Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2014 r.

Uchwała Nr XXVIII/247/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 27 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U.  z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz   art.  211, art.  212, art.  214, art.  215, art.  217, art.  222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 241, art. 243, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości  35.895.252,02 , z tego :
a) bieżące w kwocie – 31.630.255,00 zł,
b) majątkowe w kwocie – 4.264.997,02 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  5.030.736 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości  124.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

 

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości  46.225.885,64 zł z tego:
a) bieżące w kwocie – 27.537.382,00 zł,
b) majątkowe w kwocie –18.688.503,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami  w wysokości  5.030.736 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 5,
b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 104.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 19.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 323.390 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 3.

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości 10.330.633,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 5.840.935 zł,

2) planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.489.698,62 zł,

2. Przychody w wysokości  11.495.806,32 zł, rozchody w wysokości 1.165.172,70 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 4.

Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł,
b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.165.172,70 zł.

 

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:
ogólną w kwocie 109.000 zł,
celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.000 zł,

 

§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok w wysokości 18.688.503,64 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Plan  przychodu zakładu budżetowego w wysokości 1.144.900 zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości 1.225.281 zł,  zgodnie z  załącznikiem Nr 13.

 

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości  100.000 zł

 

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w ramach działów,
  2. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacja z wykonania przyjętych zadań,  z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.

 

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załączniki

Załączniki do UCHWAŁY Nr XXVIII_247_13 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2013-12-30 15:33:36
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2013-12-30 15:45:17
Ostatnia zmiana:2013-12-30 15:45:17
Ilość wyświetleń:521

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij