Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu"

Załączniki

Informacja o wyborze oferty (929.2kB)    
Informacja z otwarcia ofert (575.7kB)    
Odpowiedź na Pytanie (378kB)    
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. IN.271.5.2018.OŚ (506kB)    
modyfikacja SIWZ dot. IN.271.5.2018.OŚ (354.2kB)    
Ogłoszenie o przetargu - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Myszyńcu" (36.7kB)    
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PSZOK (1MB)    
Załącznik nr 1A-oświadczenie-dot.-przesłanek-wykluczenia (752.6kB)    
Załącznik nr 1B-oświadczenie-dot.-warunków-udzialu (750kB)    
Załącznik nr 1C-oświadczenie-o-grupie-kapitałowej (747.4kB)    
załacznik nr 2 do umowy - harmonogram (85.9kB)    
Załącznik nr 2-formularz ofertowy (755.1kB)    
Załącznik nr 3 do SIWZ– PFU budowy PSZOK (349.8kB)    
Załacznik nr 4` - istotne postanowienia umowy (1006kB)    
Zalacznik nr 5 do SIWZ - Mapa Pogladowa (6.4MB)    
Załącznik nr 6 – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zał 1 mapa (720.8kB)    
Załącznik nr 6 – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zał 2 - mapa terenu (352.3kB)    
Załącznik nr 6 do SIWZ – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (175.1kB)    
Załącznik nr 7-wykaz-robót (804.5kB)    
Załącznik nr 8-wykaz-osób (813kB)    
Załącznik-nr-9-oświadczenie-temat-wykształcenia-i-kwalifikacji-zawodowych (805kB)    
Załącznik-nr-10-pisemne zobowiązanie (748.5kB)    
zał. nr 11 do SIWZ - warunki techniczne przyłącza do sieci wodociągowej (731.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2018-03-27 18:30:15
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2018-03-27 18:39:23
Ostatnia zmiana:2018-04-27 14:47:12
Ilość wyświetleń:648