MAGDALENA

374

ŁACHACZ TADEUSZ

375

MURACH ZOFIA

376

KOLIMAGA KRZYSZTOF

377

KOZIATEK HENRYK

378

DĘBOWSKI TADEUSZ

379

POPIELARZ STEFAN

380

PAWŁOWSKI STANISŁAW

381

ŻYWICA TADEUSZ

382

PIEŃKOS JÓZEF

383

MAŁŻ KRYSTYNA

384

ZYŚK TADEUSZ

385

KULAS JANUSZ

386

BAŁDYGA MARCIN

387

JURCZAK KATARZYNA

388

OSOWIECKI RYSZARD

389

TUREK STANISŁAW

390

SZYDŁOWSKI RYSZARD

391

ŻYWICA EDWARD

392

ZACIEK EDWARD

393

DRĘŻEK ANDRZEJ

394

ŚWIDER STANISŁAW

395

JAKUBCZYK EUGENIUSZ

396

LIS KRYSTYNA

397

CHROSTEK JANUSZ

398

ZIELIŃSKI CZESŁAW

399

BOJARSKI JAN RYSZARD

400

SAMORAJCZYK MIROSŁAW

401

PAC JAROSŁAW

402

KOZŁOWSKI ZDZISŁAW

403

TRZCIŃSKI JAN

404

SAMSEL JANUSZ

405

ŚCIBEK TADEUSZ

406

ROPIAK BOŻENA

407

KOSTRZEWSKI TADEUSZ

408

PLAGA JERZY

409

JEDWABNIK ELŻBIETA

410

DRĘŻEK ZBIGNIEW

411

KOWALKOWSKI WŁADYSŁAW

412

MRÓWKA MARIAN

413

OLENDER STANISŁAW

414

GOŁAŚ STANISŁAW

415

KRAWCZYK JÓZEF

416

ZAPERT CZESŁAW

417

CEBEREK SŁAWOMIR

418

SZYDŁOWSKI TADEUSZ

419

DZICZEK DARIUSZ

420

SZMIGIEL WIESŁAW

421

JAKÓBCZYK STANISŁAW

422

SAMORAJCZYK MIECZYSŁAW

423

ROMANOWSKI TADEUSZ

424

JACHIMCZYK KRZYSZTOF

425

KOBUS WIESŁAW

426

ZAPADKA HENRYK

427

KORDEK JAN

428

GRUDZIĄDZ KAZIMIERZ

429

DRĘŻEK ANDRZEJ

430

TUREK STEFAN

431

KUZIA DARIUSZ

432

DOMIAN JAN

433

LIS STANISŁAW

434

JĘDRZEJCZYK WIESŁAW

435

KOZŁOWSKI STANISŁAW

436

BACHMURA JERZY

437

SZYDŁOWSKI MARIAN

438

WRÓBLEWSKA JANINA

439

GRZEGORCZYK CZESŁAW

440

GROMADZKI MIROSŁAW

441

OSIEWSKI WIESŁAW

442

CEBEREK STANISŁAW

443

DYGAS MARIUSZ

444

LEMAŃSKI MIROSŁAW

445

BANACH TADEUSZ

446

ŚWITAJ TADEUSZ

447

PIEŃKOS STANISŁAW

448

ŚCIBEK ANTONI

449

BAPRAWSKA TERESA

450

SZMIGIEL MIROSŁAW

451

SAMSEL TADEUSZ

452

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW

453

DĄBKOWSKA ANETA

454

ROPIAK ZBIGNIEW

455

PIÓRKOWSKI STANISŁAW

456

ZYŚK KRZYSZTOF

457

KOWALCZYK WIESŁAW

458

DZIEŻYK KRZYSZTOF

459

DZIERLATKA ADAM ANTONI

460

KOZON TADEUSZ

461

KOZŁOWSKI STEFAN

462

ŚNIADACH MIROSŁAW

463

ŻYWICA DOROTA

464

BOJARSKI ANDRZEJ

465

PŁOCHARCZYK SŁAWOMIR

466

SZOK TADEUSZ

467

OLENDER STANISŁAW

468

PIEŃKOS RYSZARD

469

ZYŚK MAREK

470

TYC RYSZARD

471

DUDA MAREK

472

BAŁDYGA MIROSŁAW

473

ŚLEDZIK SEBASTIAN

474

KUCIEWSKI SŁAWOMIR

475

GRZESZCZYK SŁAWOMIR

476

SKIBA KRZYSZTOF

477

SIOK JAN

478

BRZÓZKA MARTA

479

PARZYCH CZESŁAW

480

SOLIWODA EDWARD

481

ŁADA TOMASZ

482

MAJEWSKI TADEUSZ

483

GNOZA JERZY

484

GRUDZIĄDZ STANISŁAW

485

KORDEK ADAM

486

ZERA MIROSŁAW

487

CHORĄŻEWICZ STANISŁAW

488

DĄBKOWSKA IWONA

489

DZICZEK MAREK

490

SAWICKI STANISŁAW

491

BAŁDYGA JERZY

492

MYSZKOWSKA EWA

493

MOCEK GRZEGORZ

494

DYGAS STANISŁAW

495

ROMOT EDWARD

496

ŚWIDER KAZIMIERZ

497

GRALA KAZIMIERZ

498

SZABŁOWSKA ELŻBIETA

499

WARYCH ANDRZEJ

500

ZAWROTNY MIROSŁAW

501

LECH ELŻBIETA ALICJA

502

SENDER MIROSŁAW

503

EJDYS JÓZEF

504

ŁĘGOWSKI JÓZEF

505

DĄBKOWSKI WŁADYSŁAW

506

FLORKOWSKI TADEUSZ

507

ZDUŃCZYK ZDZISŁAW

508

DZICZEK STANISŁAW

509

GLINKA BOGDAN

510

GOŁAŚ WIESŁAW

511

PLISZKA KRZYSZTOF

512

PAWELCZYK STANISŁAW

513

JACHIMCZYK DARIUSZ

514

ZŁOTORAWSKI MARCIN

515

JACHIMCZYK STANISŁAW WINCENTY

516

BEDNARCZYK ALBERT

517

MARKWAS TADEUSZ

518

TYSZKO MAŁGORZATA

519

KULAS JAN

520

DZICZEK HENRYK

521

BRZOSTEK TADEUSZ

522

PRUSACZYK MAREK

523

SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF

524

ŚWIDER TADEUSZ  WIESŁAW

525

POPIELARZ KRYSTYNA

526

KOBUS PRZEMYSŁAW

527

CEBEREK MARCIN

528

DRĘŻEK ROMAN

529

CZYŻ KRZYSZTOF

530

SAMSEL ZBIGNIEW

531

NIKSA JERZY

532

PLONA STANISŁAW

533

DRĘŻEK KRZYSZTOF

534

KOBUS KAZIMIERZ

535

ZAPADKA JAN

536

ARCHACKI STANISŁAW

537

DRĘŻEK TADEUSZ

538

PAWELCZYK HENRYK

539

PIÓRKOWSKI KAZIMIERZ

540

PLISZKA ADAM

541

GOLON SŁAWOMIR

542

KAMIŃSKI ZBIGNIEW

543

BANACH STANISŁAW

544

MRÓZ EDWARD

545

WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF

546

ŁYSIAK TADEUSZ

547

ŻYWICA KAZIMIERZ

548

KOBUS WŁADYSŁAW

549

KOBUS DARIUSZ

550

DZICZEK CZESŁAW

551

PISOWŁOCKI MARIAN

552

ŚCIBEK WIESŁAW

553

ŻYWICA STANISŁAW

554

GOŁAŚ ARKADIUSZ

555

DRĘŻEK KRYSTYNA

556

BRAKONIECKI ARKADIUSZ

557

DZICZEK MAGDALENA

558

SZMIGIEL WITOLD

559

PARZYCH ANDRZEJ

560

ŁUCZAK IWONA

561

PARZYCH STANISŁAW

562

KONIECKA ANDRZEJ

563

SKORUPSKI TADEUSZ

564

GAIK RAFAŁ

565

CHORĄŻEWICZ TADEUSZ

566

TURSKI STANISŁAW

567

DAWIDCZYK TADEUSZ

568

DZIERLATKA STANISŁAW

569

WARYCH IRENA

570

ZAPADKA RYSZARD

571

ZYŚK EDWARD

572

ZYŚK REGINA

573

LIS ADAM

574

ROLKA KAZIMIERZ

575

RYDEL ROBERT

576

SIERUTA SłAWOMIR

577

BAŁDYGA JAROSŁAW

578

GERYK MARIAN

579

LIS JAROSŁAW

580

ŚCIBEK KRZYSZTOF

581

MYSIORSKI STANISŁAW

582

GÓRSKI WALDEMAR

583

ŚNIADACH KRZYSZTOF

584

LIS ADAM

585

WIECZOREK PIOTR

586

SZYDŁOWSKI SŁAWOMIR

587

MIKOŁAJCZYK HENRYK 

588

KUR RYSZARD

589

ABRAMCZYK KAZIMIERZ

590

PŁAWSKI KRZYSZTOF

591

POLAK KAZIMIERZ

592

WIŚNIEWSKI DARIUSZ

593

REJMENTOWSKI STANISŁAW

594

OSOWIECKI STANISŁAW

595

BRZOSTEK WIESŁAWA

596

KOWALKOWSKI WITOLD

597

WIELK WALDEMAR

598

PLISZKA JULIA

599

WIELECHOWSKI KRYSTIAN

600

GIERS ANDRZEJ

601

DRĘŻEK ANDRZEJ

602

DZICZEK STANISŁAW

603

ŁASZCZEWSKI KAZIMIERZ

604

KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF

605

KRAWCZYK WŁADYSŁAW

606

WRÓBEL MIROSŁAW

607

ROPIAK STANISŁAW

608

KUR ZDZISŁAW

609

ŚCIBEK JAN

610

WÓJCIK MARIAN

611

RYDEL JAROSŁAW WIESŁAW

612

ZIELIŃSKI JÓZEF

613

MURZYN TADEUSZ

614

ŻOŁĄDŹ WIKTOR

615

LIS CZESŁAW

616

DZIERLATKA TADEUSZ

617

MYSIORSKI TADEUSZ

618

LIPKA BOŻENA

619

ZACIEK STANISŁAW

620

SZYDLIK WŁADYSŁAWA

621

WIŚNIEWSKI TADEUSZ

622

PLISZKA STANISŁAW

623

OLBRYŚ MAREK

624

REJMENTOWSKI WŁADYSŁAW

625

ŚWIDER ZDZISŁAW

626

BRZOSTEK ROMAN

627

ŚCIBEK KRZYSZTOF

628

PARZYCH MIECZYSŁAW

629

SADŁOWSKI JANUSZ

630

ABRAMCZYK ZBIGNIEW

631

ŁĘGOWSKI MAREK

632

KULAS STANISŁAW

633

DĄBKOWSKI WIESŁAW

634

OLENDER STANISŁAW

635

PAWELCZYK ARIEL

636

SAMSEL BARTŁOMIEJ

637

GWIAZDA SŁAWOMIR

638

KRĘCIEWSKA MARIA

639

JÓRCZAK MAREK

640

MYSIORSKI TADEUSZ

641

KIERNOZEK MIROSŁAW

642

ŁACHACZ STANISŁAW

643

SENDER KAMIL

644

ŚCIBEK TADEUSZ

645

GOLON GRAŻYNA

646

ORZECH ANDRZEJ

647

SIOK TOMASZ

648

ZAPADKA BOLESŁAW

649

SOBOTKA SŁAWOMIR

650

KRAWCZYK STANISŁAW

651

DOMIAN DARIUSZ

652

JĘDRZEJCZYK STEFAN

653

ŚWIDER MAREK

654

KOBUS MARCIN

655

LIS STANISŁAW

656

KULIS JADWIGA

657

GROMADZKI MIECZYSŁAW

658

PAC MARIAN

659

GĄSKA TADEUSZ

660

SADŁOWSKI DARIUSZ

661

DOMIAN PAWEŁ

662

MYSIORSKI BOLESŁAW

663

ŁASZCZEWSKI TADEUSZ

664

KORZENIECKA WERONIKA

665

ŚWIDER ANNA

666

WIŚNIEWSKI ANDRZEJ

667

PARZYCH JERZY

668

GUT ADRIAN

669

DZICZEK TADEUSZ

670

PAWELCZYK WIESŁAW

671

MIERZEJEWSKI HUBERT

672

ZALEWSKA DRZĄSZCZ ELŻBIETA

673

NASIADKA STANISŁAW

674

PISAREK WŁADYSŁAW

675

SAMSEL MICHAŁ

676

ZYŚK TADEUSZ

677

KOLIMAGA STANISŁAW

678

PAWŁOWSKI TADEUSZ

679

BAKUŁA LUCJAN 

680

ŁACHACZ JAN ANDRZEJ

681

DRĘŻEK WIESŁAW

682

CHORĄŻEWICZ WITOLD

683

MIERZEJEK HENRYK

684

RUSZCZYK MIECZYSŁAW

685

BAKUŁA GRZEGORZ

686

SAMSEL KAZIMIERZ

687

GRZEGORCZYK MIROSŁAWA

688

FRYDRYCH MIROSŁAW

689

PIKORA TADEUSZ

690

NIKSA JÓZEF

691

BRYSZEWSKI SŁAWOMIR

692

SKRODZKI TOMASZ

693

NIEDŹWIEDZKI ZDZISŁAW

694

ŚCIBEK STANISŁAW

695

DRĘŻEK KRZYSZTOF

696

SIOK ROMAN

697

MURZYN AGNIESZKA

698

TUREK STEFAN

699

DZIERLATKA DANUTA

700

NIKSA BOGUMIŁ

701

POLEWACZYK GRAŻYNA

702

SZOK ANNA

703

DUDA KAROL

704

GOŁAŚ WIESŁAW

705

ZIELIŃSKI MIECZYSŁAW

706

SAMSEL KRYSTYNA

707

PLISZKA STANISŁAW

708

GERYK ANNA

709

BAKUŁA STANISŁAW

710

MRÓWKA CZESŁAW

711

TUREK STANISŁAW

712

ZAPADKA CZESŁAW

713

PAC LESZEK

714

GNOZA STANISŁAW

715

DRĘŻEK MIECZYSŁAW

716

GRZEGORCZYK DARIUSZ

717

SAMSEL ANDRZEJ

718

OSOWIECKI KRZYSZTOF

719

KIERZEK MIROSŁAW

720

DĄBROWSKA MAŁGORZATA

721

GOLON MARIUSZ

722

JÓRCZAK MAREK

723

WIŚNIEWSKI MAREK

724

PUPECKI MAREK

725

MURACH ZOFIA

726

KIERZEK TERESA

727

TOBOJKA JÓZEF

728

KORDEK ADAM

729

GOLON LESZEK

730

PLISZKA STANISŁAW

731

SAMSEL STANISŁAW

732

DOMIAN STANISŁAW

733

POPIELARCZYK JÓZEF

734

PIEŃKOS RYSZARD

735

PAZIO JÓZEF

736

ROLKA STANISŁAW

737

KOZŁOWSKA CELINA

738

GRZEGORCZYK STANISŁAW

739

DUDA DANIEL

740

DRĘŻEK MIROSŁAW

741

DRĘŻEK RYSZARD

742

SENDER SŁAWOMIR

743

BLOCH WIESŁAW

744

PLISZKA JULIA

745

DRZĄSZCZ TADEUSZ

746

KULIŚ STANISŁAW

747

BRZÓZKA TADEUSZ

748

PAWELCZYK JAROSŁAW

749

RYDEL ROBERT

750

DĄBKOWSKI JERZY

751

CEBEREK HENRYK

752

DYKTY STANISŁAW

753

ROLKA JÓZEF

754

GACIOCH KRZYSZTOF

755

KAMIŃSKI ZDZISŁAW

756

ŚNIADACH MIROSŁAW

757

KOSIEWSKI TADEUSZ

758

DEPTUŁA STANISŁAW

759

ZAWROTNY WŁADYSŁAW

760

NIKSA EDWARD

761

SZYDLIK WŁADYSŁAWA

762

KULAS STANISŁAW

763

PRUSACZYK JADWIGA

764

LEMAŃSKI JERZY

765

DRZĄSZCZ EDWARD

766

ŁUCZAK IWONA

767

DĄBKOWSKA ANNA

768

BIEDKA TADEUSZ

769

DYKTY LESZEK

770

ZIELIŃSKI JERZY

771

KACZMARCZYK KAZIMIERZ

772

KALINOWSKI WACŁAW

773

LIS MARIUSZ

774

GNATKOWSKI DARIUSZ

775

MIKOŁAJCZYK ELŻBIETA

776

JAKUBCZYK EUGENIUSZ

777

PLISZKA KRYSTYNA

778

ŁYSIAK RYSZARD

779

TARADEJNA STEFAN

780

GWIAZDA DARIUSZ

781

ABRAMCZYK KAZIMIERZ

782

DAWIDCZYK MARIANNA

783

MALON SŁAWOMIR

784

ZAPADKA STANISŁAW

785

KONOPSKA ELŻBIETA

786

ZACIEK KAZIMIERZ

787

GUT STANISŁAW

788

LIPKA LESZEK

789

PYŚK BARBARA

790

LIS WŁADYSŁAW 

791

CHOJNOWSKI STANISŁAW

792

CEBEREK TADEUSZ

793

BRZOSTEK TADEUSZ

794

PAC KRZYSZTOF

795

DZICZEK KRZYSZTOF

796

OLSZEWSKI ZBIGNIEW

797

OLENDER STANISŁAW

798

GRZEGORCZYK CZESŁAW

799

DZICZEK MAREK

800

MŁYNARSKI ROMAN

801

GOŁAŚ WŁADYSŁAW

802

BANACH MARTA

803

ZAWROTNY KRZYSZTOF

804

ZYŚK STANISŁAW

805

KOWALCZYK CZESŁAW

806

KUZIA DARIUSZ

807

GOŁAŚ STANISŁAW

808

TARADEJNA TOMASZ

809

WIŚNIEWSKI STANISŁAW

810

DĄBKOWSKA ANETA

811

DRĘŻEK KRYSTYNA

812

SOBOTKA ROMAN

813

NIKSA JÓZEF

814

PUPECKI ANDRZEJ

815

DOMIAN STEFAN

816

ŚWITAJ TADEUSZ

817

ZACIEK EDWARD

818

DRĘŻEK STANISŁAW

819

PAC MARIAN

820

PAC TADEUSZ

821

KACZMARCZYK JERZY

822

PARZYCH TADEUSZ

823

ŚNIADACH SŁAWOMIR

824

KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF

825

ZAWROTNY STANISŁAW

826

BRZÓZKA MARTA

827

PAWELCZYK STANISŁAW

828

RYDEL JERZY

829

KOBUS JADWIGA

830

KULIŚ KAZIMIERZ

831

MYSIORSKI TADEUSZ

832

PAWŁOWSKA BOŻENA

833

ŚWIDER TADEUSZ  WIESŁAW

834

SOKOŁOWSKI RYSZARD

835

GRĄDZIK CZESŁAW

836

WRÓBEL MIROSŁAW

837

KOZŁOWSKI STANISŁAW

838

ROPIAK TADEUSZ

839

DZICZEK CZESŁAW

840

DZICZEK DARIUSZ

841

SAMSEL RAFAŁ

842

DZICZEK SŁAWOMIR

843

SZEWCZYK JAROSŁAW

844

WRÓBLEWSKI ALBERT

845

DRĘŻEK SŁAWOMIR

846

FABECKI STANISŁAW

847

JACHIMCZYK ELŻBIETA

848

KUZIA TADEUSZ

849

DĘBOWSKI DANIEL

850

DĄBKOWSKI BOGDAN

851

TYC JERZY

852

SZYDLIK MIROSŁAW

853

ZYŚK MAREK

854

DZICZEK TADEUSZ

855

POPIELARZ KRYSTYNA

856

GRZEGORCZYK WIESŁAW

857

GADOMSKI DARIUSZ

858

TRZCIŃSKI WALDEMAR

859

GRZEGORCZYK WIESŁAW

860

DUDA BOGUSŁAWA

861

CHARAMUT DOROTA

862

MIERZEJEK HENRYK

863

PŁAWSKA BOŻENA

864

ARCHACKI DARIUSZ

865

SAMSEL KAZIMIERZ

866

BANACH KAZIMIERZ

867

BAŁDYGA DARIUSZ

868

KULAS ZDZISŁAW

869

KRAJZA MAREK

870

NASIADKA CECYLIA

871

GOLON MARIUSZ

872

ZALEWSKA DRZĄSZCZ ELŻBIETA

873

WRÓBLEWSKI MIROSŁAW

874

SOBOTKA SŁAWOMIR

875

MYSIORSKI TADEUSZ

876

DOMIAN STANISŁAW

877

DRĘŻEK ANDRZEJ

878

ABRAMCZYK ZBIGNIEW

879

JĘDRZEJCZYK BEATA

880

GRZESZCZYK SŁAWOMIR

881

KORDEK RYSZARD

882

ZYŚK MAREK

883

KOWALCZYK STANISŁAW

884

KLIMEK SŁAWOMIR MIROSŁAW

885

BRZÓSKA RAFAŁ

886

WIECZOREK CZESŁAW 

887

PAWŁOWSKI STANISŁAW

888

WARYCH STANISŁAW

889

JĘDRZEJCZYK JÓZEF

890

MADRAK IWONA BEATA

891

JĘDRZEJCZYK BOGDAN

892

GOLON STANISŁAW

893

EJDYS JANUSZ

894

DĄBKOWSKI KRZYSZTOF

895

ROLKA AGNIESZKA

896

GIERS ANDRZEJ

897

ZAPERT KRZYSZTOF

898

PARZYCH CZESŁAW

899

SAMSEL STANISŁAW

900

ŚCIBEK MIROSŁAW

901

PIÓRKOWSKI KAZIMIERZ

902

KOWALCZYK KAZIMIERZ

903

DRZEWOSKI SEBASTIAN

904

PIÓRKOWSKI JANUSZ

905

ŁACHACZ ANDRZEJ

906

PAWELCZYK STANISŁAW

907

DZICZEK SŁAWOMIR

908

BUBROWIECKI MIROSŁAW

909

TURSKI STANISŁAW

910

BAŁDYGA MIROSŁAW

911

MYSIORSKI STANISŁAW

912

ŚMIGIEL WIESŁAW

913

JĘDRZEJCZYK STEFAN

914

DĄBKOWSKI STANISŁAW

915

CEBEREK MARCIN

916

ŚWIDER DANUTA

917

GODZINA KRZYSZTOF

918

MRÓZ EDWARD

919

TRZCIŃSKI WIESŁAW

920

KULAS STANISŁAW

921

PAWELCZYK MAREK

922

PISAREK WŁADYSŁAW

923

ŚCIBEK WIESŁAW

924

DRĘŻEK DANUTA

925

DRĘŻEK MIROSŁAW

926

ZYŚK HENRYK

927

GUT STANISŁAW

928

DRĘŻEK WŁADYSŁAW

929

KOZIATEK DARIUSZ

930

BARBARSKI WŁADYSŁAW

931

DOMIAN EDMUND

932

KOBUS STANISŁAW

933

WÓJCIK MARIAN

934

KIERZEK KAZIMIERZ

935

DRĘŻEK ANDRZEJ

936

MURZYN STEFAN

937

FRYDRYCH SŁAWOMIR

938

ŚCIBEK DARIUSZ

939

MOŚKIEWICZ KAROL

940

CHORĄŻEWICZ KRZYSZTOF

941

BORS STANISŁAW

942

BAŁDYGA DANIEL

943

KORZENIECKA WERONIKA

944

DRĘŻEK MIECZYSŁAW

945

NIKSA JÓZEF

946

ZAPADKA HENRYK

947

DRĘŻEK TADEUSZ

948

NIEDŹWIECKI MIECZYSłAW

949

JURCZYK JAN

950

SZOK KRZYSZTOF

951

KOWALCZYK STANISŁAW

952

PISAREK GRAŻYNA

953

PARZYCH MIECZYSŁAW

954

ROPIAK BOŻENA

955

KLIMEK JAROSŁAW

956

ROMANOWSKI TADEUSZ

957

GNOZA STANISŁAW

958

TUREK STEFAN

959

KOLIMAGA KRZYSZTOF

960

KRAJZA BOGUSŁAWA

961

ZIELIŃSKI MIECZYSŁAW

962

DZIERLATKA STANISŁAW

963

TYSZKO MAŁGORZATA

964

KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF

965

ZYŚK STANISŁAW

966

CYMEK JERZY

967

GOŁAŚ STANISŁAW

968

ŚCIBEK KRZYSZTOF

969

OLBRYŚ MIECZYSŁAW

970

JAKSINA MARCIN

971

FLORKOWSKI TADEUSZ

972

SENDER EUGENIUSZ

973

ZAWROTNY JANUSZ

974

CIS MARTA

975

PIÓRKOWSKI HENRYK

976

DUSZAK HENRYK

977

ŚCIBEK LESZEK

978

KOBUS PRZEMYSŁAW

979

BYSTRY ANDRZEJ

980

SOBOTKA ZOFIA

981

BĄCZEK LESZEK

982

ŁĘGOWSKI ROBERT

983

POPIELARCZYK JAN

984

JAKÓBCZYK JADWIGA

985

PAWELCZYK HENRYK

986

GOLON SŁAWOMIR

987

MAJEWSKI MIROSŁAW

988

CICHY TADEUSZ

989

DĄBROWSKI TADEUSZ

990

ŚLEDZIK SEBASTIAN

991

SZYSZKA PAWEŁ

992

CHORĄŻEWICZ STANISŁAW

993

DĘBOWSKA MARIA

994

WRÓBEL MARIUSZ

995

LIS ANNA

996

BEDNARCZYK ALBERT

997

MIKOŁAJCZYK HENRYK 

998

KOWALKOWSKI WITOLD

999

PARZYCH ANDRZEJ

1000

SZYDŁOWSKI ANDRZEJ

1001

ŚCIBEK TADEUSZ

1002

ZYŚK FRANCISZEK

1003

SAMSEL ANNA

1004

DZIERLATKA TADEUSZ

1005

TRZCIŃSKI GRZEGORZ

1006

RYDEL ZDZISŁAW

1007

KOSIŃSKI CZESŁAW

1008

WRÓBLEWSKI TOMASZ

1009

JĘDRZEJCZYK MIROSŁAW

1010

DRÓZD STEFANIA

1011

PIÓRKOWSKI STANISŁAW

1012

DOMIAN STANISŁAW

1013

SADŁOWSKI CZESŁAW

1014

GÓRSKI KAZIMIERZ

1015

SZYDŁOWSKI ZDZISŁAW

1016

PIEŃKOSZ WIESŁAW

1017

ŚMIGIEL MIROSŁAW

1018

SKRODZKI TOMASZ

1019

BANACH TADEUSZ

1020

CHROSTEK JANUSZ

1021

NASIADKA STANISŁAW

1022

GUT ZDZISŁAW

1023

ŚCIBEK DARIUSZ

1024

DĄBROWSKI JÓZEF

1025

GRALA HENRYK

1026

GROMADZKI MIECZYSŁAW

1027

DOMIAN WŁADYSŁAW

1028

WROŃSKI CZESŁAW

1029

ŁACHACZ JAN ANDRZEJ

1030

FLORKOWSKI TADEUSZ

1031

CHORĄŻEWICZ TADEUSZ

1032

PIEPIÓRA LEOKADIA

1033

BACHMURA JERZY

1034

MRÓWKA DARIUSZ

1035

PLAGA JÓZEF

1036

GWARA RYSZARD

1037

KOWALCZYK TADEUSZ

1038

ŚCIBEK RYSZARD

1039

MACIORA STANISŁAW

1040

POPIELARZ WIESŁAW

1041

DRZĄSZCZ KRZYSZTOF

1042

DOMIAN WITOLD

1043

KIERNOZEK JAROSŁAW

1044

KOBUS WIESŁAW

1045

TRZCIŃSKI TADEUSZ

1046

OLBRYŚ MAREK

1047

DRĘŻEK TADEUSZ

1048

KRAWCZYK WŁADYSŁAW

1049

ZACIEK STANISŁAW

1050

NIEDŹWIEDZKI ZDZISŁAW

1051

ZAWROTNY MIROSŁAW

1052

LIPKA BOŻENA

1053

GRZESZCZYK MIECZYSŁAW

1054

ROSIŃSKI BERNARD

1055

ZERA STANISŁAW

1056

DRĘŻEK KRZYSZTOF

1057

SKIBA KRZYSZTOF

1058

DZICZEK JAN

1059

ŚWIDER ANNA

1060

SKIBA STANISŁAW

1061

KRAJEWSKI JAN

1062

TOBOJKA WŁADYSŁAW

1063

ZAŁĘSKI JANUSZ

1064

PIEŃKOSZ CZESŁAW

1065

PLISZKA STANISŁAW

1066

SUCHECKI ZDZISŁAW

1067

KARPIŃSKI DARIUSZ

1068

ŚWIDER MAREK

1069

DRZĄSZCZ EUGENIUSZ

1070

KOCZKODAN DARIUSZ

1071

WIELK WALDEMAR

1072

RYDEL RYSZARD

1073

REJMENTOWSKI JÓZEF

1074

JABŁONKA DARIUSZ

1075

KOWALCZYK HENRYK

1076

TARADEJNA TADEUSZ

1077

GROMADZKI DARIUSZ

1078

GOLAN STANISŁAW

1079

SZOK TADEUSZ

1080

BRZOSTEK WIESŁAWA

1081

TUREK DARIUSZ

1082

WASYK JÓZEF

1083

KULAS STANISŁAW

1084

PIÓRKOWSKA KRYSTYNA

1085

WÓJCIK MIECZYSŁAW

1086

MIKOŁAJCZYK TADEUSZ

1087

DRĘŻEK KRZYSZTOF

1088

DUDA MAREK

1089

PAWŁOWSKI MARIUSZ

1090

DYGAS DARIUSZ

1091

DRĘŻEK TOMASZ

1092

DRĘŻEK ANDRZEJ

1093

SOLIWODA TOMASZ

1094

MIERZEJEWSKI MIROSŁAW

1095

DRĘŻEK JAROSŁAW

1096

MIERZEJEK ZDZISŁAW

1097

KACZMARCZYK JANUSZ

1098

WARYCH IRENA

1099

GOŁAŚ ARKADIUSZ

1100

BYSTRY STANISŁAW

1101

KRAWCZYK JÓZEF

1102

ZADROGA KRZYSZTOF

1103

ŚWIDER KAZIMIERZ

1104

JĘDRZEJCZYK KRZYSZTOF

1105

CICHOWSKI MARIUSZ

1106

ZAPERT PIOTR

1107

AŁAJ ANDRZEJ

1108

SZYDŁOWSKI SŁAWOMIR

1109

PIÓRKOWSKI MAREK

1110

BUTLER WIESŁAW

1111

RUSZCZYK STANISŁAW

1112

DĄBKOWSKI WŁADYSŁAW

1113

CIS MAŁGORZATA

1114

SAMSEL EDWARD

1115

KULESZA HALINA

1116

POLAK KAZIMIERZ

1117

KUR ZDZISŁAW

1118

DĄBKOWSKI TADEUSZ 

1119

LIS STANISŁAW

1120

GOLON GRAŻYNA

1121

MRÓZ ANDRZEJ

1122

BAŁDYGA JAROSŁAW

1123

KOBUS CZESŁAW

1124

SZOK SŁAWOMIR

1125

KOZŁOWSKI STEFAN

1126

DĄBKOWSKI MARIUSZ

1127

LIPKA MARCIN

1128

JĘDRZEJCZYK WIESŁAW

1129

SKORUPSKI TADEUSZ

1130

ŚWIDER STANISŁAW

1131

PIEŃKOS JÓZEF

1132

ŁACHACZ STANISŁAW

1133

SZMIGIEL KAZIMIERZ

1134

FRYDRYCH MIROSŁAW

1135

GWIAZDA DOROTA

1136

DĄBKOWSKI STANISŁAW

1137

SZMIGIEL MIROSŁAW

1138

MIELNICKA MAGDALENA

1139

LEMAŃSKI JÓZEF

1140

GWIAZDA JÓZEF

1141

POLEWACZYK GRAŻYNA

1142

TAŃSKI KRZYSZTOF

1143

DAWIDCZYK TADEUSZ

1144

JACHIMCZYK STANISŁAW

1145

ŚCIBEK ANTONI

1146

PLISZKA STANISŁAW

1147

BAŁDYGA JÓZEF

1148

ABRAMCZYK KAZIMIERZ

1149

PLISZKA TADEUSZ

1150

OSOWIECKA BARBARA

1151

ROMOT EDWARD

1152

SIKORA KAZIMIERZ

1153

ZŁOTORAWSKI ZDZISŁAW

1154

SIOK TOMASZ

1155

TUREK STANISŁAW

1156

REJMENTOWSKA MARIANNA

1157

PIEŃKOS STANISŁAW

1158

GOŁAŚ WIESŁAW

1159

PIKORA TADEUSZ

1160

GOLAN BOGDAN

1161

DĄBKOWSKI ZDZISŁAW

1162

ŚCIBEK ALINA

1163

MICHALAK MONIKA

1164

KACZMARCZYK EDWARD

1165

PAWELCZYK WIESŁAW

1166

CEBEREK JÓZEF

1167

KRAJZA KRZYSZTOF

1168

JAKÓBCZYK STANISŁAW

1169

BZIUKIEWICZ HALINA

1170

ŚNIADACH WIESŁAW

1171

MOCEK GRZEGORZ

1172

PARZYCH JERZY

1173

KULAS MATEUSZ

1174

BRODZIK MIROSŁAW

1175

DĘBOWSKI KRYSTIAN

1176

POKORA ANATOL

1177

ŚNIADACH KRZYSZTOF

1178

GIERS MICHAŁ

1179

ZIELIŃSKA MAŁGORZATA

1180

MYSZKOWSKA EWA

1181

ŚWITAJ KRZYSZTOF SŁAWOMIR

1182

ŁADA TOMASZ

1183

MURZYN DARIUSZ

1184

DZICZEK JADWIGA

1185

KRĘCIEWSKA MARIA

1186

SAMSEL JANUSZ

1187

MURZYN MAREK

1188

NIKSA BOGUMIŁ

1189

LIS WIESŁAW

1190

PARZYCH DANUTA

1191

MADRAK STANISŁAW

1192

SAMORAJCZYK SŁAWOMIR

1193

ŁĘGOWSKI MAREK

1194

SAMSEL PIOTR

1195

CHORĄŻY STANISŁAW

1196

PAWELCZYK STANISŁAW

1197

GRUDZIĄDZ KRZYSZTOF

1198

ROLKA KRZYSZTOF

1199

DRĘŻEK ROMAN

1200

ZAPADKA BOLESŁAW

1201

KACZMARCZYK JAN

1202

OSOWIECKA DOROTA

1203

ZAPADKA CZESŁAW

1204

BRYSZEWSKI ANDRZEJ

1205

ŚCIBEK REGINA

1206

KOBUS MAREK

1207

KULIS JADWIGA

1208

ŻYWICA TADEUSZ

1209

OLENDER STANISŁAW

1210

DUDA KAROL

1211

PISOWŁOCKI MARIAN

1212

SZYDŁOWSKI STANISŁAW

1213

KOWALSKA EWA

1214

GOŁAŚ MIROSŁAW

1215

NIKSA JERZY

1216

GNOZA JERZY

1217

GÓRSKI WALDEMAR

1218

ANDRZEJCZYK TADEUSZ

1219

KIERNOZEK MIROSŁAW

1220

SENDER KAMIL

1221

CICHY DARIUSZ

1222

KALINOWSKA BOGUSŁAWA

1223

TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW

1224

DZICZEK STANISŁAW

1225

SIOK ROMAN

1226

DĄBKOWSKI TOMASZ

1227

BASTEK KRZYSZTOF

1228

MYSIORSKI JAN

1229

GOŁAŚ STANISŁAW

1230

WIŚNIEWSKI ANDRZEJ

1231

ZIELIŃSKI JÓZEF

1232

CEBEREK SŁAWOMIR

1233

KOBUS SŁAWOMIR

1234

ŚCIBEK STANISŁAW

1235

OSIEWSKI WIESŁAW

1236

KOWALCZYK WIESŁAW

1237

TRZCIŃSKI JAN

1238

LEMAŃSKI WIESŁAW

1239

DZICZEK JÓZEF

1240

GRZESZCZYK KRZYSZTOF

1241

TRZCIŃSKI DARIUSZ

1242

MYSZKA GRZEGORZ

1243

KULAS WIESŁAW

1244

DZIERLATKA DANUTA

1245

DOMIAN JAN

1246

LIPKA HENRYK

1247

EJZAK HALINA

1248

CHORĄŻEWICZ WITOLD

1249

TOPA IRENEUSZ

1250

BEDNARCZYK BOGDAN

1251

MYSIORSKI BOLESŁAW

1252

MYSIORSKI STANISŁAW

1253

WARYCH KRZYSZTOF

1254

DĄBKOWSKI WIESŁAW

1255

SAMSEL KRYSTYNA

1256

GWIAZDA WALDEMAR

1257

OLENDER DARIUSZ

1258

ŁASZCZEWSKI TADEUSZ

1259

DRAGAŃSKA BOŻENA

1260

LASKA ZDZISŁAW

1261

LIS ADAM

1262

OLBRYŚ TADEUSZ

1263

ŚCIBEK TADEUSZ

1264

RYDEL JAROSŁAW WIESŁAW

1265

OSOWIECKI STANISŁAW

1266

ŻYWICA EDWARD

1267

DRĘŻEK LESZEK

1268

SADŁOWSKI JAN

1269

PISAREK MIECZYSŁAW

1270

KAMIŃSKI ZBIGNIEW

1271

GRZEGORCZYK MARIAN

1272

PARZYCH ANDRZEJ

1273

SIOK STANISŁAW

1274

SZMYT JERZY

1275

REJMENTOWSKI STANISŁAW

1276

MIERZEJEK HENRYK

1277

PAWŁOWSKI TADEUSZ

1278

REJMENTOWSKI WŁADYSŁAW

1279

JACHIMCZYK DARIUSZ

1280

LIS CZESŁAW

1281

KACZMARCZYK JERZY

1282

BOJARSKI JAN RYSZARD

1283

WIŚNIEWSKI DARIUSZ

1284

TUREK CECYLIA

1285

MRÓWKA CZESŁAW

1286

GOŁAŚ WIESŁAW

1287

MRÓZ STANISŁAW

1288

LECH ELŻBIETA ALICJA

1289

SIERUTA JOANNA

1290

SZYDŁOWSKI TADEUSZ

1291

KRAWCZYK STANISŁAW

1292

PŁAWSKI KRZYSZTOF

1293

ZIELIŃSKI CZESŁAW

1294

MICHALSKA REGINA

1295

BAŁDYGA MAŁGORZATA

1296

KALINOWSKA BOŻENA

1297

WARYCH ANDRZEJ

1298

ZERA MIROSŁAW

1299

RYDEL STANISŁAW

1300

BRZOSTEK ROMAN

1301

SOKOŁOWSKI KRZYSZTOF

1302

BORS ZOFIA

1303

NIETUPSKI KAZIMIERZ

1304

KUCIEWSKI SŁAWOMIR

1305

DYGAS WACŁAW

1306

ZAPERT CZESŁAW

1307

ŚWIDER ZDZISŁAW

1308

ŻOŁĄDŹ WIKTOR

1309

LEMAŃSKI MIROSŁAW

1310

SAMSEL JANUSZ

1311

KULAS STANISŁAW

1312

MRÓWKA MARIAN

1313

TRZCIŃSKI MARIAN

1314

PODBIELSKI GRZEGORZ

1315

OLBRYŚ ROMAN

1316

CEBEREK STANISŁAW

1317

EJZAK DANUTA

1318

SAMSEL JAN

1319

ZDUŃCZYK ZDZISŁAW

1320

MARKWAS TADEUSZ

1321

SOLIWODA EDWARD

1322

MAJEWSKI TADEUSZ

1323

SIERUTA SłAWOMIR

1324

WASYK EUGENIUSZ

1325

SOBOTKA STEFAN

1326

DRĘŻEK ZBIGNIEW

1327

DZICZEK MAGDALENA

1328

PYSZNY JACEK

1329

PLISZKA JANUSZ

1330

ZYŚK MIROSŁAW

1331

WIERZBICKI JAROSŁAW

1332

ZDUŃCZYK MARCIN

1333

ŻYWICA STANISŁAW

1334

SZYSZKA MAREK

1335

ŚCIBEK TADEUSZ

1336

ŻYWICA KAZIMIERZ

1337

ROLKA WIESŁAWA

1338

SAMSEL MICHAŁ

1339

SOBOTKA ANDRZEJ

1340

PLISZKA MIROSŁAW

1341

OSOWIECKI RYSZARD

1342

LIPKA TERESA

1343

DYGAS MARIUSZ

1344

ROGÓZ RENATA

1345

ROLKA KAZIMIERZ

1346

KOZON TADEUSZ

1347

ŚNIADACH WIESŁAW

1348

SENDER MIROSŁAW

1349

SZABŁOWSKA ELŻBIETA

1350

ŁĘGOWSKI ANDRZEJ

1351

DRZEWIECKI ANDRZEJ

1352

MURZYN SŁAWOMIR

1353

MIKOŁAJCZYK STANISŁAW

1354

KOSTRZEWSKI TADEUSZ

1355

BAKUŁA GRZEGORZ

1356

EJDYS JÓZEF

1357

SZCZUBEŁEK HALINA

1358

STANKIEWICZ JANUSZ

1359

DZIEŻYK KRZYSZTOF

1360

PIEŃKOSZ KRZYSZTOF

1361

ROLKA MIROSŁAW

1362

SAMSEL TADEUSZ

1363

OLENDER MIECZYSŁAW

1364

CYMEK BOŻENA

1365

WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF

1366

TUREK STANISŁAW

1367

GUT ADRIAN

1368

SUCHECKI LESZEK

1369

SAMSEL GRZEGORZ

1370

ŚCIBEK KRZYSZTOF

1371

ROPIAK STANISŁAW

1372

PAC JAROSŁAW

1373

BRYSZEWSKI SŁAWOMIR

1374

MURZYN AGNIESZKA

1375

EJDYS MARIA

1376

WIŚNIEWSKI TADEUSZ

1377

DEPTUŁA WIESŁAW

1378

ZYŚK EDWARD

1379

TUREK STEFAN

1380

MAMAJEK DARIUSZ

1381

CYMEK EDWARD

1382

RUSZCZYK MIECZYSŁAW

1383

SUCHECKI ANDRZEJ

1384

DYGAS STANISŁAW

1385

JACHIMCZYK KRZYSZTOF

1386

DRĘŻEK ZENON

1387

DZICZEK HENRYK

1388

SZOK ANNA

1389

KULAS KRZYSZTOF

1390

GÓRSKI TADEUSZ

1391

PARZYCH SŁAWOMIR

1392

SAMSEL KRZYSZTOF

1393

SADŁOWSKI JANUSZ

1394

ŁYSIAK TADEUSZ

1395

RUSZCZYK JERZY

1396

BZIUKIEWICZ ANDRZEJ

1397

ŁACHACZ MIECZYSŁAW

1398

DRĘŻEK KRZYSZTOF

1399

ORZECH ANDRZEJ

1400

KULAS JAN

1401

ZACIEK RYSZARD

1402

KOBUS WŁADYSŁAW

1403

ARCHACKI TADEUSZ

1404

MARKOWSKA TERESA

1405

JACHIMCZYK STANISŁAW WINCENTY

1406

CEBEREK STANISŁAW

1407

PLAGA JERZY

1408

ZYŚK TADEUSZ

1409

KIERNOZEK TADEUSZ

1410

KACZYŃSKA REGINA

1411

BAPRAWSKA TERESA

1412

SUCHECKI WIESŁAW

1413

ŚCIBEK ZBIGNIEW

1414

LIS STANISŁAW

1415

ROPIAK STANISŁAW

1416

ZYŚK TADEUSZ

1417

KULAS ADAM

1418

SAWICKI STANISŁAW

1419

SZYSZKA JANUSZ

1420

SZYDŁOWSKI MIECZYSŁAW

1421

GERYK ANNA

1422

TYC ZDZISŁAW

1423

KOBUS MARCIN

1424

KULESIK ŁUKASZ

1425

SIOK JAN

1426

JĘDRZEJCZYK ZDZISŁAW

1427

ŁACHACZ STANISŁAW

1428

KOLIMAGA STANISŁAW

1429

KUCZYŃSKI JERZY

1430

KOWALCZYK MARIUSZ I URSZULA

1431

STACHELEK WIESŁAW I ANETA

1432

DRZĄSZCZ EDWARD I WŁADYSŁAWA

1433

GOŁAŚ STANISŁAW I BEATA

1434

GNATKOWSKI DARIUSZ I MAŁGORZATA

 

b)  w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:        

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

1.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „Samopomoc Chłopska”

2.

AUTO USŁUGI, Ireneusz Cichoń

3.

TRANS-POL  KURPIE, Tadeusz Brzostek

4.

PIEKARNIA S.C. Rafał Kłos, Władysława Kłos

5.

DRĘŻEK S.C. Krzysztof Drężek, Beata Drężek

6.

P.P.H.U. ALDO S.J. Leszek Długołęcki, Andrzej Długołęcki

7.

P.H.U AGRO-MASZ, Mariusz Drząszcz

8.

„HYDROMARK”, Marek Wnęta

9.

Salon Fryzur  „Metamorfoza” Iwona Dobek

10.

Fryzjerstwo „Monika” Monika Drężek - Pszczółkowska

 


     BURMISTRZ  MYSZYŃCA

mgr inż. Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2015-03-31 14:13:39
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2013-03-31 15:24:25
Ostatnia zmiana:2015-03-31 14:13:39
Ilość wyświetleń:1272

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij