Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/14
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2015 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 241, art. 243, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 32.067.337,80zł, z tego :
a) bieżące w kwocie – 30.897.081,80 zł,
b) majątkowe w kwocie – 1.170.256 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4.909.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 129.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,


§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 36.517.545,70 zł z tego:
a) bieżące w kwocie – 26.791.206,30 zł,
b) majątkowe w kwocie – 9.726.339,40zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4.909.748 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 90.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 39.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 331.557 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.450.207,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.561.684,75 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.888.523,15 zł
2. Przychody w wysokości 6.190.371,15 zł, rozchody w wysokości 1.740.163,25 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.561.684,75 zł,
b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.740.163,25 zł.


§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 99.430 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 66.570 zł,


§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok w wysokości 9.726.339,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 9.

Plan przychodu zakładu budżetowego w wysokości 1.209.800 zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości 1.229.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.


§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 100.000 zł


§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w ramach działów,
2. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacja z wykonania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.


§ 12.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
 


Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załączniki

Załączniki do UCHWAŁY Nr III_13_14 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2014-12-30 14:03:26
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2014-12-30 14:07:17
Ostatnia zmiana:2014-12-30 14:07:17
Ilość wyświetleń:572

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij