Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN - 0,4 kV i SN-15 kV oraz budowa stacji transformatorowej w miejscowości Krysiaki

Myszyniec, dnia 09.11.2015 r.

IN.GP.6733.11.2015.LK

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

      Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),

Burmistrz Myszyńca

 

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 18.09.2015 r. na wniosek  – Pani Barbary Białowąs, działającej w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej nN – 0,4 kV i SN-15 kV oraz budowie stacji transformatorowej.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod.: 411, 413, 414, 416/414, 415, 416/415, 420, 421, 332, 422, 427/422, 423, 427/429, 429, 425, 373/2, 376/379, 378, 379, 380, 381, 382/2, 630, 430/2, 369  w miejscowości Krysiaki, gm. Myszyniec.

Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Jednocześnie informuję, że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.
Burmistrz Myszyńca

/-/ Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2015-11-23 12:27:24
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2015-11-23 13:18:30
Ostatnia zmiana:2015-11-23 13:18:42
Ilość wyświetleń:424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij