Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ MYSZYŃCA
IN.GP.6733.17.2014

Myszyniec, dnia 16.01.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z  późn. zm.), Burmistrz Myszyńca zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 28 października 2014 roku zostało wszczęte na żądanie Pełnomocnika: Pana Szymona Sobisiak wykonującego prace dla spółki ELBUD S.A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Poznań, działającego na zasadzie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 14.05.2014 r., w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja SA, Oddział Warszawa, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Etap 1 ( na dz. 749/4): Rozbudowa polegająca na dobudowie pola liniowego 110 kV kierunek Łyse w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Myszyniec. Przebudowa drogi wewnętrznej. Etap 2 (na dz. 749/4 i 749/8): Montaż przęsła zerowego linii 110 kV kierunek Łyse, na terenie nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 749/4, 749/8 położonych przy ul. Św. Franciszka w Myszyńcu”.

Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek od godz. 8°° do godz. 16°°.

Jednocześnie informuję, że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu.
                                                                                                   B U R M I S T R Z

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2015-01-16 15:19:24
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2015-01-16 15:52:42
Ostatnia zmiana:2015-01-16 15:53:58
Ilość wyświetleń:565

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij