Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali w gminie Myszyniec

                                                                                  Ostrołęka, 12 grudnia 2013 r.

 

Zawiadomienie  Starosty Ostrołęckiego

o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji

ewidencji gruntów, budynków i lokali w gminie

Myszyniec

 

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali wraz z modernizacją ewidencji gruntów w  gminie Myszyniec w następujących obrębach: Białusny Lasek, Charciabałda, Cięćk, Drężek, Gadomskie, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Myszyniec Stary, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek.

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art.24a  ustawy z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne i kartograficzne  ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz przepisów w/w rozporządzenia Ministra  Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego

upoważnieni zostali pracownicy firmy GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z o.o

35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza  44.

Zawiadamiając o powyższych czynnościach, zwracam się z uprzejmą prośbą do właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających nieruchomościami na tym terenie    o czynny udział w realizacji prac.

Ponadto informuję, że pracownicy w/w firmy zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na teren nieruchomości oraz dokonania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami                                                                           

                                                          

                                   Tryb postępowania związanego z modernizacją

 Starosta Ostrołęcki zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych gminy Myszyniec,  w zakresie:

- utworzenia ewidencji budynków i lokali

- aktualizacji użytków gruntowych

- utworzenia mapy ewidencji budynków i lokali.

 1. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane będą  do 31 grudnia 2014 r. na podstawie projektu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Myszyniec,uzgodniony z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie.
 2. Wykonawcą prac wyłonionym w trybie przepisów ustawy z 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) jest GEOKART - INTERNATIONAL Sp. z o.o , 35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza  44.

a)      Pracownicy w/w firmy w trakcie wykonywania prac będą się legitymować upoważnieniem wydanym przez Starostę Ostrołęckiego.

 1. Spory graniczne nie wstrzymują czynności związanych z modernizacją ewidencji. W razie ich wystąpienia przebieg spornych granic działek ewidencyjnych wykazuje się na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wyników pomiaru  stanu posiadania na gruncie.
 2. Po wykonaniu prac terenowych opracowany zostanie projekt operatu opisowo-kartograficznego, który będzie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.
 3. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 4. Upoważniony pracownik starostwa, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
 5. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym starosta ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 6. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym zgłaszać zarzuty do tych danych.
 7. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
 8. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, w stosunku do gruntów, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.
 9. Zarzuty zgłoszone po terminie określonym w pkt. 8 traktuje się jak wnioski o zmianę      danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

STAROSTA

dr inż. Stanisław Kubeł

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-12-18 15:05:41
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-12-18 15:07:34
Ostatnia zmiana:2013-12-18 15:08:15
Ilość wyświetleń:672

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij