Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2015 rok

Burmistrz Myszyńca podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania

 budżetu Gminy Myszyniec za 2015 rok

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Myszyniec za 2015 rok:

 

I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Myszyniec za 2015 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

1

DOCHODY

37 528 791,89

42 703 990,24

1.1

Dochody bieżące

33 529 496,89

33 754 065,14

1.2

Dochody majątkowe

3 999 295,00

8 949 925,10

2

WYDATKI

42 282 002,37

38 870 107,19

2.1

Wydatki bieżące

29 979 763,97

27 781 806,50

2.2

Wydatki majątkowe

12 302 238,40

11 088 300,69

3

NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)

-4 753 210,48

3 833 883,05

 

II. Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej – 896.237,05 zł

 

III. Stan wymagalnych zobowiązań – 4.130.627,85 zł.

 

IV. Dotacje otrzymane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 195.000,00 zł

 

V. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego – 1.532.013,78 zł

 

VI. Udzielone poręczenia i gwarancje – 0,00 zł

 

VII. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł:

 

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa firmy

Wysokość umorzonych kwot

Wysokość odroczeń

Wysokość kwot rozłożonych na raty

Przyczyny zastosowania ulgi

1.

-

-

-

-

 

2.

-

-

-

-

 


1 - ważny interes podatnika

2 - ważny interes społeczny

 

VIII.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

 

a)   w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej poprzez producentów rolnych:        

 

Lp.

Nazwisko gł. podatnika

Imię gł. podatnika

Nr decyzji

1.

KOŁODZIEJCZYK

KRZYSZTOF

AKC.I.504.2015

2.

BASTEK

KRZYSZTOF

AKC.I.015.2015

3.

SIOK

ROMAN

AKC.I.526.2015

4.

NIKSA

BOGUMIŁ

AKC.I.412.2015

5.

ZAPERT

ZDZISŁAW

AKC.II.632.2015

6.

PŁOCHARCZYK

SŁAWOMIR

AKC.II.645.2015

7.

DRĘŻEK

KRYSTYNA

AKC.I.226.2015

8.

SZYSZKA

ROBERT

AKC.II.351.2015

9.

KULIŚ

KAZIMIERZ

AKC.I.262.2015

10.

TUREK

STEFAN

AKC.II.484.2015

11.

OSIEWSKI

WIESŁAW

AKC.I.515.2015

12.

ŁĘGOWSKI

JÓZEF

AKC.I.305.2015

13.

TRZCIŃSKI

LUCJAN

AKC.II.633.2015

14.

EJDYS

MARIA

AKC.II.661.2015

15.

BUBROWIECKI

MIROSŁAW

AKC.I.111.2015

16.

ANDRZEJCZYK

TADEUSZ

AKC.II.347.2015

17.

TRZCIŃSKI

WALDEMAR

AKC.I.278.2015

18.

SZMIGIEL

WITOLD

AKC.I.107.2015

19.

PIÓRKOWSKI

KAZIMIERZ

AKC.I.146.2015

20.

PLISZKA

ADAM

AKC.I.348.2015

21.

PIEŃKOSZ

ZOFIA

AKC.I.267.2015

22.

TARADEJNA

TOMASZ

AKC.I.040.2015

23.

DOMIAN

JAN

AKC.I.640.2015

24.

GRALA

KAZIMIERZ

AKC.I.356.2015

25.

DZICZEK

SŁAWOMIR

AKC.I.442.2015

26.

LIS

WIESŁAW

AKC.II.467.2015

27.

CEBEREK

TADEUSZ

AKC.I.115.2015

28.

PAWŁOWSKI

MARIUSZ

AKC.I.327.2015

29.

ŚCIBEK

KRZYSZTOF

AKC.I.397.2015

30.

ZYŚK

EDWARD

AKC.I.588.2015

31.

MIERZEJEK

MARLENA

AKC.II.695.2015

32.

JĘDRZEJCZYK

BOGDAN

AKC.II.333.2015

33.

WIECZOREK

PIOTR

AKC.I.359.2015

34.

NIKSA

JÓZEF

AKC.II.001.2015

35.

DZIERLATKA

DANUTA

AKC.I.611.2015

36.

BAŁDYGA

MARIUSZ

AKC.I.200.2015

37.

ŚCIBEK

REGINA

AKC.I.393.2015

38.

DRĘŻEK

MIROSŁAW

AKC.II.346.2015

39.

SKIBA

KRZYSZTOF

AKC.II.489.2015

40.

GOŁAŚ

STANISŁAW

AKC.II.224.2015

41.

PAWELCZYK

LESZEK

AKC.I.525.2015

42.

ŚNIADACH

WIESŁAW

AKC.I.013.2015

43.

DZICZEK

HENRYK

AKC.II.479.2015

44.

SZYDŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.295.2015

45.

GUT

LESZEK

AKC.I.190.2015

46.

ŚMIGIEL

MIROSŁAW

AKC.II.215.2015

47.

MRÓZ

EDWARD

AKC.I.031.2015

48.

KULAS

STANISŁAW

AKC.II.330.2015

49.

PAWELCZYK

MAREK

AKC.II.264.2015

50.

KONOPSKA

ELŻBIETA

AKC.I.222.2015

51.

MIKOŁAJCZYK

STANISŁAW

AKC.II.686.2015

52.

GNOZA

JERZY

AKC.II.222.2015

53.

DRĘŻEK

JAROSŁAW

AKC.II.020.2015

54.

GADOMSKI

DARIUSZ

AKC.I.100.2015

55.

ZAPERT

PIOTR

AKC.I.668.2015

56.

ŚCIBEK

TADEUSZ

AKC.I.493.2015

57.

SENDER

KAMIL

AKC.I.531.2015

58.

ŚWIDER

MAREK

AKC.II.689.2015

59.

DZIEKOŃSKA

IRENA

AKC.II.298.2015

60.

KOBUS

KAZIMIERZ

AKC.I.585.2015

61.

KLIMEK

SŁAWOMIR MIROSŁAW

AKC.II.658.2015

62.

TRZCIŃSKI

MARIAN

AKC.I.461.2015

63.

DYKTY

KRZYSZTOF

AKC.I.047.2015

64.

GOŁAŚ

WIESŁAW

AKC.II.683.2015

65.

ROPIAK

TADEUSZ

AKC.I.568.2015

66.

PAWELCZYK

ARIEL

AKC.I.589.2015

67.

TOPA

IRENEUSZ

AKC.II.362.2015

68.

GRUDZIĄDZ

KRZYSZTOF

AKC.I.530.2015

69.

TARADEJNA

GRZEGORZ

AKC.II.133.2015

70.

SAMSEL

KRZYSZTOF

AKC.II.694.2015

71.

SIOK

ROMAN

AKC.II.428.2015

72.

RYDEL

STANISŁAW

AKC.II.414.2015

73.

SZYDLIK

MIROSŁAW

AKC.I.383.2015

74.

SENDER

MIROSŁAW

AKC.I.662.2015

75.

PIEPIÓRA

ADAM

AKC.II.308.2015

76.

MARKOWSKA

TERESA

AKC.I.633.2015

77.

DOMIAN

STANISŁAW

AKC.II.138.2015

78.

DZIEKOŃSKA

IRENA

AKC.I.166.2015

79.

CEBEREK

ZOFIA

AKC.II.251.2015

80.

EJZAK

HALINA

AKC.II.100.2015

81.

ROPIAK

ANDRZEJ

AKC.II.174.2015

82.

MURZYN

AGNIESZKA

AKC.I.534.2015

83.

WARYCH

MAREK

AKC.II.355.2015

84.

DZICZEK

TADEUSZ

AKC.I.019.2015

85.

DRĘŻEK

ROMAN

AKC.I.535.2015

86.

PLISZKA

MIROSŁAW

AKC.II.376.2015

87.

ŻYWICA

EDWARD

AKC.I.672.2015

88.

RUSZCZYK

MIECZYSŁAW

AKC.I.426.2015

89.

MOŚKIEWICZ

KAROL

AKC.I.328.2015

90.

ZERA

MIROSŁAW

AKC.II.613.2015

91.

DĄBKOWSKA

ANNA

AKC.I.597.2015

92.

JĘDRZEJCZYK

TADEUSZ

AKC.I.375.2015

93.

ABRAMCZYK

SŁAWOMIR

AKC.II.070.2015

94.

DRĘŻEK

RYSZARD

AKC.II.712.2015

95.

SZYDŁOWSKI

MARIAN

AKC.II.591.2015

96.

KONIECKA

ANDRZEJ

AKC.I.642.2015

97.

FLOREK

MAREK

AKC.I.337.2015

98.

MAJEWSKI

TADEUSZ

AKC.II.075.2015

99.

MURZYN

JAROSŁAW

AKC.II.696.2015

100.

DZICZEK

HENRYK

AKC.I.418.2015

101.

OLENDER

MIECZYSŁAW

AKC.II.115.2015

102.

GACIOCH

KRZYSZTOF

AKC.I.142.2015

103.

GROMADZKI

MIROSŁAW

AKC.I.476.2015

104.

SOLIWODA

TOMASZ

AKC.II.118.2015

105.

ŚNIADACH

MIROSŁAW

AKC.I.225.2015

106.

GRZEGORCZYK

CZESŁAW

AKC.II.673.2015

107.

DRĘŻEK

TADEUSZ

AKC.I.195.2015

108.

ROMANOWSKI

TADEUSZ

AKC.I.276.2015

109.

MYSIORSKI

TADEUSZ

AKC.II.590.2015

110.

DOMIAN

STANISŁAW

AKC.I.104.2015

111.

PIÓRKOWSKI

HENRYK

AKC.I.431.2015

112.

GÓRSKI

TADEUSZ

AKC.II.370.2015

113.

ŚCIBEK

WIESŁAW

AKC.I.572.2015

114.

KACZEŃSKI

STANISŁAW

AKC.II.054.2015

115.

MURACH

ZOFIA

AKC.I.099.2015

116.

POPIELARCZYK

JAN

AKC.I.178.2015

117.

REJMENTOWSKI

WŁADYSŁAW

AKC.II.540.2015

118.

ZAPADKA

STANISŁAW

AKC.I.027.2015

119.

DRZEWOSKI

SEBASTIAN

AKC.II.266.2015

120.

KULAS

TADEUSZ

AKC.II.659.2015

121.

GWARA

RYSZARD

AKC.II.544.2015

122.

BYSTRY

STANISŁAW

AKC.II.004.2015

123.

ŚNIADACH

MIROSŁAW

AKC.II.077.2015

124.

OLBRYŚ

MAREK

AKC.II.447.2015

125.

TOBOJKA

MIROSŁAW

AKC.II.685.2015

126.

TRZCIŃSKI

JAN

AKC.II.601.2015

127.

TYC

BEATA

AKC.I.670.2015

128.

KUR

RYSZARD

AKC.I.575.2015

129.

SKWIOT

JERZY

AKC.II.432.2015

130.

WIŚNIEWSKI

ANDRZEJ

AKC.II.615.2015

131.

GWIAZDA

WALDEMAR

AKC.I.273.2015

132.

MIKOŁAJCZYK

STANISŁAW

AKC.II.628.2015

133.

WARYCH

IRENA

AKC.II.442.2015

134.

OLENDER

STANISŁAW

AKC.II.017.2015

135.

ŚWIDER

STANISŁAW

AKC.I.466.2015

136.

LIS

STANISŁAW

AKC.II.600.2015

137.

GODZINA

KRZYSZTOF

AKC.I.053.2015

138.

PIEŃKOS

RYSZARD

AKC.II.050.2015

139.

PIEŃKOS

STANISŁAW

AKC.II.603.2015

140.

POPIELARCZYK

JÓZEF

AKC.I.242.2015

141.

KIERZEK

TERESA

AKC.II.421.2015

142.

KRAWCZYK

JÓZEF

AKC.I.691.2015

143.

PIEŃKOS

STANISŁAW

AKC.I.635.2015

144.

MALON

SŁAWOMIR

AKC.I.488.2015

145.

ŻYWICA

STANISŁAW

AKC.I.674.2015

146.

BARBARSKI

WŁADYSŁAW

AKC.II.460.2015

147.

GOLON

SŁAWOMIR

AKC.I.561.2015

148.

KOWALSKA

EWA

AKC.II.449.2015

149.

MIELNICKA

MAGDALENA

AKC.I.503.2015

150.

WIŚNIEWSKI

STANISŁAW

AKC.II.195.2015

151.

ZAPERT

CZESŁAW

AKC.II.674.2015

152.

PAWELCZYK

STANISŁAW

AKC.I.573.2015

153.

KOZŁOWSKI

ZDZISŁAW

AKC.II.629.2015

154.

SZYDŁOWSKI

JANUSZ

AKC.II.157.2015

155.

DAWIDCZYK

TADEUSZ

AKC.II.541.2015

156.

BORS

ZOFIA

AKC.I.580.2015

157.

JABŁONKA

DARIUSZ

AKC.II.267.2015

158.

SZYDLIK

WŁADYSŁAWA

AKC.I.208.2015

159.

ABRAMCZYK

WIESŁAWA

AKC.II.688.2015

160.

MACIORA

STANISŁAW

AKC.II.147.2015

161.

NIEDŹWIECKI

MIECZYSłAW

AKC.II.193.2015

162.

SOKOŁOWSKI

RYSZARD

AKC.II.461.2015

163.

RYDEL

RYSZARD

AKC.II.209.2015

164.

ZYŚK

MAREK

AKC.II.187.2015

165.

SENDER

EUGENIUSZ

AKC.I.137.2015

166.

GRZESZCZYK

SŁAWOMIR

AKC.I.438.2015

167.

PLISZKA

STANISŁAW

AKC.I.083.2015

168.

ŁASZCZEWSKI

KAZIMIERZ

AKC.I.452.2015

169.

DEPTUŁA

STANISŁAW

AKC.II.082.2015

170.

CICHY

TADEUSZ

AKC.II.507.2015

171.

ŚCIBEK

KRZYSZTOF

AKC.II.380.2015

172.

EJZAK

DANUTA

AKC.II.516.2015

173.

SIKORA

KAZIMIERZ

AKC.I.510.2015

174.

PLONA

STANISŁAW

AKC.II.431.2015

175.

GOLAN

BOGDAN

AKC.II.515.2015

176.

DRÓZD

STEFANIA

AKC.I.302.2015

177.

ZAWROTNY

KRZYSZTOF

AKC.I.252.2015

178.

MADRAK

STANISŁAW

AKC.II.443.2015

179.

DĘBOWSKA

MARIA

AKC.I.082.2015

180.

MARZEWSKA

MAŁGORZATA

AKC.I.389.2015

181.

PIÓRKOWSKI

KAZIMIERZ

AKC.II.561.2015

182.

KRAWCZYK

JÓZEF

AKC.II.529.2015

183.

TUREK

DARIUSZ

AKC.I.292.2015

184.

WIŚNIEWSKI

ANDRZEJ

AKC.I.544.2015

185.

WIELK

WALDEMAR

AKC.II.145.2015

186.

SKIBA

KRZYSZTOF

AKC.I.421.2015

187.

GORCZYCA

DANUTA

AKC.I.364.2015

188.

KOWALKOWSKI

WITOLD

AKC.II.188.2015

189.

WIŚNIEWSKI

DARIUSZ

AKC.I.400.2015

190.

KONOPSKA

ELŻBIETA

AKC.II.580.2015

191.

BORS

STANISŁAW

AKC.II.643.2015

192.

KIERNOZEK

MIROSŁAW

AKC.II.471.2015

193.

PLISZKA

JULIA

AKC.II.319.2015

194.

RYDEL

ROBERT

AKC.I.026.2015

195.

DRZĄSZCZ

EUGENIUSZ

AKC.II.073.2015

196.

DĄBKOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.065.2015

197.

ŚCIBEK

RYSZARD

AKC.II.321.2015

198.

PARZYCH

CZESŁAW

AKC.I.186.2015

199.

PAWELCZYK

JAROSŁAW

AKC.I.150.2015

200.

KARPIŃSKI

DARIUSZ

AKC.II.103.2015

201.

BOJARSKI

JAN RYSZARD

AKC.II.555.2015

202.

DRĘŻEK

KRZYSZTOF

AKC.I.122.2015

203.

WASYK

EUGENIUSZ

AKC.I.521.2015

204.

BRZOSTEK

KRYSTYNA

AKC.I.085.2015

205.

CICHOWSKI

MARIUSZ

AKC.I.667.2015

206.

WIŚNIEWSKI

MAREK

AKC.II.292.2015

207.

OSOWIECKI

RYSZARD

AKC.I.602.2015

208.

PARDA

STANISŁAW

AKC.II.514.2015

209.

DZICZEK

STANISŁAW

AKC.I.445.2015

210.

CHOJNOWSKI

STANISŁAW

AKC.I.263.2015

211.

NASIADKA

CECYLIA

AKC.II.531.2015

212.

GWIAZDA

JÓZEF

AKC.I.465.2015

213.

MURZYN

TADEUSZ

AKC.I.044.2015

214.

DĘBOWSKA

MARIA

AKC.II.430.2015

215.

GRZEGORCZYK

MIROSŁAWA

AKC.I.212.2015

216.

GOŁAŚ

MIROSŁAW

AKC.I.468.2015

217.

PLISZKA

STANISŁAW

AKC.II.129.2015

218.

PAC

TADEUSZ

AKC.II.537.2015

219.

ABRAMCZYK

ZBIGNIEW

AKC.II.397.2015

220.

SAMSEL

ZBIGNIEW

AKC.I.467.2015

221.

GRZYB

ŁUKASZ

AKC.II.582.2015

222.

WRÓBEL

MIROSŁAW

AKC.II.483.2015

223.

BAKUŁA

GRZEGORZ

AKC.II.585.2015

224.

PIÓRKOWSKI

MAREK

AKC.I.183.2015

225.

ŻYWICA

EDWARD

AKC.II.599.2015

226.

DEPTUŁA

MAREK

AKC.I.367.2015

227.

SIERUTA

JOANNA

AKC.I.501.2015

228.

SZYDŁOWSKI

ANDRZEJ

AKC.I.141.2015

229.

DRĘŻEK

DANUTA

AKC.II.434.2015

230.

ŚWIDER

STANISŁAW

AKC.II.596.2015

231.

MRÓWKA

MARIAN

AKC.I.629.2015

232.

GNOZA

STANISŁAW

AKC.I.193.2015

233.

GRALA

MARIANNA

AKC.II.021.2015

234.

SAMSEL

STANISŁAW

AKC.I.089.2015

235.

PARZYCH

JERZY

AKC.I.325.2015

236.

GRZESZCZYK

MIECZYSŁAW

AKC.II.480.2015

237.

LEMAŃSKI

WIESŁAW

AKC.I.709.2015

238.

ZAWROTNY

MIROSŁAW

AKC.II.386.2015

239.

DĄBROWSKI

TADEUSZ

AKC.II.592.2015

240.

SZULNICKI

STANISŁAW

AKC.I.020.2015

241.

ŚWITAJ

TADEUSZ

AKC.I.368.2015

242.

GOŁAŚ

WIESŁAW

AKC.I.490.2015

243.

ZACIEK

STANISŁAW

AKC.II.294.2015

244.

OSOWIECKA

BARBARA

AKC.II.521.2015

245.

DZICZEK

MAREK

AKC.I.537.2015

246.

WRÓBEL

MARIUSZ

AKC.I.023.2015

247.

ŻYWICA

PAWEŁ

AKC.I.463.2015

248.

BRZÓZKA-SAMSEL

MARTA

AKC.I.484.2015

249.

LIS

ADAM

AKC.I.508.2015

250.

SZOK

KRZYSZTOF

AKC.I.361.2015

251.

SENDER

SŁAWOMIR

AKC.I.002.2015

252.

SAMSEL

JAN

AKC.I.449.2015

253.

CYMEK

JERZY

AKC.II.150.2015

254.

PISAREK

MIECZYSŁAW

AKC.II.536.2015

255.

LIS

WIESŁAW

AKC.I.369.2015

256.

ORZECH

ANDRZEJ

AKC.I.483.2015

257.

DEPTUŁA

WIESŁAW

AKC.I.254.2015

258.

ŚWIDER

ZDZISŁAW

AKC.I.350.2015

259.

MAJEWSKI

TADEUSZ

AKC.I.373.2015

260.

LIPKA

ARKADIUSZ

AKC.II.018.2015

261.

KOBUS

WIESŁAW

AKC.II.235.2015

262.

DRAGAŃSKA

BOŻENA

AKC.II.353.2015

263.

BRZÓZKA

TADEUSZ

AKC.II.024.2015

264.

KRĘCIEWSKA

MARIA

AKC.I.163.2015

265.

SAMSEL

JANUSZ

AKC.II.651.2015

266.

CHORĄŻEWICZ

STANISŁAW

AKC.I.458.2015

267.

ZYŚK

STANISŁAW

AKC.II.218.2015

268.

BYSTRY

ANDRZEJ

AKC.II.052.2015

269.

PLISZKA

TADEUSZ

AKC.I.628.2015

270.

LEMAŃSKI

MIROSŁAW

AKC.I.546.2015

271.

RYDEL

JERZY

AKC.II.098.2015

272.

PAWŁOWSKI

TADEUSZ

AKC.II.705.2015

273.

BASTEK

KRZYSZTOF

AKC.II.058.2015

274.

DZICZEK

KRZYSZTOF

AKC.II.192.2015

275.

DYGAS

DARIUSZ

AKC.I.120.2015

276.

GNOZA

STANISŁAW

AKC.II.026.2015

277.

SZOK

KRZYSZTOF

AKC.II.300.2015

278.

KOŁODZIEJCZYK

KRZYSZTOF

AKC.I.574.2015

279.

ŁACHACZ

TADEUSZ

AKC.I.444.2015

280.

OLENDER

STANISŁAW

AKC.II.481.2015

281.

MAJEWSKI

MIROSŁAW

AKC.II.609.2015

282.

MAJEWSKI

MIROSŁAW

AKC.I.220.2015

283.

ZYŚK

MAREK

AKC.I.324.2015

284.

DĘBOWSKI

TADEUSZ

AKC.I.094.2015

285.

ŚCIBEK

DARIUSZ

AKC.I.308.2015

286.

MRÓZ

ANDRZEJ

AKC.II.043.2015

287.

ŚLEDZIK

SEBASTIAN

AKC.II.247.2015

288.

ZYŚK

KRZYSZTOF

AKC.I.650.2015

289.

DRĘŻEK

MAREK

AKC.II.182.2015

290.

GOŁAŚ

WŁADYSŁAW

AKC.II.119.2015

291.

ŚWIDER

EMIL

AKC.II.324.2015

292.

ZŁOTORAWSKI

ZDZISŁAW

AKC.II.221.2015

293.

DOMIAN

STANISŁAW

AKC.I.204.2015

294.

KUCIŃSKA

ELŻBIETA

AKC.II.457.2015

295.

DUDA

KAROL

AKC.II.619.2015

296.

PARZYCH

CZESŁAW

AKC.II.275.2015

297.

ROPIAK

STANISŁAW

AKC.I.437.2015

298.

CEBEREK

MARCIN

AKC.I.427.2015

299.

CEBEREK

TADEUSZ

AKC.II.488.2015

300.

WRÓBLEWSKI

ALBERT

AKC.II.400.2015

301.

KOLIMAGA

KRZYSZTOF

AKC.I.317.2015

302.

DEPTUŁA

STANISŁAW

AKC.I.164.2015

303.

WRÓBEL

MARIUSZ

AKC.II.310.2015

304.

POPIELARZ

STEFAN

AKC.II.394.2015

305.

TRZCIŃSKI

WIESŁAW

AKC.II.166.2015

306.

LEMAŃSKI

JERZY

AKC.I.363.2015

307.

ABRAMCZYK

KAZIMIERZ

AKC.II.033.2015

308.

DOMIAN

DARIUSZ

AKC.I.288.2015

309.

ZAWROTNY

JANUSZ

AKC.I.253.2015

310.

BANACH

TADEUSZ

AKC.II.302.2015

311.

SZMIGIEL

KAZIMIERZ

AKC.II.369.2015

312.

TRZCIŃSKI

JAN

AKC.I.648.2015

313.

EJDYS

STANISŁAW

AKC.II.112.2015

314.

DRĘŻEK

TADEUSZ

AKC.II.322.2015

315.

BANACH

KAZIMIERZ

AKC.II.125.2015

316.

KULAS

JAN

AKC.II.456.2015

317.

PARZYCH

CZESŁAW

AKC.II.164.2015

318.

ZAWROTNY

STANISŁAW

AKC.II.525.2015

319.

BZIUKIEWICZ

ANDRZEJ

AKC.II.581.2015

320.

DĄBKOWSKI

ZDZISŁAW

AKC.I.692.2015

321.

MYSIORSKI

JAN

AKC.I.429.2015

322.

WIŚNIEWSKI

WIESŁAW

AKC.I.050.2015

323.

MYSIORSKI

BOLESŁAW

AKC.II.205.2015

324.

PISAREK

MIECZYSŁAW

AKC.I.539.2015

325.

KOBUS

JADWIGA

AKC.II.246.2015

326.

SIOK

ROBERT

AKC.II.424.2015

327.

BAŁDYGA

DARIUSZ

AKC.II.593.2015

328.

ŚCIBEK

TADEUSZ

AKC.II.646.2015

329.

ŚCIBEK

MIROSŁAW

AKC.I.042.2015

330.

BRZÓSKA

RAFAŁ

AKC.II.401.2015

331.

GRZEGORCZYK

STANISŁAW

AKC.I.151.2015

332.

KIERNOZEK

JAROSŁAW

AKC.I.708.2015

333.

ŚCIBEK

KRZYSZTOF

AKC.II.654.2015

334.

KRAWCZYK

WŁADYSŁAW

AKC.II.207.2015

335.

ŻYWICA

TADEUSZ

AKC.I.244.2015

336.

ZYŚK

MIROSŁAW

AKC.II.282.2015

337.

GOŁAŚ

STANISŁAW

AKC.I.567.2015

338.

ŻYWICA

STANISŁAW

AKC.II.184.2015

339.

ŁYSIAK

RYSZARD

AKC.II.002.2015

340.

ARCHACKI

TADEUSZ

AKC.I.370.2015

341.

KULAS

STANISŁAW

AKC.I.243.2015

342.

PAZIO

JÓZEF

AKC.II.583.2015

343.

SAMSEL

KAZIMIERZ

AKC.I.634.2015

344.

GNATKOWSKI

DARIUSZ

AKC.II.186.2015

345.

WARYCH

IRENA

AKC.I.549.2015

346.

DZICZEK

JÓZEF

AKC.I.286.2015

347.

DRZEWOSKI

SEBASTIAN

AKC.I.587.2015

348.

OLBRYŚ

MAREK

AKC.I.681.2015

349.

OLBRYŚ

MIECZYSŁAW

AKC.I.277.2015

350.

MOŚKIEWICZ

KAROL

AKC.II.263.2015

351.

TRZCIŃSKI

WALDEMAR

AKC.II.384.2015

352.

KOSIŃSKI

CZESŁAW

AKC.I.434.2015

353.

POKORA

ANATOL

AKC.I.216.2015

354.

TRZCIŃSKI

GRZEGORZ

AKC.I.232.2015

355.

DAWIDCZYK

KAZIMIERZ

AKC.I.293.2015

356.

PIÓRKOWSKI

JANUSZ

AKC.I.312.2015

357.

SOBOTKA

ZOFIA

AKC.I.323.2015

358.

KOBUS

CZESŁAW

AKC.I.520.2015

359.

KULAS

JANUSZ

AKC.I.392.2015

360.

KALINOWSKI

WACŁAW

AKC.II.034.2015

361.

JĘDRZEJCZYK

LESZEK

AKC.II.200.2015

362.

KOWALCZYK

ANDRZEJ

AKC.I.425.2015

363.

SAMSEL

ANNA

AKC.II.711.2015

364.

ŁACHACZ

MIECZYSŁAW

AKC.I.394.2015

365.

ZYŚK

TADEUSZ

AKC.I.684.2015

366.

DZIERLATKA

STANISŁAW

AKC.I.489.2015

367.

SAWICKI

STANISŁAW

AKC.I.694.2015

368.

FLORKOWSKI

TADEUSZ

AKC.I.257.2015

369.

SZYDŁOWSKI

JANUSZ

AKC.I.399.2015

370.

DĄBROWSKI

JÓZEF

AKC.II.474.2015

371.

GOLON

MARIUSZ

AKC.I.124.2015

372.

PARZYCH

ANDRZEJ

AKC.II.314.2015

373.

SKIBA

STANISŁAW

AKC.II.277.2015

374.

KALINOWSKI

WACŁAW

AKC.I.121.2015

375.

PARZYCH

STANISŁAW

AKC.I.625.2015

376.

RYDEL

ZDZISŁAW

AKC.II.359.2015

377.

GNATKOWSKI

DARIUSZ

AKC.I.197.2015

378.

PŁAWSKI

KRZYSZTOF

AKC.I.527.2015

379.

SUCHECKI

WIESŁAW

AKC.I.084.2015

380.

KOWALCZYK

JAROSŁAW

AKC.II.241.2015

381.

KWIATKOWSKI

MIROSŁAW

AKC.I.366.2015

382.

MRÓWKA

CZESŁAW

AKC.II.679.2015

383.

DOMIAN

STEFAN

AKC.I.170.2015

384.

ROLKA

WIESŁAWA

AKC.II.518.2015

385.

SAMSEL

TADEUSZ

AKC.II.637.2015

386.

WRÓBLEWSKI

TOMASZ

AKC.II.389.2015

387.

ROMOT

EDWARD

AKC.II.535.2015

388.

KULAS

MATEUSZ

AKC.II.412.2015

389.

JĘDRZEJCZYK

ZDZISŁAW

AKC.II.587.2015

390.

ŻYWICA

DOROTA

AKC.I.616.2015

391.

JĘDRZEJCZYK

MIROSŁAW

AKC.I.498.2015

392.

MURZYN

SŁAWOMIR

AKC.II.364.2015

393.

ŚMIGIEL

WIESŁAW

AKC.II.438.2015

394.

KULAS

ADAM

AKC.I.274.2015

395.

DRÓZD

STEFANIA

AKC.II.063.2015

396.

DRZEWIECKI

ANDRZEJ

AKC.II.453.2015

397.

DZICZEK

TADEUSZ

AKC.II.089.2015

398.

SOBOTKA

ANDRZEJ

AKC.II.508.2015

399.

KRAJZA

MAREK

AKC.I.229.2015

400.

LIS

CZESŁAW

AKC.II.273.2015

401.

GADOMSKI

DARIUSZ

AKC.II.237.2015

402.

TRZCIŃSKI

MARIAN

AKC.II.410.2015

403.

ZIELIŃSKI

MIECZYSŁAW

AKC.I.689.2015

404.

ZYŚK

MAREK

AKC.I.127.2015

405.

DĄBKOWSKI

TADEUSZ 

AKC.II.409.2015

406.

PLISZKA

KRZYSZTOF

AKC.I.156.2015

407.

MYSIORSKI

STANISŁAW

AKC.I.108.2015

408.

ŻYWICA

CZESŁAW

AKC.II.396.2015

409.

ŁACHACZ

JAN ANDRZEJ

AKC.II.512.2015

410.

SAMSEL

JANUSZ

AKC.I.069.2015

411.

TYC

BEATA

AKC.II.338.2015

412.

KOWALCZYK

HENRYK

AKC.I.192.2015

413.

WRÓBEL

MIROSŁAW

AKC.I.471.2015

414.

DRĘŻEK

KRZYSZTOF

AKC.I.129.2015

415.

ŚCIBEK

KAZIMIERZ

AKC.I.057.2015

416.

JEDWABNIK

ELŻBIETA

AKC.I.283.2015

417.

POPIELARCZYK

JÓZEF

AKC.II.159.2015

418.

KOWALCZYK

STANISŁAW

AKC.I.336.2015

419.

DRĘŻEK

ANDRZEJ

AKC.II.226.2015

420.

PARZYCH

ANDRZEJ

AKC.I.352.2015

421.

KOWALCZYK

JAROSŁAW

AKC.I.291.2015

422.

ZAWROTNY

WŁADYSŁAW

AKC.II.134.2015

423.

MIERZEJEK

MARLENA

AKC.I.705.2015

424.

KUZIA

DARIUSZ

AKC.I.583.2015

425.

KAMIŃSKI

ZDZISŁAW

AKC.II.013.2015

426.

KRAJZA

KRZYSZTOF

AKC.I.457.2015

427.

MURZYN

SŁAWOMIR

AKC.I.451.2015

428.

ŚCIBEK

ZBIGNIEW

AKC.I.704.2015

429.

ŚWIDER

ANNA

AKC.II.435.2015

430.

ŚWITAJ

KRZYSZTOF SŁAWOMIR

AKC.I.260.2015

431.

BANACH

KAZIMIERZ

AKC.I.349.2015

432.

PLISZKA

TERESA

AKC.II.462.2015

433.

BUBROWIECKI

MIROSŁAW

AKC.II.081.2015

434.

DRĘŻEK

SŁAWOMIR

AKC.II.085.2015

435.

LIS

MARIUSZ

AKC.II.086.2015

436.

DRZĄSZCZ

KRZYSZTOF

AKC.I.065.2015

437.

DOMIAN

WITOLD

AKC.II.614.2015

438.

PARZYCH

DANUTA

AKC.II.452.2015

439.

POKORA

ANATOL

AKC.II.550.2015

440.

TRZCIŃSKI

MIECZYSŁAW

AKC.II.339.2015

441.

PAC

JAROSŁAW

AKC.II.644.2015

442.

ŁASZCZEWSKI

KAZIMIERZ

AKC.II.335.2015

443.

LECH

ELŻBIETA ALICJA

AKC.I.341.2015

444.

ZAPADKA

CZESŁAW

AKC.I.240.2015

445.

DRĘŻEK

LESZEK

AKC.I.454.2015

446.

NASIADKA

STANISŁAW

AKC.I.033.2015

447.

TYC

ZDZISŁAW

AKC.II.455.2015

448.

PAWELCZYK

STANISŁAW

AKC.I.517.2015

449.

DOMIAN

WŁADYSŁAW

AKC.II.177.2015

450.

DRĘŻEK

MIECZYSŁAW

AKC.II.357.2015

451.

TAŃSKI

MAREK

AKC.I.165.2015

452.

MYSIORSKI

TADEUSZ

AKC.I.679.2015

453.

CICHOWSKI

MARIUSZ

AKC.II.671.2015

454.

DĘBOWSKI

KRYSTIAN

AKC.I.103.2015

455.

SOBOTKA

ZOFIA

AKC.II.486.2015

456.

ZYŚK

SŁAWOMIR

AKC.I.391.2015

457.

MIERZEJEK

ZDZISŁAW

AKC.I.008.2015

458.

RYDEL

JAROSŁAW WIESŁAW

AKC.II.665.2015

459.

KACZMARCZYK

KAMIL

AKC.I.198.2015

460.

DĄBKOWSKI

BOGDAN

AKC.II.044.2015

461.

EJDYS

PAWEŁ

AKC.II.567.2015

462.

DRĘŻEK

ROMAN

AKC.II.675.2015

463.

DOMIAN

WITOLD

AKC.I.406.2015

464.

ROLKA

KAZIMIERZ

AKC.I.706.2015

465.

OSIEWSKI

WIESŁAW

AKC.II.377.2015

466.

ŚCIBEK

PAWEŁ

AKC.II.487.2015

467.

SADŁOWSKI

DARIUSZ

AKC.I.411.2015

468.

DRĘŻEK

SŁAWOMIR

AKC.I.322.2015

469.

SZYSZKA

JANUSZ

AKC.II.610.2015

470.

BRZOSTEK

TADEUSZ

AKC.II.349.2015

471.

DRĘŻEK

ANDRZEJ

AKC.II.080.2015

472.

FLORKOWSKI

TADEUSZ

AKC.I.502.2015

473.

LIPKA

MARCIN

AKC.II.498.2015

474.

FRYDRYCH

SŁAWOMIR

AKC.II.191.2015

475.

GOLON

LESZEK

AKC.II.265.2015

476.

GRZESZCZYK

JACEK

AKC.II.385.2015

477.

ŻEBROWSKI

JÓZEF

AKC.II.358.2015

478.

PLISZKA

EDWARD

AKC.II.543.2015

479.

WARYCH

ANDRZEJ

AKC.I.234.2015

480.

MIERZEJEWSKI

MIROSŁAW

AKC.I.355.2015

481.

ROLKA

KRZYSZTOF

AKC.I.675.2015

482.

MYSIORSKI

TADEUSZ

AKC.II.160.2015

483.

WIŚNIEWSKI

DARIUSZ

AKC.II.341.2015

484.

PIEŃKOSZ

WIESŁAW

AKC.II.005.2015

485.

REJMENTOWSKA

MARIANNA

AKC.I.246.2015

486.

GOLAN

STANISŁAW

AKC.II.088.2015

487.

SADEK

DOROTA

AKC.II.046.2015

488.

RUSZCZYK

JERZY

AKC.I.550.2015

489.

JĘDRZEJCZYK

WIESŁAW

AKC.I.453.2015

490.

LIPKA

MARCIN

AKC.I.310.2015

491.

BUTLER

WIESŁAW

AKC.I.113.2015

492.

DĄBKOWSKI

KRZYSZTOF

AKC.I.009.2015

493.

ROLKA

AGNIESZKA

AKC.II.584.2015

494.

PLAGA

JERZY

AKC.I.571.2015

495.

SUCHECKI

ZDZISŁAW

AKC.II.473.2015

496.

KLIMEK

SŁAWOMIR MIROSŁAW

AKC.I.516.2015

497.

DOMIAN

PAWEŁ

AKC.II.072.2015

498.

KACZMARCZYK

EDWARD

AKC.I.495.2015

499.

ŁYSIAK

RYSZARD

AKC.I.203.2015

500.

WASYK

EUGENIUSZ

AKC.II.703.2015

501.

KULAS

ZDZISŁAW

AKC.II.059.2015

502.

MURZYN

STANISŁAW

AKC.I.018.2015

503.

GOLON

SŁAWOMIR

AKC.II.342.2015

504.

PIKORA

TADEUSZ

AKC.II.062.2015

505.

KOZŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.130.2015

506.

SADŁOWSKI

JAN

AKC.II.284.2015

507.

MAŁŻ

KRYSTYNA

AKC.I.514.2015

508.

ŻEBROWSKI

JÓZEF

AKC.I.135.2015

509.

MARKWAS

TADEUSZ

AKC.II.706.2015

510.

WIŚNIEWSKI

STANISŁAW

AKC.I.174.2015

511.

KOWALCZYK

CZESŁAW

AKC.II.255.2015

512.

ŚWIDER

TADEUSZ  WIESŁAW

AKC.II.301.2015

513.

CEBEREK

ZOFIA

AKC.I.413.2015

514.

KACZMARCZYK

KAZIMIERZ

AKC.I.126.2015

515.

ROMOT

EDWARD

AKC.I.123.2015

516.

MIELNICKA

MAGDALENA

AKC.II.105.2015

517.

KOSIŃSKI

CZESŁAW

AKC.II.290.2015

518.

SZYSZKA

PAWEŁ

AKC.I.424.2015

519.

DUDA

DANIEL

AKC.II.152.2015

520.

DZICZEK

JADWIGA

AKC.I.553.2015

521.

CIS

MAŁGORZATA

AKC.II.269.2015

522.

TARADEJNA

TADEUSZ

AKC.I.340.2015

523.

SZYDŁOWSKI

TADEUSZ

AKC.I.173.2015

524.

DZIERLATKA

STANISŁAW

AKC.II.704.2015

525.

DOMIAN

STEFAN

AKC.II.176.2015

526.

DZICZEK

SŁAWOMIR

AKC.II.027.2015

527.

ŚCIBEK

DARIUSZ

AKC.II.427.2015

528.

GRUDZIĄDZ

STANISŁAW

AKC.I.106.2015

529.

TRZCIŃSKI

TADEUSZ

AKC.II.101.2015

530.

JABŁONKA

DARIUSZ

AKC.I.160.2015

531.

CHORĄŻEWICZ

STANISŁAW

AKC.II.331.2015

532.

SZMYT

JERZY

AKC.I.381.2015

533.

ŚNIADACH

WIESŁAW

AKC.I.686.2015

534.

JĘDRZEJCZYK

LESZEK

AKC.I.081.2015

535.

KOBUS

MARCIN

AKC.I.697.2015

536.

KOZIATEK

DARIUSZ

AKC.II.117.2015

537.

WRÓBLEWSKI

ALBERT

AKC.I.035.2015

538.

SZOK

TADEUSZ

AKC.I.519.2015

539.

KACZMARCZYK

JERZY

AKC.II.344.2015

540.

ABRAMCZYK

KAZIMIERZ

AKC.II.638.2015

541.

DĄBKOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.245.2015

542.

EJDYS

JANUSZ

AKC.I.187.2015

543.

SOBOTKA

SŁAWOMIR

AKC.II.485.2015

544.

DOMIAN

JAN

AKC.II.701.2015

545.

SZABŁOWSKA

ELŻBIETA

AKC.II.538.2015

546.

PAWELCZYK

JAROSŁAW

AKC.II.212.2015

547.

ZERA

MARIUSZ

AKC.II.262.2015

548.

DUSZAK

HENRYK

AKC.II.350.2015

549.

GÓRSKI

KAZIMIERZ

AKC.I.004.2015

550.

DĘBOWSKI

DANIEL

AKC.I.171.2015

551.

KOSTRZEWSKI

TADEUSZ

AKC.II.078.2015

552.

PISAREK

WŁADYSŁAW

AKC.II.304.2015

553.

KULAS

WIESŁAW

AKC.I.119.2015

554.

KUCZYŃSKI

JERZY

AKC.II.053.2015

555.

WARYCH

ANDRZEJ

AKC.II.647.2015

556.

LIS

ANNA

AKC.I.237.2015

557.

TOBOJKA

MIROSŁAW

AKC.I.506.2015

558.

KACZMARCZYK

JANUSZ

AKC.II.320.2015

559.

PUPECKI

ANDRZEJ

AKC.II.208.2015

560.

WRÓBLEWSKI

MIROSŁAW

AKC.II.056.2015

561.

ŚCIBEK

RYSZARD

AKC.I.213.2015

562.

MYSZKOWSKA

EWA

AKC.II.652.2015

563.

ROPIAK

STANISŁAW

AKC.II.493.2015

564.

SAMORAJCZYK

MIECZYSŁAW

AKC.II.180.2015

565.

BARBARSKI

WŁADYSŁAW

AKC.I.238.2015

566.

PAWELCZYK

STANISŁAW

AKC.II.315.2015

567.

SAMSEL

STANISŁAW

AKC.II.154.2015

568.

SAMSEL

JANUSZ

AKC.I.500.2015

569.

DYKTY

LESZEK

AKC.I.056.2015

570.

GOŁAŚ

STANISŁAW

AKC.I.075.2015

571.

DRĘŻEK

MIROSŁAW

AKC.II.171.2015

572.

FABECKI

STANISŁAW

AKC.II.109.2015

573.

ŚCIBEK

TADEUSZ

AKC.II.398.2015

574.

WROŃSKI

CZESŁAW

AKC.II.029.2015

575.

GERYK

MARIAN

AKC.I.139.2015

576.

DYKTY

STANISŁAW

AKC.II.172.2015

577.

MYSIORSKI

STANISŁAW

AKC.II.649.2015

578.

DĄBKOWSKI

WIESŁAW

AKC.II.388.2015

579.

GOLON

STANISŁAW

AKC.I.070.2015

580.

GAIK

RAFAŁ

AKC.II.509.2015

581.

KRAWCZYK

STANISŁAW

AKC.I.652.2015

582.

ZDUŃCZYK

ZDZISŁAW

AKC.II.594.2015

583.

ROLKA

JÓZEF

AKC.II.173.2015

584.

ROPIAK

KRZYSZTOF

AKC.II.336.2015

585.

DRĘŻEK

JANUSZ

AKC.I.010.2015

586.

DOMJAN

ZBIGNIEW

AKC.I.345.2015

587.

KRAWCZYK

WŁADYSŁAW

AKC.I.654.2015

588.

DZICZEK

JADWIGA

AKC.II.087.2015

589.

PARZYCH

SŁAWOMIR

AKC.I.547.2015

590.

ROGÓZ

RENATA

AKC.I.275.2015

591.

DOMIAN

WŁADYSŁAW

AKC.I.247.2015

592.

STANKIEWICZ

JANUSZ

AKC.II.621.2015

593.

GRZEGORCZYK

DARIUSZ

AKC.II.137.2015

594.

GERYK

ANNA

AKC.II.668.2015

595.

PISOWŁOCKI

MARIAN

AKC.II.402.2015

596.

KAMIŃSKI

MIROSŁAW

AKC.I.551.2015

597.

GRZEGORCZYK

WIESŁAW

AKC.II.167.2015

598.

BRZÓZKA-SAMSEL

MARTA

AKC.II.293.2015

599.

OLBRYŚ

TADEUSZ

AKC.I.606.2015

600.

JĘDRZEJCZYK

STEFAN

AKC.I.646.2015

601.

ZDUŃCZYK

ZDZISŁAW

AKC.I.464.2015

602.

DZICZEK

JAN

AKC.I.282.2015

603.

ZAPADKA

ROBERT

AKC.II.274.2015

604.

KULIŚ

KAZIMIERZ

AKC.II.571.2015

605.

GNOZA

STANISŁAW

AKC.I.390.2015

606.

DĄBKOWSKI

KRZYSZTOF

AKC.II.146.2015

607.

GRALA

HENRYK

AKC.II.163.2015

608.

SOLIWODA

EDWARD

AKC.I.376.2015

609.

ŚWITAJ

KRZYSZTOF SŁAWOMIR

AKC.II.220.2015

610.

GRUDZIĄDZ

KRZYSZTOF

AKC.II.552.2015

611.

SAMSEL

RYSZARD

AKC.I.524.2015

612.

GOLAN

STANISŁAW

AKC.I.223.2015

613.

PAWELCZYK

WŁADYSŁAW

AKC.II.520.2015

614.

SZMIGIEL

WITOLD

AKC.II.352.2015

615.

DRĘŻEK

TOMASZ

AKC.I.563.2015

616.

ZAWROTNA

ELŻBIETA

AKC.II.602.2015

617.

BEDNARCZYK

BOGDAN

AKC.II.287.2015

618.

LASKA

ZDZISŁAW

AKC.II.698.2015

619.

DĄBKOWSKI

WIESŁAW

AKC.I.382.2015

620.

POPIELARZ

WIESŁAW

AKC.II.042.2015

621.

TYC

RYSZARD

AKC.I.189.2015

622.

KRAJZA

BOGUSŁAWA

AKC.I.045.2015

623.

OLBRYŚ

ROMAN

AKC.II.040.2015

624.

WÓJCIK

MARIAN

AKC.II.272.2015

625.

KAMIŃSKI

ZBIGNIEW

AKC.I.177.2015

626.

KOWALCZYK

TADEUSZ

AKC.II.511.2015

627.

ROLKA

MIROSŁAW

AKC.II.286.2015

628.

DĄBKOWSKI

BOGDAN

AKC.I.202.2015

629.

PŁAWSKI

KRZYSZTOF

AKC.II.699.2015

630.

PAWELCZYK

HENRYK

AKC.I.387.2015

631.

KOWALCZYK

STANISŁAW

AKC.II.030.2015

632.

NIKSA

JÓZEF

AKC.I.329.2015

633.

BAŁDYGA

STANISŁAW

AKC.I.266.2015

634.

PIÓRKOWSKI

STANISŁAW

AKC.I.241.2015

635.

MURZYN

JAROSŁAW

AKC.I.354.2015

636.

MALON

SŁAWOMIR

AKC.II.019.2015

637.

ZIELIŃSKI

JÓZEF

AKC.II.022.2015

638.

DZICZEK

DARIUSZ

AKC.I.307.2015

639.

JACHIMCZYK

DARIUSZ

AKC.I.558.2015

640.

JEDWABNIK

ELŻBIETA

AKC.II.240.2015

641.

PAWŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.097.2015

642.

CHROSTEK

JANUSZ

AKC.II.608.2015

643.

ZACIEK

KAZIMIERZ

AKC.II.283.2015

644.

PIEŃKOSZ

ZOFIA

AKC.II.519.2015

645.

ZYŚK

FRANCISZEK

AKC.I.039.2015

646.

JACHIMCZYK

STANISŁAW

AKC.I.152.2015

647.

BACHMURA

JERZY

AKC.II.556.2015

648.

SAMORAJCZYK

MIROSŁAW

AKC.I.639.2015

649.

KACZMARCZYK

JAN

AKC.I.711.2015

650.

SOLIWODA

TOMASZ

AKC.I.538.2015

651.

JACHIMCZYK

ELŻBIETA

AKC.I.653.2015

652.

KOLIMAGA

KRZYSZTOF

AKC.II.500.2015

653.

ARCHACKI

STANISŁAW

AKC.I.201.2015

654.

GOLON

MARIUSZ

AKC.II.036.2015

655.

GOLON

STANISŁAW

AKC.II.404.2015

656.

SAMSEL

GRZEGORZ

AKC.II.690.2015

657.

MIERZEJEK

ZDZISŁAW

AKC.II.354.2015

658.

DRĘŻEK

MIECZYSŁAW

AKC.I.001.2015

659.

PAWŁOWSKI

TADEUSZ

AKC.I.626.2015

660.

DĄBKOWSKA

ANETA

AKC.I.248.2015

661.

ŁASZCZEWSKI

TADEUSZ

AKC.I.058.2015

662.

ARCHACKI

DARIUSZ

AKC.II.356.2015

663.

SIOK

JAN

AKC.II.631.2015

664.

OLSZEWSKI

ZBIGNIEW

AKC.I.696.2015

665.

ŚCIBEK

ANTONI

AKC.I.118.2015

666.

KULAS

STANISŁAW

AKC.I.110.2015

667.

KOZŁOWSKI

STEFAN

AKC.II.383.2015

668.

ROGÓZ

RENATA

AKC.II.248.2015

669.

ŚNIADACH

SŁAWOMIR

AKC.I.630.2015

670.

ŚMIGIEL

MIROSŁAW

AKC.I.154.2015

671.

BRYSZEWSKI

ANDRZEJ

AKC.II.074.2015

672.

PARZYCH-BAKUŁA

ANGELIKA

AKC.II.107.2015

673.

PARZYCH

ANDRZEJ

AKC.II.589.2015

674.

DYGAS

MARIUSZ

AKC.II.279.2015

675.

GÓRSKI

WALDEMAR

AKC.I.560.2015

676.

KRAWCZYK

WŁADYSŁAW

AKC.I.335.2015

677.

ZAPERT

KRZYSZTOF

AKC.I.219.2015

678.

WIŚNIEWSKI

TADEUSZ

AKC.II.605.2015

679.

WRÓBLEWSKI

TOMASZ

AKC.I.077.2015

680.

KRĘCIEWSKA

MARIA

AKC.II.110.2015

681.

KALINOWSKA

BOGUSŁAWA

AKC.II.502.2015

682.

KOBUS

PRZEMYSŁAW

AKC.II.572.2015

683.

SOLIWODA

EDWARD

AKC.II.607.2015

684.

SKRODZKI

TOMASZ

AKC.II.006.2015

685.

SZYSZKA

PAWEŁ

AKC.II.198.2015

686.

DZICZEK

SŁAWOMIR

AKC.II.612.2015

687.

MURZYN

DARIUSZ

AKC.II.076.2015

688.

JÓRCZAK

MAREK

AKC.I.116.2015

689.

MIERZEJEWSKI

HUBERT

AKC.I.671.2015

690.

DRĘŻEK

TADEUSZ

AKC.II.399.2015

691.

ŁYSIAK

TADEUSZ

AKC.II.650.2015

692.

FABECKI

STANISŁAW

AKC.I.404.2015

693.

MURZYN

MAREK

AKC.I.562.2015

694.

ŚCIBEK

JAN

AKC.I.494.2015

695.

SIERUTA

JOANNA

AKC.II.680.2015

696.

CYMEK

BOŻENA

AKC.II.630.2015

697.

PIEŃKOS

RYSZARD

AKC.I.191.2015

698.

ŚCIBEK

LESZEK

AKC.II.506.2015

699.

RYDEL

JERZY

AKC.I.416.2015

700.

ŚWIDER

ZDZISŁAW

AKC.II.478.2015

701.

ZYŚK

MIROSŁAW

AKC.I.401.2015

702.

DRĘŻEK

JAROSŁAW

AKC.I.405.2015

703.

GOŁAŚ

WIESŁAW

AKC.I.579.2015

704.

DRĘŻEK

ZENON

AKC.I.532.2015

705.

STANKIEWICZ

JANUSZ

AKC.I.554.2015

706.

DZIEŻYK

KRZYSZTOF

AKC.II.678.2015

707.

ŁĘGOWSKI

MAREK

AKC.II.142.2015

708.

ZAWROTNY

KRZYSZTOF

AKC.II.216.2015

709.

DRĘŻEK

LIDIA

AKC.I.175.2015

710.

MURZYN

TADEUSZ

AKC.I.272.2015

711.

JACHIMCZYK

ELŻBIETA

AKC.II.095.2015

712.

ZDUŃCZYK

MARCIN

AKC.I.402.2015

713.

KOSIEWSKI

TADEUSZ

AKC.I.088.2015

714.

BAŁDYGA

MAŁGORZATA

AKC.II.326.2015

715.

ZACIEK

STANISŁAW

AKC.I.396.2015

716.

TAŃSKI

KRZYSZTOF

AKC.II.048.2015

717.

KAMIŃSKI

ZBIGNIEW

AKC.II.367.2015

718.

BAŁDYGA

MAŁGORZATA

AKC.I.347.2015

719.

JAKÓBCZYK

JADWIGA

AKC.I.064.2015

720.

ŚWIDER

ANNA

AKC.I.332.2015

721.

ARCHACKI

TADEUSZ

AKC.II.667.2015

722.

KUCZYŃSKI

JERZY

AKC.I.217.2015

723.

BANACH

TADEUSZ

AKC.I.259.2015

724.

PIEŃKOS

JÓZEF

AKC.II.522.2015

725.

BAŁDYGA

DANIEL

AKC.II.459.2015

726.

DĄBROWSKA

MAŁGORZATA

AKC.I.144.2015

727.

ROLKA

KAZIMIERZ

AKC.II.595.2015

728.

KORDEK

ADAM

AKC.I.479.2015

729.

PLISZKA

JULIA

AKC.I.076.2015

730.

GACIOCH

KRZYSZTOF

AKC.II.035.2015

731.

ŚCIBEK

STANISŁAW

AKC.II.573.2015

732.

DĄBKOWSKI

JERZY

AKC.II.539.2015

733.

BAŁDYGA

JERZY

AKC.I.643.2015

734.

PIEPIÓRA

LEOKADIA

AKC.I.509.2015

735.

DEPTUŁA

MAREK

AKC.II.084.2015

736.

GRZESZCZYK

SŁAWOMIR

AKC.II.490.2015

737.

GOLON

LESZEK

AKC.I.022.2015

738.

GOLON

MARIUSZ

AKC.II.268.2015

739.

DZIERLATKA

ADAM ANTONI

AKC.I.536.2015

740.

ŚCIBEK

TADEUSZ

AKC.II.542.2015

741.

SZYDLIK

WŁADYSŁAWA

AKC.II.007.2015

742.

ROSIŃSKI

BERNARD

AKC.II.337.2015

743.

DĄBKOWSKA

ANNA

AKC.II.305.2015

744.

KORZENIECKA

WERONIKA

AKC.II.578.2015

745.

GÓRSKI

KAZIMIERZ

AKC.II.003.2015

746.

GOLON

GRAŻYNA

AKC.I.379.2015

747.

ŚCIBEK

TADEUSZ

AKC.I.661.2015

748.

PAWŁOWSKI

ZBIGNIEW

AKC.II.560.2015

749.

PUPECKI

ANDRZEJ

AKC.I.162.2015

750.

NIKSA

EDWARD

AKC.II.261.2015

751.

ZAPADKA

JAN

AKC.I.620.2015

752.

CZYŻ

KRZYSZTOF

AKC.I.604.2015

753.

DUDA

MAREK

AKC.I.117.2015

754.

CHORĄŻEWICZ

WITOLD

AKC.II.116.2015

755.

DOMIAN

STANISŁAW

AKC.II.213.2015

756.

KOWALCZYK

STANISŁAW

AKC.I.063.2015

757.

MIKOŁAJCZYK

HENRYK 

AKC.II.418.2015

758.

PAC

MARIAN

AKC.I.690.2015

759.

KULAS

KRZYSZTOF

AKC.II.713.2015

760.

KULIS

JADWIGA

AKC.I.450.2015

761.

ZIELIŃSKA

MAŁGORZATA

AKC.II.025.2015

762.

REJMENTOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.564.2015

763.

MYSIORSKI

BOLESŁAW

AKC.I.439.2015

764.

PAZIO

JÓZEF

AKC.I.132.2015

765.

ŚCIBEK

REGINA

AKC.II.039.2015

766.

DRĘŻEK

ANDRZEJ

AKC.I.677.2015

767.

MURZYN

MAREK

AKC.II.405.2015

768.

ROMANOWSKI

TADEUSZ

AKC.II.252.2015

769.

LIS

ANNA

AKC.II.495.2015

770.

CEBEREK

STANISŁAW

AKC.I.264.2015

771.

JURCZYK

JAN

AKC.I.446.2015

772.

WIECZOREK

CZESŁAW 

AKC.II.149.2015

773.

ZAPADKA

CZESŁAW

AKC.II.067.2015

774.

KULAS

MATEUSZ

AKC.I.545.2015

775.

NIEDŹWIEDZKI

ZDZISŁAW

AKC.II.211.2015

776.

KULAS

STANISŁAW

AKC.I.344.2015

777.

KUZIA

TADEUSZ

AKC.II.233.2015

778.

KOBUS

STANISŁAW

AKC.I.299.2015

779.

CHARAMUT

DOROTA

AKC.II.113.2015

780.

SAMSEL

RAFAŁ

AKC.I.011.2015

781.

GRZESZCZYK

MIECZYSŁAW

AKC.I.265.2015

782.

ŁACHACZ

STANISŁAW

AKC.I.472.2015

783.

GUT

STANISŁAW

AKC.I.224.2015

784.

SADŁOWSKI

CZESŁAW

AKC.II.132.2015

785.

WARYCH

MAREK

AKC.I.296.2015

786.

MAŁŻ

KRYSTYNA

AKC.II.492.2015

787.

SAMORAJCZYK

SŁAWOMIR

AKC.II.691.2015

788.

JÓRCZAK

MAREK

AKC.II.327.2015

789.

LIS

CZESŁAW

AKC.I.603.2015

790.

KOWALKOWSKI

WŁADYSŁAW

AKC.I.656.2015

791.

PABICH

PIOTR

AKC.II.627.2015

792.

SOBOTKA

ROMAN

AKC.I.145.2015

793.

TUREK

STANISŁAW

AKC.II.256.2015

794.

GRĄDZIK

CZESŁAW

AKC.I.306.2015

795.

WARYCH

KRZYSZTOF

AKC.I.102.2015

796.

CEBEREK

SŁAWOMIR

AKC.II.617.2015

797.

SUCHECKI

LESZEK

AKC.I.497.2015

798.

DĄBKOWSKA

ANETA

AKC.II.382.2015

799.

BAŁDYGA

JAROSŁAW

AKC.II.562.2015

800.

SZABŁOWSKA

ELŻBIETA

AKC.I.638.2015

801.

WASYK

JÓZEF

AKC.II.411.2015

802.

ZAŁĘSKI

JANUSZ

AKC.II.181.2015

803.

LIS

WŁADYSŁAW 

AKC.I.078.2015

804.

DRĘŻEK

TOMASZ

AKC.II.234.2015

805.

NIEDŹWIEDZKI

ZDZISŁAW

AKC.I.473.2015

806.

WIŚNIEWSKI

TADEUSZ

AKC.I.523.2015

807.

JURCZAK

KATARZYNA

AKC.I.655.2015

808.

DRĘŻEK

ANDRZEJ

AKC.II.653.2015

809.

PLAGA

JÓZEF

AKC.I.374.2015

810.

JAKUBCZYK

EUGENIUSZ

AKC.I.269.2015

811.

ROPIAK

TADEUSZ

AKC.II.450.2015

812.

ŚCIBEK

TADEUSZ

AKC.I.346.2015

813.

REJMENTOWSKI

WŁADYSŁAW

AKC.I.647.2015

814.

ROLKA

AGNIESZKA

AKC.I.147.2015

815.

ROLKA

JÓZEF

AKC.I.289.2015

816.

SUCHECKI

ZDZISŁAW

AKC.I.231.2015

817.

CEBEREK

SŁAWOMIR

AKC.I.682.2015

818.

PIEPIÓRA

LEOKADIA

AKC.II.559.2015

819.

KRAWCZYK

STANISŁAW

AKC.II.037.2015

820.

JACHIMCZYK

STANISŁAW

AKC.II.190.2015

821.

EJDYS

MARIA

AKC.I.631.2015

822.

DRĘŻEK

ZBIGNIEW

AKC.II.303.2015

823.

DĄBROWSKI

JÓZEF

AKC.I.300.2015

824.

CYMEK

EDWARD

AKC.II.527.2015

825.

MIERZEJEK

HENRYK

AKC.II.199.2015

826.

SAMSEL

STANISŁAW

AKC.II.244.2015

827.

DRĘŻEK

KRYSTYNA

AKC.II.309.2015

828.

DRĘŻEK

ANDRZEJ

AKC.II.296.2015

829.

FRYDRYCH

MIROSŁAW

AKC.I.621.2015

830.

LASKA

ZDZISŁAW

AKC.I.206.2015

831.

BYSTRY

ANDRZEJ

AKC.I.227.2015

832.

CHARAMUT

DOROTA

AKC.I.294.2015

833.

GAIK

RAFAŁ

AKC.I.552.2015

834.

ORZECH

ANDRZEJ

AKC.II.475.2015

835.

GOŁAŚ

ARKADIUSZ

AKC.I.182.2015

836.

PLISZKA

TERESA

AKC.I.605.2015

837.

PIÓRKOWSKA

KRYSTYNA

AKC.II.513.2015

838.

GRZEGORCZYK

STANISŁAW

AKC.II.223.2015

839.

ROPIAK

KRZYSZTOF MAREK

AKC.II.425.2015

840.

OLBRYŚ

ROMAN

AKC.I.161.2015

841.

PAC

KRZYSZTOF

AKC.I.258.2015

842.

MYSIORSKI

TADEUSZ

AKC.I.331.2015

843.

PLISZKA

STANISŁAW

AKC.II.011.2015

844.

ZALEWSKA DRZĄSZCZ

ELŻBIETA

AKC.I.311.2015

845.

SOKOŁOWSKI

KRZYSZTOF

AKC.II.623.2015

846.

JAKUBCZYK

EUGENIUSZ

AKC.II.545.2015

847.

WIELK

WALDEMAR

AKC.I.365.2015

848.

POPIELARZ

KRYSTYNA

AKC.II.049.2015

849.

PAC

MARIAN

AKC.II.446.2015

850.

WIŚNIEWSKI

MAREK

AKC.I.207.2015

851.

JĘDRZEJCZYK

TADEUSZ

AKC.II.463.2015

852.

SIERUTA

SŁAWOMIR

AKC.I.601.2015

853.

MICHALAK

MONIKA

AKC.II.259.2015

854.

POPIELARZ

WIESŁAW

AKC.I.250.2015

855.

PŁOCHARCZYK

SŁAWOMIR

AKC.I.460.2015

856.

ŁADA

TOMASZ

AKC.I.590.2015

857.

MOCEK

GRZEGORZ

AKC.I.430.2015

858.

SOBOTKA

SŁAWOMIR

AKC.I.570.2015

859.

BOJARSKI

JAN RYSZARD

AKC.I.702.2015

860.

DRĘŻEK

ANDRZEJ

AKC.I.462.2015

861.

SOKOŁOWSKI

RYSZARD

AKC.I.159.2015

862.

SADŁOWSKI

JANUSZ

AKC.I.179.2015

863.

DYKTY

PIOTR

AKC.II.045.2015

864.

DRĘŻEK

MIECZYSŁAW

AKC.I.685.2015

865.

SIOK

TOMASZ

AKC.I.372.2015

866.

ŁĘGOWSKI

ROBERT

AKC.II.616.2015

867.

PIEŃKOSZ

CZESŁAW

AKC.II.041.2015

868.

JAKÓBCZYK

STANISŁAW

AKC.I.167.2015

869.

SAMORAJCZYK

MIECZYSŁAW

AKC.I.046.2015

870.

STACHELEK

WIESŁAW

AKC.II.579.2015

871.

ŚWITAJ

TADEUSZ

AKC.II.318.2015

872.

LIS

STANISŁAW

AKC.I.470.2015

873.

KOWALCZYK

WIESŁAW

AKC.I.433.2015

874.

BRZOSTEK

ROMAN

AKC.II.332.2015

875.

DRZĄSZCZ

EUGENIUSZ

AKC.I.005.2015

876.

GADOMSKI

EDWARD

AKC.I.091.2015

877.

KUR

ZDZISŁAW

AKC.I.700.2015

878.

KULAS

STANISŁAW

AKC.II.433.2015

879.

KACZMARCZYK

ARTUR

AKC.II.634.2015

880.

KULAS

TADEUSZ

AKC.I.194.2015

881.

RYDEL

ROBERT

AKC.II.254.2015

882.

ŻYWICA

TADEUSZ

AKC.II.445.2015

883.

KOBUS

MARCIN

AKC.II.568.2015

884.

SZYDŁOWSKI

MIECZYSŁAW

AKC.II.499.2015

885.

PIEŃKOSZ

WIESŁAW

AKC.I.491.2015

886.

DOMIAN

TADEUSZ

AKC.II.417.2015

887.

GÓRSKI

WALDEMAR

AKC.II.464.2015

888.

SAMSEL

RAFAŁ

AKC.II.392.2015

889.

KOWALCZYK

KAMIL

AKC.II.361.2015

890.

GĄSKA

TADEUSZ

AKC.I.309.2015

891.

SADŁOWSKI

JANUSZ

AKC.II.611.2015

892.

ZYŚK

KRZYSZTOF

AKC.II.440.2015

893.

BAŁDYGA

DANIEL

AKC.I.105.2015

894.

KULAS

STANISŁAW

AKC.II.390.2015

895.

ŁACHACZ

STANISŁAW

AKC.I.303.2015

896.

KOWALKOWSKI

WITOLD

AKC.I.342.2015

897.

PLISZKA

JERZY

AKC.II.378.2015

898.

SAMSEL

KRYSTYNA

AKC.II.057.2015

899.

KACZMARCZYK

JANUSZ

AKC.I.338.2015

900.

BORS

STANISŁAW

AKC.I.415.2015

901.

ŁĘGOWSKI

ANDRZEJ

AKC.II.280.2015

902.

CHROSTEK

JANUSZ

AKC.I.687.2015

903.

GIERS

ANDRZEJ

AKC.I.314.2015

904.

ZYŚK

MAREK

AKC.II.064.2015

905.

SKIBA

STANISŁAW

AKC.I.205.2015

906.

ROPIAK

ANDRZEJ

AKC.I.280.2015

907.

OSOWIECKI

MARCIN

AKC.II.626.2015

908.

DRĘŻEK

ZBIGNIEW

AKC.I.581.2015

909.

GUT

ADRIAN

AKC.II.640.2015

910.

BIEDKA

TADEUSZ

AKC.II.426.2015

911.

DZICZEK

JÓZEF

AKC.II.148.2015

912.

GUT

ADRIAN

AKC.I.613.2015

913.

GWARA

RYSZARD

AKC.I.149.2015

914.

ŚCIBEK

KRZYSZTOF

AKC.I.080.2015

915.

SAWICKI

STANISŁAW

AKC.II.663.2015

916.

GOLON

GRAŻYNA

AKC.II.229.2015

917.

PAC

KRZYSZTOF

AKC.II.285.2015

918.

PLONA

STANISŁAW

AKC.I.624.2015

919.

FRYDRYCH

SŁAWOMIR

AKC.I.214.2015

920.

SZYSZKA

ROBERT

AKC.I.230.2015

921.

GUT

KRZYSZTOF

AKC.II.047.2015

922.

LIPKA

BOŻENA

AKC.I.235.2015

923.

ROLKA

KRZYSZTOF

AKC.II.419.2015

924.

ZAPERT

KRZYSZTOF

AKC.II.291.2015

925.

OSOWIECKI

STANISŁAW

AKC.I.555.2015

926.

MIKOŁAJCZYK

STANISŁAW

AKC.I.683.2015

927.

POPIELARZ

STEFAN

AKC.I.051.2015

928.

TRZCIŃSKI

GRZEGORZ

AKC.II.422.2015

929.

PARZYCH

ANDRZEJ

AKC.I.703.2015

930.

DAWIDCZYK

MARIANNA

AKC.I.428.2015

931.

DZIEŻYK

KRZYSZTOF

AKC.I.645.2015

932.

KIERZEK

TERESA

AKC.I.228.2015

933.

DRĘŻEK

ELŻBIETA

AKC.II.271.2015

934.

JĘDRZEJCZYK

KRZYSZTOF

AKC.II.557.2015

935.

BRZOSTEK

TADEUSZ

AKC.I.301.2015

936.

JAKÓBCZYK

STANISŁAW

AKC.II.420.2015

937.

WRÓBLEWSKA

JANINA

AKC.II.664.2015

938.

DRĘŻEK

KRZYSZTOF

AKC.II.307.2015

939.

ZIELIŃSKI

JERZY

AKC.I.666.2015

940.

KOCZKODAN

DARIUSZ

AKC.II.407.2015

941.

SAMSEL

STANISŁAW

AKC.I.249.2015

942.

PIÓRKOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.066.2015

943.

GUT

ZDZISŁAW

AKC.II.395.2015

944.

CICHY

DARIUSZ

AKC.I.090.2015

945.

DRĘŻEK

MIROSŁAW

AKC.I.481.2015

946.

ROLKA

GRZEGORZ

AKC.I.006.2015

947.

ŚNIADACH

KRZYSZTOF

AKC.I.612.2015

948.

JĘDRZEJCZYK

JÓZEF

AKC.II.288.2015

949.

KLIMEK

JAROSŁAW

AKC.I.657.2015

950.

TUREK

STANISŁAW

AKC.II.423.2015

951.

KALINOWSKA

BOŻENA

AKC.II.618.2015

952.

KALINOWSKA

BOGUSŁAWA

AKC.I.610.2015

953.

KALINOWSKA

BOŻENA

AKC.I.701.2015

954.

DRĘŻEK

TADEUSZ

AKC.I.448.2015

955.

GRZEGORCZYK

WIESŁAW

AKC.I.148.2015

956.

ŁUKOWSKI

MAREK

AKC.II.297.2015

957.

PAWELCZYK

LESZEK

AKC.II.123.2015

958.

DUDA

DANIEL

AKC.I.093.2015

959.

ZIELIŃSKI

JÓZEF

AKC.I.101.2015

960.

DRĘŻEK

KRZYSZTOF

AKC.II.565.2015

961.

GRZEGORCZYK

DARIUSZ

AKC.I.003.2015

962.

GLINKA

BOGDAN

AKC.I.475.2015

963.

ZŁOTORAWSKI

MARCIN

AKC.II.441.2015

964.

BAŁDYGA

JÓZEF

AKC.I.130.2015

965.

TARADEJNA

STEFAN

AKC.I.318.2015

966.

JACHIMCZYK

STANISŁAW WINCENTY

AKC.II.325.2015

967.

PLISZKA

JANUSZ

AKC.I.651.2015

968.

SZMYT

JERZY

AKC.II.472.2015

969.

CEBEREK

STANISŁAW

AKC.II.597.2015

970.

DĄBKOWSKI

WŁADYSŁAW

AKC.I.343.2015

971.

ŁACHACZ

ANDRZEJ

AKC.II.666.2015

972.

DAWIDCZYK

KAZIMIERZ

AKC.II.210.2015

973.

ZYŚK

TADEUSZ

AKC.II.687.2015

974.

TAŃSKI

DARIUSZ

AKC.I.351.2015

975.

WRÓBLEWSKI

MIROSŁAW

AKC.I.441.2015

976.

ZAPADKA

BOLESŁAW

AKC.I.622.2015

977.

DRĘŻEK

LIDIA

AKC.II.120.2015

978.

KALINOWSKI

WŁADYSŁAW

AKC.I.455.2015

979.

RUSZCZYK

STANISŁAW

AKC.I.582.2015

980.

DZICZEK

CZESŁAW

AKC.I.185.2015

981.

POLAK

KAZIMIERZ

AKC.I.036.2015

982.

DYGAS

WACŁAW

AKC.II.606.2015

983.

DAWIDCZYK

TADEUSZ

AKC.I.221.2015

984.

ZERA

MIROSŁAW

AKC.I.333.2015

985.

GRZESZCZYK

JACEK

AKC.I.477.2015

986.

MICHALAK

MONIKA

AKC.I.474.2015

987.

OLENDER

DARIUSZ

AKC.II.368.2015

988.

PUPECKI

MAREK

AKC.II.099.2015

989.

DRĘŻEK

WIESŁAW

AKC.I.592.2015

990.

ROPIAK

STANISŁAW

AKC.II.588.2015

991.

OSOWIECKI

STANISŁAW

AKC.II.530.2015

992.

ZIELIŃSKI

CZESŁAW

AKC.I.357.2015

993.

GOŁAŚ

MIROSŁAW

AKC.II.253.2015

994.

ZAWROTNY

JANUSZ

AKC.II.270.2015

995.

BRYSZEWSKI

SŁAWOMIR

AKC.I.542.2015

996.

JURCZAK

KATARZYNA

AKC.II.681.2015

997.

DUDA

KAROL

AKC.I.181.2015

998.

JĘDRZEJCZYK

BEATA

AKC.I.485.2015

999.

KOBUS

WIESŁAW

AKC.I.619.2015

1000.

ŁACHACZ

STANISŁAW

AKC.II.707.2015

1001.

ŁĘGOWSKI

JÓZEF

AKC.II.709.2015

1002.

ZAWROTNY

WŁADYSŁAW

AKC.I.112.2015

1003.

KACZMARCZYK

EDWARD

AKC.II.570.2015

1004.

TRZCIŃSKI

MIECZYSŁAW

AKC.I.637.2015

1005.

MIKOŁAJCZYK

HENRYK 

AKC.I.480.2015

1006.

GNOZA

STANISŁAW

AKC.II.016.2015

1007.

GROMADZKI

DARIUSZ

AKC.II.230.2015

1008.

ZYŚK

STANISŁAW

AKC.I.066.2015

1009.

DĄBKOWSKI

MARIUSZ

AKC.II.348.2015

1010.

JAKSINA

MIROSŁAW

AKC.II.577.2015

1011.

NIKSA

EDWARD

AKC.I.417.2015

1012.

NIKSA

JERZY

AKC.I.380.2015

1013.

BOJARSKI

ANDRZEJ

AKC.I.459.2015

1014.

DEPTUŁA

LUCYNA

AKC.II.217.2015

1015.

TRZCIŃSKI

TADEUSZ

AKC.I.180.2015

1016.

PAC

TADEUSZ

AKC.I.297.2015

1017.

ŚMIGIEL

WIESŁAW

AKC.I.339.2015

1018.

MIERZEJEK

HENRYK

AKC.I.304.2015

1019.

TYSZKO

MAŁGORZATA

AKC.I.298.2015

1020.

KUR

RYSZARD

AKC.II.437.2015

1021.

OSOWIECKI

RYSZARD

AKC.II.496.2015

1022.

PRUSACZYK

MAREK

AKC.I.030.2015

1023.

MURZYN

TADEUSZ

AKC.II.104.2015

1024.

MYSIORSKI

JAN

AKC.II.563.2015

1025.

SIERUTA

JÓZEF

AKC.I.398.2015

1026.

KACZYŃSKI

TOMASZ

AKC.I.665.2015

1027.

DĄBKOWSKA

IWONA

AKC.I.012.2015

1028.

ABRAMCZYK

KAZIMIERZ

AKC.I.096.2015

1029.

PAWELCZYK

STANISŁAW

AKC.I.086.2015

1030.

LIS

WŁADYSŁAW 

AKC.II.126.2015

1031.

TUREK

IRENA

AKC.II.227.2015

1032.

KACZMARCZYK

KAZIMIERZ

AKC.II.204.2015

1033.

SZOK

ANNA

AKC.II.143.2015

1034.

WIŚNIEWSKI

KRZYSZTOF

AKC.I.698.2015

1035.

DRZĄSZCZ

TADEUSZ

AKC.II.144.2015

1036.

PLAGA

JÓZEF

AKC.II.311.2015

1037.

BAŁDYGA

STEFAN SŁAWOMIR

AKC.I.284.2015

1038.

DRĘŻEK

ANDRZEJ

AKC.I.565.2015

1039.

ABRAMCZYK

WIESŁAWA

AKC.I.290.2015

1040.

TUREK

STEFAN

AKC.II.642.2015

1041.

GRZEGORCZYK

WIESŁAW

AKC.I.153.2015

1042.

SADŁOWSKI

JAN

AKC.I.487.2015

1043.

SUCHECKI

LESZEK

AKC.II.586.2015

1044.

DEPTUŁA

WIESŁAW

AKC.II.258.2015

1045.

PAWŁOWSKA

BOŻENA

AKC.II.055.2015

1046.

ŻOŁĄDŹ

WIKTOR

AKC.II.528.2015

1047.

BAŁDYGA

JAROSŁAW

AKC.I.615.2015

1048.

DRĘŻEK

ZENON

AKC.II.677.2015

1049.

CHOJNOWSKI

KRZYSZTOF

AKC.I.295.2015

1050.

KOZŁOWSKI

STEFAN

AKC.I.360.2015

1051.

DRZĄSZCZ

EDWARD

AKC.I.168.2015

1052.

CIS

MARTA

AKC.II.575.2015

1053.

ŚNIADACH

KRZYSZTOF

AKC.II.546.2015

1054.

GROMADZKI

MIECZYSŁAW

AKC.I.569.2015

1055.

BAŁDYGA

MARIUSZ

AKC.II.201.2015

1056.

ŚWIDER

WITOLD

AKC.I.218.2015

1057.

KORDEK

RYSZARD

AKC.II.153.2015

1058.

GOŁAŚ

STANISŁAW

AKC.I.133.2015

1059.

KOBUS

MAREK

AKC.I.469.2015

1060.

BĄCZEK

LESZEK

AKC.II.491.2015

1061.

BAŁDYGA

DARIUSZ

AKC.I.049.2015

1062.

KOLIMAGA

STANISŁAW

AKC.II.381.2015

1063.

PLAGA

JERZY

AKC.II.334.2015

1064.

FRYDRYCH

MIROSŁAW

AKC.II.526.2015

1065.

ŚCIBEK

STANISŁAW

AKC.I.632.2015

1066.

BAŁDYGA

MARCIN

AKC.I.143.2015

1067.

ZAWROTNY

STANISŁAW

AKC.I.447.2015

1068.

MURZYN

STEFAN

AKC.II.169.2015

1069.

LEMAŃSKI

MIROSŁAW

AKC.II.639.2015

1070.

PIEŃKOSZ

KRZYSZTOF

AKC.II.635.2015

1071.

GRZEGORCZYK

CZESŁAW

AKC.I.403.2015

1072.

ŁACHACZ

JAN ANDRZEJ

AKC.I.543.2015

1073.

ZAWROTNY

MIROSŁAW

AKC.I.513.2015

1074.

TAŃSKI

DARIUSZ

AKC.II.708.2015

1075.

KOLIMAGA

STANISŁAW

AKC.I.270.2015

1076.

KOZIATEK

HENRYK

AKC.I.710.2015

1077.

KOLIMAGA

JANUSZ

AKC.II.289.2015

1078.

DZICZEK

STANISŁAW

AKC.II.469.2015

1079.

ŚNIADACH

WIESŁAW

AKC.II.219.2015

1080.

KRAWCZYK

WŁADYSŁAW

AKC.II.031.2015

1081.

FLORKOWSKI

TADEUSZ

AKC.II.576.2015

1082.

LIPKA

BOŻENA

AKC.II.232.2015

1083.

MOCEK

GRZEGORZ

AKC.II.482.2015

1084.

PARZYCH

MIECZYSŁAW

AKC.I.176.2015

1085.

KAMIŃSKI

ZDZISŁAW

AKC.I.423.2015

1086.

KOLIMAGA

JANUSZ

AKC.I.059.2015

1087.

DĘBOWSKI

DANIEL

AKC.II.012.2015

1088.

LEMAŃSKI

JERZY

AKC.II.114.2015

1089.

MYSZKA

GRZEGORZ

AKC.II.363.2015

1090.

DRĘŻEK

LESZEK

AKC.II.505.2015

1091.

TYSZKO

MAŁGORZATA

AKC.II.408.2015

1092.

RUSZCZYK

JERZY

AKC.II.008.2015

1093.

GOŁAŚ

WŁADYSŁAW

AKC.I.016.2015

1094.

GRZEGORCZYK

MIROSŁAWA

AKC.II.061.2015

1095.

DROZD

WIESŁAW

AKC.I.032.2015

1096.

ŚCIBEK

ALINA

AKC.II.196.2015

1097.

PAWELCZYK

WIESŁAW

AKC.I.566.2015

1098.

KULAS

STANISŁAW

AKC.I.068.2015

1099.

MRÓWKA

DARIUSZ

AKC.II.372.2015

1100.

POPIELARCZYK

JAN

AKC.II.625.2015

1101.

DOMIAN

JAROSŁAW

AKC.II.185.2015

1102.

PLISZKA

EDWARD

AKC.I.673.2015

1103.

CEBEREK

MARCIN

AKC.II.032.2015

1104.

KULIŚ

STANISŁAW

AKC.I.114.2015

1105.

KUCIEWSKI

SŁAWOMIR

AKC.I.395.2015

1106.

CEBEREK

HENRYK

AKC.I.125.2015

1107.

TUREK

IRENA

AKC.I.617.2015

1108.

BEDNARCZYK

ALBERT

AKC.II.141.2015

1109.

ROPIAK

BOŻENA

AKC.I.378.2015

1110.

GRZEGORCZYK

WIESŁAW

AKC.II.139.2015

1111.

ZYŚK

TADEUSZ

AKC.I.627.2015

1112.

PUPECKI

MAREK

AKC.I.029.2015

1113.

MURZYN

STEFAN

AKC.I.074.2015

1114.

CHOJNOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.693.2015

1115.

JACHIMCZYK

STANISŁAW WINCENTY

AKC.I.564.2015

1116.

ARCHACKI

DARIUSZ

AKC.I.184.2015

1117.

SZOK

SŁAWOMIR

AKC.I.136.2015

1118.

TRZCIŃSKI

DARIUSZ

AKC.II.366.2015

1119.

KULAS

JAN

AKC.I.707.2015

1120.

BRZÓSKA

RAFAŁ

AKC.I.518.2015

1121.

PAC

JAROSŁAW

AKC.I.693.2015

1122.

ZDUŃCZYK

MARCIN

AKC.II.406.2015

1123.

SAMSEL

PIOTR

AKC.II.189.2015

1124.

ZAPERT

PIOTR

AKC.II.534.2015

1125.

KOBUS

PRZEMYSŁAW

AKC.I.669.2015

1126.

ZŁOTORAWSKI

MARCIN

AKC.I.384.2015

1127.

GOŁAŚ

ARKADIUSZ

AKC.II.551.2015

1128.

LIPKA

LESZEK

AKC.II.454.2015

1129.

KOZON

TADEUSZ

AKC.I.699.2015

1130.

NASIADKA

STANISŁAW

AKC.II.162.2015

1131.

LEMAŃSKI

JÓZEF

AKC.I.600.2015

1132.

JĘDRZEJCZYK

STEFAN

AKC.II.497.2015

1133.

SAMSEL

ANDRZEJ

AKC.II.281.2015

1134.

OLENDER

STANISŁAW

AKC.I.596.2015

1135.

GUT

STANISŁAW

AKC.II.124.2015

1136.

LIS

ADAM

AKC.I.576.2015

1137.

BZIUKIEWICZ

HALINA

AKC.II.096.2015

1138.

KIERNOZEK

MIROSŁAW

AKC.I.435.2015

1139.

KOWALCZYK

TADEUSZ

AKC.I.541.2015

1140.

BAKUŁA

STANISŁAW

AKC.I.678.2015

1141.

KOWALCZYK

ANDRZEJ

AKC.II.476.2015

1142.

KOŁODZIEJCZYK

KRZYSZTOF

AKC.II.165.2015

1143.

GUT

ZDZISŁAW

AKC.I.614.2015

1144.

ŻYWICA

DOROTA

AKC.II.183.2015

1145.

PISAREK

GRAŻYNA

AKC.II.194.2015

1146.

ZACIEK

EDWARD

AKC.I.334.2015

1147.

ROPIAK

STANISŁAW

AKC.II.660.2015

1148.

SENDER

SŁAWOMIR

AKC.II.197.2015

1149.

DZICZEK

KRZYSZTOF

AKC.I.025.2015

1150.

NASIADKA

CECYLIA

AKC.I.540.2015

1151.

KIERZEK

MIROSŁAW

AKC.II.038.2015

1152.

SZEWCZYK

JAROSŁAW

AKC.I.007.2015

1153.

GWIAZDA

DARIUSZ

AKC.II.510.2015

1154.

ABRAMCZYK

KAZIMIERZ

AKC.I.440.2015

1155.

PUŁAWSKI

HENRYK

AKC.I.134.2015

1156.

WIŚNIEWSKI

KRZYSZTOF

AKC.II.468.2015

1157.

SZOK

TADEUSZ

AKC.II.458.2015

1158.

DĘBOWSKI

KRYSTIAN

AKC.II.158.2015

1159.

DUDA

BOGUSŁAWA

AKC.II.094.2015

1160.

PARZYCH

JERZY

AKC.II.702.2015

1161.

SAMSEL

EDWARD

AKC.II.655.2015

1162.

GRZESZCZYK

KRZYSZTOF

AKC.II.060.2015

1163.

KOBUS

STANISŁAW

AKC.II.122.2015

1164.

SZYDŁOWSKI

ZDZISŁAW

AKC.I.315.2015

1165.

SĘK

REMIGIUSZ

AKC.I.623.2015

1166.

PLISZKA

MIROSŁAW

AKC.I.251.2015

1167.

SZCZUBEŁEK

HALINA

AKC.I.432.2015

1168.

KOBUS

MAREK

AKC.II.657.2015

1169.

MRÓWKA

MARIAN

AKC.II.547.2015

1170.

ZYŚK

HENRYK

AKC.I.128.2015

1171.

KOBUS

CZESŁAW

AKC.II.329.2015

1172.

MURZYN

AGNIESZKA

AKC.II.669.2015

1173.

BEDNARCZYK

STANISŁAW

AKC.I.021.2015

1174.

KULIS

JADWIGA

AKC.II.393.2015

1175.

ŁACHACZ

ANDRZEJ

AKC.I.054.2015

1176.

PLISZKA

MIROSŁAW

AKC.I.577.2015

1177.

SAMSEL

MICHAŁ

AKC.II.470.2015

1178.

KŁOS

TADEUSZ

AKC.I.649.2015

1179.

DZIERLATKA

TADEUSZ

AKC.II.179.2015

1180.

ŚLUBECKA

WERONIKA

AKC.I.017.2015

1181.

SAMSEL

GRZEGORZ

AKC.I.482.2015

1182.

SZYDLIK

MIROSŁAW

AKC.II.465.2015

1183.

DZICZEK

JAN

AKC.II.155.2015

1184.

JĘDRZEJCZYK

BOGDAN

AKC.I.199.2015

1185.

DYKTY

STANISŁAW

AKC.I.377.2015

1186.

DAWIDCZYK

MARIANNA

AKC.II.135.2015

1187.

ZIELIŃSKA

MAŁGORZATA

AKC.I.593.2015

1188.

KORDEK

RYSZARD

AKC.I.271.2015

1189.

ANDRZEJCZYK

TADEUSZ

AKC.I.548.2015

1190.

TAŃSKI

KRZYSZTOF

AKC.I.067.2015

1191.

GROMADZKI

MIECZYSŁAW

AKC.II.439.2015

1192.

KACZMARCZYK

JAN

AKC.II.670.2015

1193.

TYC

RYSZARD

AKC.II.015.2015

1194.

ŁUCZAK

IWONA

AKC.II.371.2015

1195.

GRZESZCZYK

CZESŁAW

AKC.I.210.2015

1196.

ZERA

MARIUSZ

AKC.I.268.2015

1197.

SUCHECKI

WIESŁAW

AKC.II.448.2015

1198.

TARADEJNA

TOMASZ

AKC.II.444.2015

1199.

KORZENIECKA

WERONIKA

AKC.I.636.2015

1200.

MIERZEJEWSKI

MIROSŁAW

AKC.II.178.2015

1201.

JACHIMCZYK

KRZYSZTOF

AKC.II.503.2015

1202.

KULAS

TADEUSZ

AKC.II.340.2015

1203.

KULAS

JANUSZ

AKC.II.365.2015

1204.

ZYŚK

EDWARD

AKC.II.620.2015

1205.

KOZŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.I.522.2015

1206.

NAGÓRSKA

MARIANNA

AKC.I.607.2015

1207.

ŚLEDZIK

SEBASTIAN

AKC.I.245.2015

1208.

JACHIMCZYK

DARIUSZ

AKC.II.429.2015

1209.

BANACH

MARTA

AKC.I.255.2015

1210.

KULAS

ADAM

AKC.II.374.2015

1211.

DYKTY

KRZYSZTOF

AKC.II.009.2015

1212.

ŁASZCZEWSKI

TADEUSZ

AKC.II.501.2015

1213.

SKORUPSKI

TADEUSZ

AKC.I.408.2015

1214.

SAMSEL

ANNA

AKC.I.599.2015

1215.

TOPA

IRENEUSZ

AKC.I.644.2015

1216.

PARZYCH

SŁAWOMIR

AKC.II.415.2015

1217.

BAŁDYGA

MIROSŁAW

AKC.I.511.2015

1218.

TYC

ZDZISŁAW

AKC.I.048.2015

1219.

DZICZEK

MAGDALENA

AKC.I.052.2015

1220.

CIS

MARTA

AKC.I.014.2015

1221.

SAMSEL

JANUSZ

AKC.II.092.2015

1222.

BEDNARCZYK

BOGDAN

AKC.I.496.2015

1223.

MIKOŁAJCZYK

TADEUSZ

AKC.I.591.2015

1224.

DZICZEK

MAREK

AKC.II.648.2015

1225.

KLIMEK

WŁADYSŁAW

AKC.I.313.2015

1226.

SZOK

ANNA

AKC.I.097.2015

1227.

KOZŁOWSKI

ZDZISŁAW

AKC.I.688.2015

1228.

KIERZEK

KAZIMIERZ

AKC.II.079.2015

1229.

DOMIAN

TADEUSZ

AKC.I.215.2015

1230.

DĄBKOWSKI

TOMASZ

AKC.I.618.2015

1231.

DZICZEK

CZESŁAW

AKC.II.558.2015

1232.

TUREK

MARCIN

AKC.I.608.2015

1233.

OLBRYŚ

MIECZYSŁAW

AKC.II.161.2015

1234.

KOBUS

WŁADYSŁAW

AKC.I.659.2015

1235.

BLOCH

WIESŁAW

AKC.II.306.2015

1236.

SZYDŁOWSKI

MARIAN

AKC.I.358.2015

1237.

SZCZUBEŁEK

HALINA

AKC.II.494.2015

1238.

ZYŚK

FRANCISZEK

AKC.II.108.2015

1239.

NIKSA

JÓZEF

AKC.I.169.2015

1240.

KACZYŃSKI

TOMASZ

AKC.II.069.2015

1241.

ŁUCZAK

IWONA

AKC.I.385.2015

1242.

PIÓRKOWSKI

JANUSZ

AKC.II.416.2015

1243.

DĄBKOWSKI

STANISŁAW

AKC.I.256.2015

1244.

BLOCH

WIESŁAW

AKC.I.038.2015

1245.

DUDA

MAREK

AKC.II.071.2015

1246.

SZYDŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.I.559.2015

1247.

JĘDRZEJCZYK

MIROSŁAW

AKC.II.051.2015

1248.

MARKOWSKA

TERESA

AKC.II.692.2015

1249.

PABICH

EUGENIUSZ

AKC.I.557.2015

1250.

GOLON

SŁAWOMIR

AKC.I.024.2015

1251.

PISOWŁOCKI

MARIAN

AKC.I.478.2015

1252.

GERYK

ANNA

AKC.I.676.2015

1253.

SIOK

TOMASZ

AKC.II.023.2015

1254.

LIS

STANISŁAW

AKC.I.371.2015

1255.

MRÓZ

ANDRZEJ

AKC.I.507.2015

1256.

DRZĄSZCZ

TADEUSZ

AKC.I.055.2015

1257.

KACZEŃSKI

STANISŁAW

AKC.I.236.2015

1258.

ZYŚK

STANISŁAW

AKC.II.379.2015

1259.

ŁACHACZ

STANISŁAW

AKC.II.083.2015

1260.

SOBOTKA

STEFAN

AKC.II.156.2015

1261.

BEDNARCZYK

ALBERT

AKC.I.388.2015

1262.

DOMIAN

EDMUND

AKC.II.524.2015

1263.

BRODZIK

MIROSŁAW

AKC.II.093.2015

1264.

ŚNIADACH

WIESŁAW

AKC.II.676.2015

1265.

ABRAMCZYK

ZBIGNIEW

AKC.I.285.2015

1266.

PARZYCH

MIECZYSŁAW

AKC.II.697.2015

1267.

ZYŚK

HENRYK

AKC.II.323.2015

1268.

ZAPERT

CZESŁAW

AKC.I.695.2015

1269.

ŁACHACZ

MIECZYSŁAW

AKC.II.239.2015

1270.

PIÓRKOWSKI

MAREK

AKC.II.151.2015

1271.

SENDER

MIROSŁAW

AKC.II.624.2015

1272.

MRÓZ

STANISŁAW

AKC.II.553.2015

1273.

DZICZEK

SŁAWOMIR

AKC.I.060.2015

1274.

WIECZOREK

CZESŁAW 

AKC.I.131.2015

1275.

SOBOTKA

ROMAN

AKC.II.068.2015

1276.

KOŁODZIEJCZYK

KRZYSZTOF

AKC.II.250.2015

1277.

JURCZYK

JAN

AKC.II.260.2015

1278.

SZMIGIEL

WIESŁAW

AKC.I.660.2015

1279.

DĄBKOWSKI

JERZY

AKC.I.414.2015

1280.

ŚNIADACH

SŁAWOMIR

AKC.II.228.2015

1281.

OLBRYŚ

TADEUSZ

AKC.II.140.2015

1282.

SZYDŁOWSKI

SŁAWOMIR

AKC.I.209.2015

1283.

PAWŁOWSKA

BOŻENA

AKC.I.316.2015

1284.

PLISZKA

STANISŁAW

AKC.I.071.2015

1285.

DOMIAN

STANISŁAW

AKC.II.175.2015

1286.

BANACH

MARTA

AKC.II.312.2015

1287.

PARZYCH

DANUTA

AKC.I.529.2015

1288.

ŚCIBEK

WIESŁAW

AKC.II.313.2015

1289.

TYC

JERZY

AKC.II.257.2015

1290.

MURACH

ZOFIA

AKC.II.127.2015

1291.

ŚWIDER

DARIUSZ

AKC.II.517.2015

1292.

KOWALCZYK

CZESŁAW

AKC.I.140.2015

1293.

SAMSEL

ANDRZEJ

AKC.I.041.2015

1294.

ŚWIDER

MAREK

AKC.I.598.2015

1295.

KOZŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.II.574.2015

1296.

DRĘŻEK

RYSZARD

AKC.I.043.2015

1297.

KOWALSKA

EWA

AKC.I.533.2015

1298.

ŁACHACZ

TADEUSZ

AKC.II.170.2015

1299.

JĘDRZEJCZYK

ZDZISŁAW

AKC.I.095.2015

1300.

KORDEK

ADAM

AKC.II.249.2015

1301.

ŚCIBEK

ANTONI

AKC.II.532.2015

1302.

KULAS

ZDZISŁAW

AKC.I.138.2015

1303.

DYGAS

WACŁAW

AKC.I.586.2015

1304.

SZMIGIEL

MIROSŁAW

AKC.II.090.2015

1305.

DYGAS

STANISŁAW

AKC.II.554.2015

1306.

BĄCZEK

LESZEK

AKC.I.098.2015

1307.

PISAREK

WŁADYSŁAW

AKC.I.287.2015

1308.

RUSZCZYK

MIECZYSŁAW

AKC.II.641.2015

1309.

POLEWACZYK

GRAŻYNA

AKC.II.128.2015

1310.

DRĘŻEK

WŁADYSŁAW

AKC.II.504.2015

1311.

DĄBROWSKI

TADEUSZ

AKC.I.261.2015

1312.

LIPKA

LESZEK

AKC.I.092.2015

1313.

OLENDER

STANISŁAW

AKC.I.528.2015

1314.

JĘDRZEJCZYK

WŁADYSŁAW

AKC.I.353.2015

1315.

TUREK

STEFAN

AKC.I.410.2015

1316.

CEBEREK

JÓZEF

AKC.II.203.2015

1317.

BACHMURA

JERZY

AKC.I.609.2015

1318.

JACHIMCZYK

KRZYSZTOF

AKC.I.326.2015

1319.

BAŁDYGA

JÓZEF

AKC.II.106.2015

1320.

MRÓZ

EDWARD

AKC.II.328.2015

1321.

KOBUS

WŁADYSŁAW

AKC.II.656.2015

1322.

GOŁAŚ

STANISŁAW

AKC.II.549.2015

1323.

TURSKI

STANISŁAW

AKC.II.682.2015

1324.

DRĘŻEK

KRZYSZTOF

AKC.II.684.2015

1325.

LIS

MARIUSZ

AKC.I.172.2015

1326.

DRĘŻEK

MIECZYSŁAW

AKC.II.206.2015

1327.

GIERS

ANDRZEJ

AKC.II.242.2015

1328.

CYMEK

JERZY

AKC.I.034.2015

1329.

TUREK

STANISŁAW

AKC.I.584.2015

1330.

WÓJCIK

MARIAN

AKC.I.109.2015

1331.

KORDEK

JAN

AKC.II.672.2015

1332.

TOBOJKA

WŁADYSŁAW

AKC.II.360.2015

1333.

EJDYS

STANISŁAW

AKC.I.196.2015

1334.

TURSKI

STANISŁAW

AKC.I.499.2015

1335.

JAKSINA

MARCIN

AKC.II.466.2015

1336.

PARZYCH

JAN

AKC.II.014.2015

1337.

KUZIA

TADEUSZ

AKC.I.087.2015

1338.

CHOJNOWSKI

KRZYSZTOF

AKC.II.317.2015

1339.

CEBEREK

STANISŁAW

AKC.I.578.2015

1340.

SENDER

EUGENIUSZ

AKC.II.214.2015

1341.

EJDYS

JANUSZ

AKC.II.343.2015

1342.

PIKORA

TADEUSZ

AKC.I.419.2015

1343.

PAWELCZYK

HENRYK

AKC.II.238.2015

1344.

OLENDER

DARIUSZ

AKC.I.320.2015

1345.

GNOZA

JERZY

AKC.I.321.2015

1346.

KOWALCZYK

STANISŁAW

AKC.II.373.2015

1347.

JĘDRZEJCZYK

KRZYSZTOF

AKC.I.155.2015

1348.

KOBUS

JADWIGA

AKC.I.443.2015

1349.

KUZIA

DARIUSZ

AKC.II.436.2015

1350.

NIKSA

JERZY

AKC.II.604.2015

1351.

SOBOTKA

ANDRZEJ

AKC.I.556.2015

1352.

LISEK

STANISŁAW

AKC.I.233.2015

1353.

CHORĄŻEWICZ

TADEUSZ

AKC.II.700.2015

1354.

DUDA

BOGUSŁAWA

AKC.I.362.2015

1355.

JĘDRZEJCZYK

BEATA

AKC.II.121.2015

1356.

LIS

ADAM

AKC.II.548.2015

1357.

NADROWSKA

ELŻBIETA

AKC.I.062.2015

1358.

MACHNIO

MIROSŁAW PIOTR

AKC.II.569.2015

1359.

REJMENTOWSKA

MARIANNA

AKC.II.010.2015

1360.

ŻYWICA

KAZIMIERZ

AKC.I.641.2015

1361.

ZIELIŃSKI

MIECZYSŁAW

AKC.II.375.2015

1362.

KIERZEK

KAZIMIERZ

AKC.I.512.2015

1363.

DZICZEK

DARIUSZ

AKC.II.236.2015

1364.

SAMSEL

KAZIMIERZ

AKC.II.202.2015

1365.

DĄBKOWSKI

WŁADYSŁAW

AKC.II.168.2015

1366.

BORS

ZOFIA

AKC.II.278.2015

1367.

KOSIŃSKI

ARKADIUSZ

AKC.II.299.2015

1368.

SZYSZKA

MAREK

AKC.I.386.2015

1369.

GOŁAŚ

WIESŁAW

AKC.II.387.2015

1370.

PAWŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.I.239.2015

1371.

FLORKOWSKI

TADEUSZ

AKC.II.598.2015

1372.

PAWELCZYK

STANISŁAW

AKC.II.225.2015

1373.

BRZÓZKA

TADEUSZ

AKC.I.072.2015

1374.

PIEŃKOS

JÓZEF

AKC.I.281.2015

1375.

KOZIATEK

DARIUSZ

AKC.I.188.2015

1376.

DRĘŻEK

STANISŁAW

AKC.II.243.2015

1377.

RUSZCZYK

STANISŁAW

AKC.II.345.2015

1378.

SKRODZKI

TOMASZ

AKC.I.658.2015

1379.

SIERUTA

SŁAWOMIR

AKC.II.662.2015

1380.

MIKOŁAJCZYK

ELŻBIETA

AKC.II.028.2015

1381.

KOZŁOWSKI

STANISŁAW

AKC.I.420.2015

1382.

TARADEJNA

TADEUSZ

AKC.II.413.2015

1383.

GOŁAŚ

STANISŁAW

AKC.II.276.2015

1384.

GRZESZCZYK

TADEUSZ

AKC.II.391.2015

1385.

MAŁŻ

EWELINA

AKC.II.710.2015

1386.

CICHY

MARIUSZ

AKC.I.279.2015

1387.

ŚCIBEK

ALINA

AKC.I.680.2015

1388.

BUTLER

WIESŁAW

AKC.II.231.2015

1389.

POLEWACZYK

GRAŻYNA

AKC.I.079.2015

1390.

PLISZKA

KRYSTYNA

AKC.I.037.2015

1391.

DYGAS

STANISŁAW

AKC.I.663.2015

1392.

RYDEL

RYSZARD

AKC.I.436.2015

1393.

TUREK

STEFAN

AKC.I.664.2015

1394.

SAMSEL

JAN

AKC.I.157.2015

1395.

MIKOŁAJCZYK

ELŻBIETA

AKC.I.073.2015

1396.

TOBOJKA

WŁADYSŁAW

AKC.I.486.2015

1397.

MURZYN

DARIUSZ

AKC.I.319.2015

1398.

DRĘŻEK

STANISŁAW

AKC.I.211.2015

1399.

GRZESZCZYK

KRZYSZTOF

AKC.I.407.2015

1400.

ŚWIDER

TADEUSZ  WIESŁAW

AKC.I.594.2015

1401.

ŚWIDER

DANUTA

AKC.I.028.2015

1402.

ROLKA

STANISŁAW

AKC.II.111.2015

1403.

ŻYWICA

PAWEŁ

AKC.II.403.2015

1404.

SAKOWSKI

MARIUSZ

AKC.II.091.2015

1405.

KULESIK

ŁUKASZ

AKC.II.316.2015

1406.

RYDEL

ZDZISŁAW

AKC.I.492.2015

1407.

POPIELARZ

KRYSTYNA

AKC.I.422.2015

1408.

TUREK

MARCIN

AKC.II.533.2015

1409.

CEBEREK

HENRYK

AKC.II.102.2015

1410.

JAKSINA

MARCIN

AKC.I.061.2015

1411.

GRZEGORCZYK

MARIAN

AKC.I.330.2015

1412.

PAWELCZYK

WIESŁAW

AKC.II.451.2015

1413.

MYSIORSKI

STANISŁAW

AKC.II.136.2015

1414.

CYMEK

EDWARD

AKC.I.158.2015

1415.

TUREK

DARIUSZ

AKC.II.636.2015

1416.

BRAKONIECKI

ARKADIUSZ

AKC.I.456.2015

1417.

SZYDŁOWSKI

SŁAWOMIR

AKC.II.566.2015

1418.

PIÓRKOWSKI

HENRYK

AKC.II.622.2015

1419.

ŁĘGOWSKI

MAREK

AKC.I.505.2015

1420.

SOKOŁOWSKI

KRZYSZTOF

AKC.I.409.2015

1421.

KOZON

TADEUSZ

AKC.II.523.2015

1422.

ŁYSIAK

TADEUSZ

AKC.I.595.2015

1423.

SZYDŁOWSKI

ANDRZEJ

AKC.II.131.2015

1424.

DZIERLATKA

DANUTA

AKC.II.477.2015

 

 

b)  w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:        

Lp.

Nazwa przedsiębiorstwa

1.

GMINNA SPÓŁDZIELNIA „Samopomoc Chłopska”

2.

Firma Handlowo – Usługowa „KLIK” Ewa Trzcińska, Marek Trzciński

3.

Usługi Stolarskie Krzysztof Wróbel

4.

PIEKARNIA S.C. Rafał Kłos, Władysława Kłos

5.

„DRĘŻEK” S.C. Krzysztof Drężek, Beata Drężek

6.

GODZINA Kazimierz Godzina

7.

P.H.U AGRO-MASZ Mariusz Drząszcz

8.

„HYDROMARK” Marek Wnęta

9.

MASARNIA Edward Balcerczyk

 


  

BURMISTRZ MYSZYŃCA

mgr inż. Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2016-04-19 14:21:18
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2016-04-19 14:27:29
Ostatnia zmiana:2016-04-19 14:26:21
Ilość wyświetleń:508

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij