Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - "budowa izolowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczna budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 117..."

Myszyniec, dnia 21.10.2013 r.

IN.GP.6733.22.2012.LK


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

      Zgodnie z art. 49, art. 61 § 4 w zw. z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),                                                     

Burmistrz Myszyńca

zawiadamia właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne po wydanej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce z dnia 02.11.2013 r., Nr SKO.GP/4000/3556-3557/2013, uchylającej decyzję Burmistrza Myszyńca Nr 4/13 z dnia 24.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie izolowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczna budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie działki ozn. nr geod. 117 w miejscowości Zdunek, gm. Myszyniec

Postępowanie prowadzone jest na wniosek – Pełnomocnika Pana Tadeusza Lisa, zam. ul. Wesoła 6, 07-410 Ostrołęka,  działającego w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin na podstawie pełnomocnictwa nr 53/2013, znak: RE3/RP/AP/1153/1906/2013 z dnia 15.03.2013 r.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie działek ozn. nr geod. 238/1, 190, w miejscowości Zdunek, gm. Myszyniec.

        Stosownie  do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260), zainteresowane strony uprawnione są do czynnego udziału w każdym stadium postępowania w przedmiotowej sprawie, do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zainteresowani w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 60, 07-430 Myszyniec, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pokój nr 1 – parter budynku w godzinach pracy Urzędu 8°° - 16°°.

Jednocześnie informuję , że strony w określonym powyżej terminie 14 dni od dnia otrzymania do wiadomości zawiadomienia  mają prawo do składania  uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, plac Wolności 60, pokój nr 7 – I Pietro w godzinach pracy Urzędu.


Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Metadane

Źródło informacji:Krystian Kalinowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-10-21 13:22:14
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-10-21 13:43:13
Ostatnia zmiana:2013-10-21 13:45:12
Ilość wyświetleń:570

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij