Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Drężek (383)" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 383 w obrębie ewidencyjnym Drężek, w gminie Myszyniec"

Myszyniec, dnia 02.11.2015 r.

IN.GP.6220.4.2015.LK

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie  z  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

            że na  wniosek PHOTOENERGY Sp. z o.o., ul. Rodziewiczówny 14c/2, 82-200 Malbork, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Drężek (383)” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 1 MW, na działce 383 w obrębie ewidencyjnym Drężek, w gminie Myszyniec”,

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu  800-1600. Ponadto informuje o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych. 

Burmistrz Myszyńca

/-/ Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2015-11-03 14:04:05
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2015-11-03 14:05:00
Ostatnia zmiana:2015-11-03 14:05:07
Ilość wyświetleń:480

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij