I N F O R M A C J A
z dnia 10 czerwca 2020 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informuję, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. pełnomocnicy wyborczy (lub osoby przez nich upoważnione) zarejestrowanych komitetów wyborczych mogą dokonywać do piątku 12 czerwca 2020 r. do godz. 16.00 w pokoju nr 9 I piętro w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu. Zgłoszenia przyjmuje Mariola Banach.

W razie pytań proszę dzwonić pod nr 29 7721141 w. 25 lub pisać kadry@myszyniec.pl

 Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r., Nr 161/2020.  osoba koordynująca działania zw. z wyborami

/-/ Mariola Banach