Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania: „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański w Myszyńcu wraz z kanalizacja deszczową”.

Myszyniec, dnia 12.07.2013 r.

IN.GP.6220.5.2013.LK                                                                               

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie  z  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

z a w i a d a m i a m

            że na  wniosek Gminy Myszyniec z siedziba Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański w Myszyńcu wraz z kanalizacja deszczową”. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod. 1138, 1134, 73/10, 75/4, 75/7, 73/17, 71/11, 71/8, 71/5, 73/19, 75/21, 72/7, 72/23, 74/6, 76/9, 78/11, 75/8, 77/2, 79/11, 920/1, 366/3, 79/12, 79/9, 78/16, 80/2, 82/3, 84/3, 85/5, 86/19, 79/10, 1180, 78/9, 78/12 w miejscowości Myszyniec, gm. Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397) w sprawie przedsięwzięć  mogących oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sie  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-07-12 15:30:46
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-07-12 15:50:22
Ostatnia zmiana:2013-07-12 15:50:22
Ilość wyświetleń:684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij