Podinspektor ds. obsługi przedsiębiorców i egzekucji należności pieniężnych Alina Śniadach
Telefon (+48 29)7721 141 wew. 21
email: windykacja@myszyniec.pl


Do zadań stanowiska do egzekucji należności pieniężnych należy:

1/ prowadzenie rejestru zawartych umów z mieszkańcami (najmu, udziału finansowego w inwestycjach, itp.)

2/ informowanie mieszkańców o należnościach z tytułu w/w umów,

3/ podejmowanie działań w celu wyegzekwowania należności z tytułu w/w umów,

4/ przygotowanie zestawień, analiz, sprawozdań, itp.,  z powyższego zakresu,

5/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.