Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MYSZYŃCA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie wsi Myszyniec Stary...

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie wsi Myszyniec Stary, w granicach przedstawionych na
załączniku
graficznym do uchwały

       Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu  nr XV/118/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec obejmującego grunty położone na terenie wsi Myszyniec Stary, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym do uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec obejmującego obszar gruntów położonych na terenie wsi Myszyniec Stary, w granicach przedstawionych na załączniku graficznym do uchwały - wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 sierpnia 2013 r. do  16 września 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunlanej, pokój nr 1, parter budynku,  w godzinach pracy urzędu poniedziałek – piątek, od godz. 8oo do godz. 16oo.

       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, (sala konferencyjna nr 8  - I piętro) o godz. 10oo.

       Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

       Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Myszyńca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2013 roku.

       Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm. zwaną dalej „ustawą ooś”), w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy ooś, należy składać na piśmie do Burmistrza Myszyńca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2013 r.


                                                                                                           BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Bogdan Glinka


Metadane

Źródło informacji:Dariusz Kobus
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Kobus
Data wprowadzenia:2013-08-07 12:48:38
Opublikował:Dariusz Kobus
Data publikacji:2013-08-07 12:51:36
Ostatnia zmiana:2013-08-07 12:51:53
Ilość wyświetleń:602

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij