Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - "Przebudowie drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki od km 0+000,00 do km 2+330,00 oraz ścieżki pieszo rowerowej od km 2+330 do km 4+303"

Myszyniec, dnia 21.01.2014 r.

IN.GP.6733.1.2014                                                               

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

       Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z  późn. zm.),

Burmistrz Myszyńca zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 21.01.2014 r. na wniosek  – Powiatu Ostrołęckiego, Plac Gen. Bema 5, 07-410 Ostrołęka,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  „Przebudowie drogi powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki od km 0+000,00 do km 2+330,00 oraz ścieżki pieszo rowerowej od km 2+330 do km 4+303”.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod.: obręb Myszyniec, gmina Myszyniec – 920/3, 559, 922, 1024/31, 1144, 807/3, 807/45, 814/7, 923, 818/5, 812/18, 964,  obręb Drężek, gmina Myszyniec – 275, 4, 343.

Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – piątek od godz. 8°° do godz. 16°°.

Jednocześnie informuję, że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

 


                                                            

  Z up. BURMISTRZA

Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

/-/   mgr inż. Daniel Walijewski 


                                                                                                     

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2014-01-21 15:33:34
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2014-01-21 15:54:16
Ostatnia zmiana:2014-01-21 15:55:27
Ilość wyświetleń:570

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij