Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o przetargu - Dostawa urządzeń grzewczych wraz z montażem i modernizacją kotłowni w ramach projektu pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Myszyniec"

Zamawiający:


Tytuł przetargu:


CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2019-08-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-08-29 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty (812.1kB)    
Informacja z otwarcia ofert (644.6kB)    
odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ- 26.08.2019 (2MB)    
ogłoszenie o zmioanie ogłoszenia 26.08.2019r. (196kB)    
Modyfikacja SIWZ (599.1kB)    
Załącznik nr 2 do SIWZ- poprawiony (753kB)    
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.08.2019 (271.3kB)    
odpowiedzi na pytania z dnia 19.08.2019 (1.4MB)    
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (773.4kB)    
ogłoszenie o zamówieniu (8.2MB)    
SIWZ (554.7kB)    
Załącznik nr 1A - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (749.2kB)    
Załącznik nr 1B - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (747.7kB)    
załącznik nr 1C oświadczenie Wykonwacy o grupie kapitałowej (733.7kB)    
Załącznik nr 2 do SIWZ (752.1kB)    
Załącznik nr 3A1 Wzorcowa dokumentacja projektowa instalacji urzadzenia grzewczego 15kW (4.6MB)    
Załącznik nr 3A2 Wzorcowa dokumentacja projektowa instalacji urzadzenia grzewczego 25kW (4.6MB)    
Załącznik nr 3A3 Wzorcowa dokumentacja projektowa instalacji urzadzenia grzewczego 35kW (4.8MB)    
Załącznik 3B - Przedmiar robót (3.9MB)    
Załącznik nr 3C STWiOR (144.5kB)    
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy dotyczący zamówienia (87.2kB)    
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw (761.5kB)    
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (59.5kB)    
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (761.5kB)    
Załącznik nr 8 do SIWZ - Pisemne zobowiązanie (746.9kB)    
Załącznik nr 9 do SIWZ - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (923.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Edyta Chmielewska Drężek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Chmielewska Drężek
Data wprowadzenia:2019-08-07 18:37:14
Opublikował:Edyta Chmielewska Drężek
Data publikacji:2019-08-07 20:06:13
Ostatnia zmiana:2019-09-19 16:24:07
Ilość wyświetleń:764