Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - "Budowa Elektrowni Słonecznej na działce nr 870 w miejscowości Wolkowe, Gmina Myszyniec"

Myszyniec, dnia 30.12.2013 r.

IN.GP.6220.11.2013                                                                         ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

            Zgodnie  z  art. 73 ust 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 i art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

z a w i a d a m i a m

            że na  wniosek AMB ENERGIA Wytwarzanie Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Elektrowni Słonecznej na działce nr 870 w miejscowości Wolkowe, Gmina Myszyniec”,

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działki ozn. nr geod. : obręb Wolkowe 870.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 - parter budynku w godzinach pracy Urzędu 800 1600. Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu pokój nr 7 – I piętro w godzinach pracy Urzędu:  800 -- 1600.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz § 3 ust. 1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć  mogących oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sie  zgodnie z art. 77 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

 


 


Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

 

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2014-01-03 09:46:59
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2014-01-03 09:49:19
Ostatnia zmiana:2014-01-03 09:49:25
Ilość wyświetleń:726

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij