Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2005 r.

 UCHWAŁA XXV/168/04
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU
z dnia 21 grudnia 2004r


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Myszyńcu uchwala co następuje:


§ 1.

 1. Ustala sie dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 24.355.488 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

  a) dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

  zleconych gminie ustawami w wysokości 2.209.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a,

  b) dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

 3. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 15.343 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c.


§ 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 27.916.137 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

  a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokosci 2.209.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a

  b) wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 b.§ 3.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 są przychody pochodzące z pożyczki w kwocie 4.488.233 zł.

Z dochodów budżetu kwotę 927.584 zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 3 na :

 • spłatę pożyczek w wysokości 927.584 zł
§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005r. i lata następne stanowi załącznik nr 4.


§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 150.000 zł.§ 6.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 14.051.148 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 7.

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury wynoszące łącznie 310.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.


§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

 • zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7,

 • środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 9.

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5.400 zł oraz wydatków funduszu w wys. 15.600.zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8.


§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 900.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.


§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2/ przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.§ 12.

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 600.000 zł.§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.


§ 14.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk


Załączniki

Uchwała Nr XXV/168/04 (172.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do uchwały XXV/168/04 (Prognoza długu) (35.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do uchwały XXV/168/04 (WYDATKI INWESTYCYJNE) (25.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2005-03-09 12:09:01
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2006-05-19 11:42:22
Ilość wyświetleń:2238

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij