Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Budżet 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI/175/12
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU

z dnia 28 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:


§ 1.

1. Dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 44.881.150,46 zł , z tego :
a) bieżące w kwocie – 29.288.651,00 zł ,
b) majątkowe w kwocie – 15.592.499,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5.114.492 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2,
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120.000 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3,


§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 49.211.047,50 zł z tego:
a) bieżące w kwocie – 25.453.060,00zł ,
b) majątkowe w kwocie – 23.757.987,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:
a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 5.114.492 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 5,
b) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 100.500 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 6,
c) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 19.500 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7,
d) wydatki na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego w wysokości 303.852 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.329.897,04 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.093.551 zł ,
2) planowanej nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.236.346,04 zł ,
2. Przychody w wysokości 5.245.144,16 zł , rozchody w wysokości 915.247,12 zł ,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9.


§ 4.

1. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł w tym:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.000.000 zł
2. Ustala się limity zobowiązań:
a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.093.551 zł ,
b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 915.247,12 zł .


§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 105.000 zł,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000 zł ,


§ 6.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok w wysokości 23.757.987,50 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.


§ 8.

Ustala się wydatki realizowane w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013.r zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 9.

Plan przychodu zakładu budżetowego w wysokości 1.212.367 zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości 1.212.367 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 13.


§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 100.000 zł


§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Myszyńca do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń w ramach działów,
2. dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacja z wykonania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki.


§ 12.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


 Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załączniki

Załączniki do UCHWAŁY Nr XXI_175_12 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-12-02 12:57:42
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-12-02 12:59:11
Ostatnia zmiana:2013-12-02 12:59:18
Ilość wyświetleń:1014

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij