Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYSZYŃCA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 i art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XI/110/16 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec

 

Zawiadamiam

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  2.08.2018 r. do 10.09.2018 r. w siedzibie Urzędu w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września o godz. 12.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, w sali konferencyjnej nr 8 – I piętro budynku.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie studium i prognozie, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec,

-        za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@myszyniec.pl

-        w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, w sali konferencyjnej nr 8 – I piętro budynku

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2018-07-24 08:40:21
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2018-07-24 08:41:59
Ostatnia zmiana:2018-07-24 09:54:41
Ilość wyświetleń:99

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij