Inspektor ds. oświaty i realizacji projektów Alina Drzewiecka 
Telefon (+48 29)7721 141 wew. 31
email: projekty@myszyniec.pl

Do zakresu działania stanowiska do spraw oświaty i realizacji projektów należy:

1/ pozyskiwanie środków,

2/ realizacja projektów,