Kierownik ds. ewidencji ludności Krystyna Pawłowska
Telefon (+48 29) 77 21 106 wew. 13
email: ewidencja@myszyniec.pl

Do zakresu działania stanowiska do spraw ewidencji ludności należy:

1/ prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

2/ prowadzenie rejestru wyborców i jego aktualizacja.