Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Pełty, gm. Myszyniec od km 0+000,00 do km 1+500,00"

Myszyniec, dnia 21.01.2016 r.

IN.GP.6220.2.2016.LK


ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie  z  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

            że na  wniosek Gminy Myszyniec, z siedzibą Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Pełty, gm. Myszyniec od km 0+000,00 do km 1+500,00”

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod. :

- obręb ewidencyjny Pełty: 1225, 1553, 1260, 1246.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póżn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w sprawie przedsięwzięć  mogących oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sie  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, wydaje się po uzyskaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
Burmistrz Myszyńca

/-/ Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2016-01-22 11:36:12
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2016-01-22 11:37:11
Ostatnia zmiana:2016-01-22 11:37:22
Ilość wyświetleń:410

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij