Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV i SN-15 kV oraz budowa stacji transformatorowej w miejscowości Wolkowe

Myszyniec, dnia 09.11.2015 r.

IN.GP.6733.9.2015.LK

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),

Burmistrz Myszyńca

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 02.09.2015 r. na wniosek  – Pani Barbary Białowąs, działającej w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN – 0,4 kV.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod.: 391/1, 854/391, 854/362, 363/2, 363/3, 362, 838/2, 361/1, 361/2, 838/3, 360, 358, 838/4, 359/2, 359/1, 357/2, 357/1, 355/2, 355/1, 353/6, 838/6, 352/2, 352/1, 350, 353/4, 351/4, 838/7, 351/6, 853/3531, 353/5, 853/3532, 85/383, 896/2, 383, 381, 379, 377, 376, 690, 125/4 w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec.

Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Jednocześnie informuję, że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.





Burmistrz Myszyńca

/-/ Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2015-11-23 13:11:10
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2015-11-23 13:18:30
Ostatnia zmiana:2015-11-23 13:18:42
Ilość wyświetleń:406

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij