Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny: "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,8 MW, na działce o nr ew. 43, w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec oddziaływania...

Myszyniec, dnia 11.08.2014 r.

IN.GP.66220.4.2014.LK                                                          

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 8,  74 ust. 3 ustawy z dnia  03 października  2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.):

że w dniu 11.08.2014r. zostało wydane postanowienie nr 5/14, znak IN.GP.6220.4.2014.LK o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,8 MW, na działce o nr ew. 43, w miejscowości Wolkowe, gm. Myszyniec”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie z pełna treścią wydanego postanowienia, zebranymi dowodami, materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie, w tym między innymi:

- opinią sanitarną z dnia 04.07.2014r., znak: ZNS.471.21.2014, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- postanowieniem z dnia 30.06.2014r. znak: WOOŚ-II.4240.783.2014.IA.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu – Referat  Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 1, parter budynku w godzinach pracy Urzędu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej winno nastąpić w terminie siedmiu dni od daty doręczenia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane zainteresowanym oraz stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenia w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

Od ww. postanowienia nie służy stronom prawo zażalenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2014-08-19 10:59:35
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2014-08-19 11:02:08
Ostatnia zmiana:2014-08-19 11:02:21
Ilość wyświetleń:543

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij