Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadominie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 2,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na terenie działki ozn. nr geod. 755 położonej w miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec "

 

                                 Myszyniec, dnia 16.03.2016 r.

Znak akt: IN.GP.66220.1.2016            

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 8,  74 ust. 3 ustawy z dnia  03 października  2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 16.03.2016 r. zostało wydane postanowienie Nr 1/2016 r, znak akt: IN.GP.6220.1.2016 o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 2,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej, na terenie działki ozn. nr geod. 755 położonej w miejscowości Wolkowe, gmina Myszyniec ”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie z pełna treścią wydanego postanowienia, zebranymi dowodami, materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie, w tym między innymi:

-        opinią sanitarną z dnia 27.01.2016 r., znak: ZNS.471.1.2016, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce,

-        opinią z dnia 25.02.2016 r. znak: WOOŚ-II.4240.95.2016.MŚ.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu – Referat  Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 1, parter budynku w godzinach pracy Urzędu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej winno nastąpić w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane zainteresowanym oraz stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenia w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i miejscowości Wolkowe.

Od ww. postanowienia nie służy stronom prawo zażalenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu: Zdzisław Bachmura - podinsp. ds. gospodarki przestrzennej, tel. (29) 77 21 141 w. 16, e-mail: gp2@myszyniec.pl 

Załączniki

Zawiadominie o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 2,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do j (536.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2016-03-16 15:28:30
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2016-03-16 15:30:58
Ostatnia zmiana:2016-03-16 15:31:02
Ilość wyświetleń:502

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij