Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Historia zmian artykułu

Powrót

2018-04-13 17:33:46 Edyta Chmielewska Drężek Utworzenie
2018-04-13 17:34:51 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "SIWZ " w pozycji nr 1
2018-04-13 17:35:15 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załacznik nr 3A" w pozycji nr 2
2018-04-13 17:35:17 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik 3B" w pozycji nr 3
2018-04-13 17:35:43 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załacznik 3C" w pozycji nr 4
2018-04-13 17:38:52 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-1A-oświadczenie-dot.-przesłanek-wykluczenia do SIWZ" w pozycji nr 5
2018-04-13 17:38:53 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-1B-oświadczenie-dot.-warunków-udzialu do SIWZ" w pozycji nr 6
2018-04-13 17:38:54 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załacznik nr 1C - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał." w pozycji nr 7
2018-04-13 17:38:54 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 2 - formularz ofertowy 1" w pozycji nr 8
2018-04-13 17:38:55 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załacznik nr 4A do SIWZ umowa po zmianach II" w pozycji nr 9
2018-04-13 17:38:56 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4B-IPU 2018 wg 2.3.2018r" w pozycji nr 10
2018-04-13 17:38:57 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-nr-5-wykaz-robót do SIWZ" w pozycji nr 11
2018-04-13 17:38:58 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-nr-6-wykaz-osób do SIWZ" w pozycji nr 12
2018-04-13 17:38:59 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-nr-7-oświadczenie-temat-wykształcenia-i-kwalifikacji-zawodowych do SIWZ" w pozycji nr 13
2018-04-13 17:43:05 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załacznik nr 3" w pozycji nr 14
2018-04-13 17:43:05 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załacznik nr 8 do SIWZ" w pozycji nr 15
2018-04-13 17:43:11 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załacznik nr 9a I 9b" w pozycji nr 16
2018-04-13 17:43:41 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 10 do SIWZ - praca konkursowa" w pozycji nr 17
2018-04-13 17:48:24 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "SIWZ "
2018-04-13 17:48:27 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "SIWZ " w pozycji nr 17
2018-04-13 17:50:18 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik-nr-7-oświadczenie-temat-wykształcenia-i-kwalifikacji-zawodowych do SIWZ"
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik-1A-oświadczenie-dot.-przesłanek-wykluczenia do SIWZ"
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik-1B-oświadczenie-dot.-warunków-udzialu do SIWZ"
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załacznik nr 1C - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał."
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Zał. nr 2 - formularz ofertowy 1"
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załacznik nr 4A do SIWZ umowa po zmianach II"
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4B-IPU 2018 wg 2.3.2018r"
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "załacznik nr 8 do SIWZ"
2018-04-13 17:51:20 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "SIWZ " na pozycję nr 1
2018-04-13 18:07:03 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-1A-oświadczenie-dot.-przesłanek-wykluczenia do SIWZ" w pozycji nr 10
2018-04-13 18:07:04 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-1B-oświadczenie-dot.-warunków-udzialu do SIWZ" w pozycji nr 11
2018-04-13 18:07:04 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załacznik nr 1C - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał." w pozycji nr 12
2018-04-13 18:07:04 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Zał. nr 2 - formularz ofertowy 1" w pozycji nr 13
2018-04-13 18:07:05 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załacznik nr 4A" w pozycji nr 14
2018-04-13 18:07:05 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 4B-IPU 2018 wg 2.3.2018r" w pozycji nr 15
2018-04-13 18:07:05 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-nr-5-wykaz-robót do SIWZ" w pozycji nr 16
2018-04-13 18:07:06 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-nr-6-wykaz-osób do SIWZ" w pozycji nr 17
2018-04-13 18:07:06 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik-nr-7-oświadczenie-temat-wykształcenia-i-kwalifikacji-zawodowych do SIWZ" w pozycji nr 18
2018-04-13 18:07:06 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załacznik nr 8 do SIWZ" w pozycji nr 19
2018-04-13 18:07:50 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załączniki do załacznika 4A" w pozycji nr 20
2018-04-13 18:16:51 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "ogłoszenie" w pozycji nr 1
2018-04-13 18:17:21 Edyta Chmielewska Drężek Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]
2018-04-13 18:32:45 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załącznik do 3D" w pozycji nr 22
2018-04-13 18:32:57 Edyta Chmielewska Drężek cd
2018-04-13 18:37:31 Edyta Chmielewska Drężek Aktualizacja
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik-1A-oświadczenie-dot.-przesłanek-wykluczenia do SIWZ" na pozycję nr 3
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik-1B-oświadczenie-dot.-warunków-udzialu do SIWZ" na pozycję nr 4
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załacznik nr 1C - oświadczenie o przynależn. do grupy kapitał." na pozycję nr 5
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Zał. nr 2 - formularz ofertowy 1" na pozycję nr 6
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "załacznik nr 3" na pozycję nr 7
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "załącznik do 3D" na pozycję nr 11
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załacznik nr 4A" na pozycję nr 12
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "załączniki do załacznika 4A" na pozycję nr 13
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik nr 4B-IPU 2018 wg 2.3.2018r" na pozycję nr 14
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik-nr-5-wykaz-robót do SIWZ" na pozycję nr 16
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik-nr-6-wykaz-osób do SIWZ" na pozycję nr 18
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "Załącznik-nr-7-oświadczenie-temat-wykształcenia-i-kwalifikacji-zawodowych do SIWZ" na pozycję nr 19
2018-04-13 18:42:47 Edyta Chmielewska Drężek Przesunięto załącznik o nazwie "załacznik nr 8 do SIWZ" na pozycję nr 20
2018-04-13 18:42:49 Edyta Chmielewska Drężek Aktualizacja
2018-04-13 18:44:07 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik-nr-5-wykaz-robót do SIWZ"
2018-04-13 18:44:07 Edyta Chmielewska Drężek Usunięto załącznik o nazwie "Załącznik-nr-6-wykaz-osób do SIWZ"
2018-04-13 18:44:08 Edyta Chmielewska Drężek Aktualizacja
2018-04-24 10:35:57 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Sprostowanie" w pozycji nr 1
2018-04-24 10:36:01 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Załącznik 3B do projektu aranżacji wnętrz- poo sprostowaniu" w pozycji nr 2
2018-04-24 10:36:09 Edyta Chmielewska Drężek sprostowanie
2018-04-26 10:48:57 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Informacja o zamieszczeniu zał. 11" w pozycji nr 1
2018-04-26 10:48:58 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" w pozycji nr 2
2018-04-26 10:49:02 Edyta Chmielewska Drężek Dodano załącznik o nazwie "załacznik nr 11 do SIWZ warunki techniczne - ZGKiM(1)" w pozycji nr 3
2018-04-26 10:49:12 Edyta Chmielewska Drężek zmian terminu
2018-05-07 16:00:19 Dariusz Kobus Dodano załącznik o nazwie "INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT" w pozycji nr 1
2018-05-07 16:00:20 Dariusz Kobus Aktualizacja
2018-05-24 14:55:04 Dariusz Kobus Dodano załącznik o nazwie "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" w pozycji nr 1
2018-05-24 14:55:05 Dariusz Kobus Aktualizacja

Powrót

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij