Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

IN.GP.6620.11.2013 

Myszyniec, dnia 11.04.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia  03 października  2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 10.04.2014 r. zostało wydane postanowienie nr 3/2014,znak akt:IN.GP.6220.11.2013o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Elektrowni Słonecznej na działce nr 870 w miejscowości Wolkowe, Gmina Myszyniec”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie z pełna treścią wydanego postanowienia, zebranymi dowodami, materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie, w tym między innymi:

  • -        opinią sanitarną z dnia 07.01.2014 r., znak: PPIS/ZNS.712/1/2014, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
  • -        postanowieniem z dnia 07.02.2014 r. znak: WOOŚ-II.4240.6.2014.IA. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu – Referat  Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 1, parter budynku w godzinach pracy Urzędu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej winno nastąpić w terminie siedmiu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane zainteresowanym oraz stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenie: w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu informacji publicznej tut. Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wolkowe oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu.

Na w/w postanowienie nie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sporządził: Zdzisław Bachmura tel. 2977 21 141 w. 16, e-mail: gp2@myszyniec.pl

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2014-04-16 08:58:58
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2014-04-16 09:01:03
Ostatnia zmiana:2014-04-16 09:01:37
Ilość wyświetleń:580

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij