I N F O R M A C J A

Lokale wyborcze w dniu 13 października 2019r. otwarte będą od godz. 700 do godz. 2100.

Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Myszyniec pracują od godz. 600 .

 Pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej  w Siedlcach

   /-/   Mariola Banach