Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2515 W Myszyniec - Wykrot - Lipniki od km 0+000,00 do km 2+330,00 oraz ścieżki pieszo - rowerowej od km 2+330 do km 4+303".

 Myszyniec, dnia 19.11.2013 r.

IN.GP.6220.6.2013.LK                                                                               

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie  z  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

z a w i a d a m i a m

            że na  wniosek Powiatu Ostrołęckiego, Plac Gen. Bema 5, 07-410 Ostrołęka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2515 W Myszyniec – Wykrot – Lipniki od km 0+000,00 do km 2+330,00 oraz ścieżki pieszo – rowerowej od km 2+330 do km 4+303”.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod. :

- obręb Myszyniec:  920/3, 559, 922, 1024/31, 1144, 807/3, 807/45, 814/7, 923, 818/5, 812/18, 964,

- obręb Drężek: 275, 4, 343.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć  mogących oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sie  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

 

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-11-19 15:36:44
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-11-19 15:38:24
Ostatnia zmiana:2013-11-19 15:38:30
Ilość wyświetleń:595

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij