Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - "Dobudowa pola liniowego 110 kV kierunek Łyse w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Myszyniec oraz montaż przęsła zerowego linii 110 kV kierunek Łyse"

 Myszyniec, dnia 03.07.2014 r.

IN.GP.6220.5.2014                                                                         

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie  z  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

            że na  wniosek Pełnomocnika: Pana Szymona Sobisiaka, PBE ELBUD Poznań S.A., ul. Zakładowa 10, 62-064 Plewiska,  działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr 177/OW/GO/2014 z dnia 14.05.2014 r., w imieniu Inwestora: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Dobudowa pola liniowego 110 kV kierunek Łyse w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Myszyniec oraz montaż przęsła zerowego linii 110 kV kierunek Łyse".

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr ewid.: 749/4 i 749/8 obręb geodezyjny Myszyniec.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu 800 1600. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć  mogących oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sie  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 

 


 

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krystian Kalinowski
Data wprowadzenia:2014-07-04 14:58:35
Opublikował:Krystian Kalinowski
Data publikacji:2014-07-04 15:00:04
Ostatnia zmiana:2014-07-04 15:00:22
Ilość wyświetleń:622

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij