Zamknij okno Drukuj dokument

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Na realizację projektu "Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej" realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z podziałem na części: 1) ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA "CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH" w ramach którego realizuje się: Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem; 2) WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA "Przebudowa budynku obecnego Dworca Autobusowego - modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno-gospodarcze wraz z wyposażeniem"

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1.3MB)    
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (406.1kB)    
Informacja o zamieszczeniu zał. 11 (368.8kB)    
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (274.5kB)    
załacznik nr 11 do SIWZ warunki techniczne - ZGKiM(1) (1.2MB)    
Sprostowanie (1.9MB)    
Załącznik 3B do projektu aranżacji wnętrz- poo sprostowaniu (1.6MB)    
ogłoszenie (10.7MB)    
SIWZ (1MB)    
Załącznik-1A-oświadczenie-dot.-przesłanek-wykluczenia do SIWZ (751.7kB)    
Załącznik-1B-oświadczenie-dot.-warunków-udzialu do SIWZ (749.6kB)    
Załacznik nr 1C - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał. (744.2kB)    
Zał. nr 2 - formularz ofertowy 1 (754.1kB)    
załacznik nr 3 (11.7MB)    
załacznik nr 3A (14.1MB)    
Załącznik 3B (1.1MB)    
załacznik 3C (836.4kB)    
załącznik do 3D (14.4MB)    
Załacznik nr 4A (1011.5kB)    
załączniki do załacznika 4A (1.6MB)    
Załącznik nr 4B-IPU 2018 wg 2.3.2018r (946.5kB)    
Załącznik-nr-5-wykaz-robót do SIWZ (761kB)    
Załącznik-nr-6-wykaz-osób do SIWZ (791kB)    
Załącznik-nr-7-oświadczenie-temat-wykształcenia-i-kwalifikacji-zawodowych do SIWZ (764kB)    
załacznik nr 8 do SIWZ (745.7kB)    
załacznik nr 9a I 9b (3.2MB)    
Załącznik nr 10 do SIWZ - praca konkursowa (31.3MB)    

Metadane

Źródło informacji:Edyta Chmielewska Drężek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Edyta Chmielewska Drężek
Data wprowadzenia:2018-04-13 17:33:46
Opublikował:Edyta Chmielewska Drężek
Data publikacji:2018-04-13 18:17:09
Ostatnia zmiana:2018-05-24 14:55:05
Ilość wyświetleń:491