Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania: "realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 1,8 MW obejmującą montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do...

Myszyniec, dnia 25.07.2013 r.

Nr IN.GP.6220.4.2013                                                                                

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

             Na podstawie  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m,

             że na  wniosek z dnia 01 lipca 2013 r. PP. Agaty i Dariusza Szczygieł, zam. 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23, Adama Bargłowskiego, zam. 15-048 Białystok, ul. Skorupska 28 m 12, prowadzących działalność gospodarczą w ramach półki cywilnej pod nazwą SOLARPROJEKT S.C. - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “realizacji zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy elektrycznej od 0,5 MW do 1,8 MW obejmującą montaż paneli fotowoltaicznych na stelażach o konstrukcji stalowej i wysokości do 3 m ponad średni poziom terenu w ilości maksymalnej od 2000 do 7200 sztuk wraz z realizacją innych niezbędnych do jego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki o nr geod. 422 położonej na terenie gminy Myszyniec obręb 14 Wolkowe".

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600 w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sie  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

                                                                                                                BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka


Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-07-25 15:59:24
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-07-25 16:00:37
Ostatnia zmiana:2013-07-25 16:00:41
Ilość wyświetleń:713

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij