Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - "Budowa stacji transformatorowej 15/04kV typu STSp 20/400, budowie linii napowietrznej SN wykonanej przewodem 3xAAsXSn 4x70 mm2 o długości 2179 m, budowie linii kablowej nN wykonanej...

  Myszyniec, dnia 26.11.2013 r.

IN.GP.6733.15.2013.LK                                                                 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647  późn. zm.),

Burmistrz Myszyńca 

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 08.10.2013 r. na wniosek  – Przedsiębiorstwo Usługowo – Wykonawczego ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i s-ka, ul. Zaciszna 10, 07-410 Ostrołęka, działającej w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na podstawie pełnomocnictwa nr 162/2013 znak. RE3/RP/PS/6927/2013, z dnia 13.09.2013 r..,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji transformatorowej 15/04kV typu STSp 20/400, budowie linii napowietrznej SN wykonanej przewodem 3xAAsXSn 4x70 mm2 o długości 2179 m, budowie linii kablowej nN wykonanej kablem YAKXs 4x70 mm2 o długości 149,5 m oraz budowie przyłączy napowietrznych nN wykonanych przewodem AsXSn w m. Wydmusy, gm. Myszyniec”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod.: 850, 854, 990, 830/1, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 841, 860/1, 861/1, 862/1, 86381, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 882, 883, 884, 885, 886/2, 891, 892/1, 899/1, 900/1, 912/1, 913/1, 1901, 1902, 1153/1, 1154, 1155, 1156, 1157.

Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 267), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Jednocześnie informuję, że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

 

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-11-27 12:12:44
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-11-27 12:21:25
Ostatnia zmiana:2013-11-27 12:23:26
Ilość wyświetleń:596
Urząd Miejski w Myszyńcu
ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij