Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Myszyniec, dnia 27.08.2013 r.

IN.GP.66220.5.2013.LK                                                           

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),  w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 8,  74 ust. 3 ustawy z dnia  03 października  2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

że w dniu 27.08.2013 r. zostało wydane postanowienie nr 27.08.2013 r, znak IN.GP.6220.5.2013.LK o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ulic: Lipowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Dębowej, Most Kopański, w Myszyńcu wraz z kanalizacją deszczową”.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa do zapoznania się przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie z pełna treścią wydanego postanowienia, zebranymi dowodami, materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w sprawie, w tym między innymi:

- opinią sanitarną z dnia 22.07.2013 r., znak: PPISZNS.712/45/2013, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- postanowieniem z dnia 26.07.2013 r. znak: WOOŚ-II.4240.1028.2013.MŚ. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu – Referat  Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej, pok. nr 1, parter budynku w godzinach pracy Urzędu. Skorzystanie z powyższego uprawnienia oraz możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej winno nastąpić w terminie siedmiu dni od daty doręczenia od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia – obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane zainteresowanym oraz stronom postępowania do wiadomości poprzez zamieszczenia w publicznym wykazie danych, na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu

Od ww. postanowienia nie służy stronom prawo zażalenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

 

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-08-27 15:33:25
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-08-27 15:50:16
Ostatnia zmiana:2013-08-27 15:50:16
Ilość wyświetleń:625

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij